I en mening

Använda visdom i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet visdom, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet visdom i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "visdom". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet visdom kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är visdomen och visdomens. Om du klickar på den böjning av ordet visdom som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "visdom" i meningar

Visdom är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur visdom kan användas i en mening.


 1. En man av mod, visdom och vänskap.


 2. Överst ses de tre ädelstenarna, en buddhistisk sinnebild för visdom.


 3. Framförallt var dock olivträdet en symbol för fred, visdom och vinst.


 4. Men de äldres samlade visdom är maktlös, ungdomarna kan inte göra bruk av den.


 5. Kuya (903–972) är en person vars biografi beskriver att han dels ständigt reciterade nembutsu i sitt dagliga liv, men också sökte buddhistisk visdom.


 6. Ett annat för sakya karaktäristiskt utövande är zhen-pa bzhi bral, som är baserat på fyra rader som anses ha sagts av Manjusri, bodhisattvan av visdom:.


 7. Den viktigaste lärosatsen 27 behandlar även den vänskap: "Av alla medel som visdom anskaffar för att garantera lycka hela livet igenom, är den klart viktigaste vänskap".


 8. ”Om Turkiet gör något som jag, med min stora och oöverträffade visdom, anser vara utanför gränsen kommer jag att totalt förstöra och utplåna Turkiets ekonomi”, skriver Trump på Twitter.


 9. När Vasa byggdes utsmyckades hon med skulpturer som skulle hylla och glorifiera monarkens auktoritet, visdom och skicklighet som krigsherre samtidigt som de skulle håna och skrämma fienden.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kollegorna-och-vannerna-minns-och-sorjer-kofi-annan-var-tids-dag-hammarskold, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongoliets_riksvapen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska_köket, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slutet_gott,_allting_gott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Rena_land-buddhism, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibetansk_buddhism, https://sv.wikipedia.org/wiki/Epikurism, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/turkiet-forberedda-for-militar-insats, https://sv.wikipedia.org/wiki/Regalskeppet_Vasa

Exempel på användning av ordet "visdomen" i meningar

Visdomen är en böjningsform av ordet visdom, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur visdomen kan användas i en mening.


 1. Jag är säker på att Jay har visdomen och ledarskapet att leda vår ekonomi genom alla möjliga utmaningar, sade Trump när han presenterade sitt val vid en presskonferens på torsdagen.


 2. Restaurationens litteratur omfattar både John Miltons Det förlorade paradiset och Earlen of Rochesters Sodom, den sexuella komedin Bondfrun och den moraliska visdomen i Kristens resa.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/donald-trump-nominerar-ny-chef-for-usa-s-centralbank, https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelskspråkig_litteratur

Exempel på användning av ordet "visdomens" i meningar

Visdomens är en böjningsform av ordet visdom, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur visdomens kan användas i en mening.


 1. Hon är prydd med ett stort antal symboler: manteln är översållad med ögon och öron, himlakroppar och visdomens orm och hon bär en regnbåge med inskriptionen non sine sol iris ("ingen regnbåge utan solen").


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabet_I_av_England_i_porträttkonsten

Synonymer till visdom

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet visdom följande synonymer: klokhet, klokskap, kunskap och vishet.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ viscount vise ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet visdom som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "visdom" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "visdom" i ett större sammanhang.