I en mening

Använda vetter i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet vetter, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet vetter i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "vetter".

Exempel på användning av ordet "vetter" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet vetter kan användas i en mening.


 1. Ristningarna vetter mot Ö och SÖ.


 2. Kusten i söder vetter mot Guineabukten.


 3. Det följer att sluttningar som vetter ditåt är blötast.


 4. Residenset ligger i plan 3 och vetter åt norr och väster.


 5. Under den halva av huset, som vetter mot norr finns en källare.


 6. I bakgrunden syns fönster som vetter ut mot ett grönskande landskap.


 7. Hennes lägenhetshus ligger längs Donau och balkongen vetter ut mot floden.


 8. Huset är hästskoformat med en underbyggd gård som vetter mot Johannesgränd.


 9. Kvarterets östra sida vetter mot Skeppsbron och den västra mot Österlånggatan.


 10. Små fönster finns också halvvägs upp på tornväggen; de som vetter åt väster är runda.


 11. Sidan som vetter mot solen är fullt belyst och sidan som är vänd bort från solen är mörk.


 12. En mindre veranda vetter ut mot sluttningen i väster och nås av två trappor på vardera sida.


 13. Ingångarna är nästan helt likadana, med dubbeltrappor av sten som vetter åt sidorna men inte framåt.


 14. Begreppet aspekt syftar inom fysisk geografi främst på det väderstreck som bergssluttningarna vetter emot.


 15. De akemenidiska husen tycks vara byggda runt en gård som vetter åt en portik, kanske i en eller två våningar.


 16. Över dörren som vetter in mot staden sitter en inskriptionsplatta med poemet som skildrar Johannes prövning:.


 17. Kyrkans sidofasad, som vetter mot Piazza delle Cinque Scole, har tre lynettfönster samt en kornisch med modilioner.


 18. Ovanför den portal som vetter mot Roms stadskärna sitter Benoît Adams släktvapen med inskriptionen AV PLAISIR DE DIEV.


 19. I tornmuren, i den del som vetter åt kyrkan, påträffades under restaureringen 1957 två små stycken av en Eskilstunakista i kalksten.


 20. Högtalarna som vetter mot den delade landsgränsen har i åratal spelat upp en blandning av nyheter, musik och propaganda, skriver BBC.


 21. Byggnaden har fönstren och terrasserna åt den ena sidan, då tomten på andra sidan vetter mot en av de tre järnvägslinjerna som korsar Camden.


 22. Den gravida kvinnan och barnet som dödades på lördagen befann sig i staden Jisr al-Shughur i provinsens sydvästra del, som vetter mot regeringskontrollerat område.


 23. Den södra fasaden som vetter mot Bredgränd, som var relativt bred närmast Skeppsbron, och var synlig från sjön, gavs däremot en mer genomarbetad fasad som bar likheter med huvudfasaden.


 24. På motsatt sida av Norra Storgatan vetter gården mot Gamlegård, men också mot uppfarten till parkeringen på det på 1960-talet uppförda EPA-huset (Magnus Stenbocksgallerian) och portarna till dess lastkajer.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Västergötlands_runinskrifter_12, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nigeria, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mount_Kenya, https://sv.wikipedia.org/wiki/Örebro_slott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ahlbergska_huset, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-har-yoga-blivit-en-politisk-fraga-i-indien, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svenske-elias-15-kanns-chockerande, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarteret_Glaucus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ucklums_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesisk_astronomi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Henckelska_gården, https://sv.wikipedia.org/wiki/Akemeniderna, https://sv.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_in_Oleo, https://sv.wikipedia.org/wiki/San_Tommaso_ai_Cenci, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tingstads_kyrka, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/syd-och-nordkorea-monterar-ned-propagandahogtalare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Brittisk_brutalism, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/gravid-kvinna-och-barn-dodades-i-anfall, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjöfartshuset

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ vette vettig ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet vetter som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "vetter" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "vetter" i ett större sammanhang.