I en mening

Använda vårtbitare i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet vårtbitare, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet vårtbitare i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "vårtbitare".

Exempel på användning av ordet "vårtbitare" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet vårtbitare kan användas i en mening.


 1. Eobiana ingår i familjen vårtbitare.


 2. Amyttosa ingår i familjen vårtbitare.


 3. Desaulcya ingår i familjen vårtbitare.


 4. Anatlanticus ingår i familjen vårtbitare.


 5. Saga beieri ingår i släktet Saga och familjen vårtbitare.


 6. Arantia tigrina ingår i släktet Arantia och familjen vårtbitare.


 7. Isophya miksici ingår i släktet Isophya och familjen vårtbitare.


 8. Arnobia pilipes ingår i släktet Arnobia och familjen vårtbitare.


 9. Uromenus finoti ingår i släktet Uromenus och familjen vårtbitare.


 10. Arethaea carita ingår i släktet Arethaea och familjen vårtbitare.


 11. Psyrana ceylonica ingår i släktet Psyrana och familjen vårtbitare.


 12. Nicsara rotundata ingår i släktet Nicsara och familjen vårtbitare.


 13. Isophya reticulata ingår i släktet Isophya och familjen vårtbitare.


 14. Salomona dilatata ingår i släktet Salomona och familjen vårtbitare.


 15. Antaxius chopardi ingår i släktet Antaxius och familjen vårtbitare.


 16. Oxylakis jacobsoni ingår i släktet Oxylakis och familjen vårtbitare.


 17. Aphroptera biroi ingår i släktet Aphroptera och familjen vårtbitare.


 18. Himertula kinneari ingår i släktet Himertula och familjen vårtbitare.


 19. Platycleis buxtoni ingår i släktet Platycleis och familjen vårtbitare.


 20. Poecilimon bilgeri ingår i släktet Poecilimon och familjen vårtbitare.


 21. Poecilimon jonicus ingår i släktet Poecilimon och familjen vårtbitare.


 22. Salomona brongniarti ingår i släktet Salomona och familjen vårtbitare.


 23. Deflorita argentata ingår i släktet Deflorita och familjen vårtbitare.


 24. Amiltonia ferreirai ingår i släktet Amiltonia och familjen vårtbitare.


 25. Inyodectes bandari ingår i släktet Inyodectes och familjen vårtbitare.


 26. Poecilimon similis ingår i släktet Poecilimon och familjen vårtbitare.


 27. Copiphora longicauda ingår i släktet Copiphora och familjen vårtbitare.


 28. Kawanaphila nartee ingår i släktet Kawanaphila och familjen vårtbitare.


 29. Anthracites bloyeti ingår i släktet Anthracites och familjen vårtbitare.


 30. Poreuomena gladiator ingår i släktet Poreuomena och familjen vårtbitare.


 31. Mygalopsis ferruginea ingår i släktet Mygalopsis och familjen vårtbitare.


 32. Orchelimum fidicinium ingår i släktet Orchelimum och familjen vårtbitare.


 33. Championica niepelti ingår i släktet Championica och familjen vårtbitare.


 34. Camposiella notabilis ingår i släktet Camposiella och familjen vårtbitare.


 35. Himertula vidhyavathiae ingår i släktet Himertula och familjen vårtbitare.


 36. Nanodectes bulbicercus ingår i släktet Nanodectes och familjen vårtbitare.


 37. Grammadera janeirensis ingår i släktet Grammadera och familjen vårtbitare.


 38. Acosmetura nigrovittata ingår i släktet Acosmetura och familjen vårtbitare.


 39. Plagiopleura gracilis ingår i släktet Plagiopleura och familjen vårtbitare.


 40. Tympanophora kalbarri ingår i släktet Tympanophora och familjen vårtbitare.


 41. Triencentrus fratellus ingår i släktet Triencentrus och familjen vårtbitare.


 42. Steropleurus algericus ingår i släktet Steropleurus och familjen vårtbitare.


 43. Pantecphylus kivuensis ingår i släktet Pantecphylus och familjen vårtbitare.


 44. Shirakisotima japonica ingår i släktet Shirakisotima och familjen vårtbitare.


 45. Pseudonicsara wanigela ingår i släktet Pseudonicsara och familjen vårtbitare.


 46. Polyancistrus serrulatus ingår i släktet Polyancistrus och familjen vårtbitare.


 47. Phaneroptera quadrivittata ingår i släktet Phaneroptera och familjen vårtbitare.


 48. Xiphophyllum pallidenotatum ingår i släktet Xiphophyllum och familjen vårtbitare.


 49. Panoploscelis angusticauda ingår i släktet Panoploscelis och familjen vårtbitare.


 50. Parapholidoptera signata ingår i släktet Parapholidoptera och familjen vårtbitare.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Eobiana, https://sv.wikipedia.org/wiki/Amyttosa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Desaulcya, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anatlanticus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Saga_beieri, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arantia_tigrina, https://sv.wikipedia.org/wiki/Isophya_miksici, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arnobia_pilipes, https://sv.wikipedia.org/wiki/Uromenus_finoti, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arethaea_carita, https://sv.wikipedia.org/wiki/Psyrana_ceylonica, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nicsara_rotundata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Isophya_reticulata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Salomona_dilatata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Antaxius_chopardi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxylakis_jacobsoni, https://sv.wikipedia.org/wiki/Aphroptera_biroi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Himertula_kinneari, https://sv.wikipedia.org/wiki/Platycleis_buxtoni, https://sv.wikipedia.org/wiki/Poecilimon_bilgeri, https://sv.wikipedia.org/wiki/Poecilimon_jonicus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Salomona_brongniarti, https://sv.wikipedia.org/wiki/Deflorita_argentata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Amiltonia_ferreirai, https://sv.wikipedia.org/wiki/Inyodectes_bandari, https://sv.wikipedia.org/wiki/Poecilimon_similis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Copiphora_longicauda, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kawanaphila_nartee, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anthracites_bloyeti, https://sv.wikipedia.org/wiki/Poreuomena_gladiator, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mygalopsis_ferruginea, https://sv.wikipedia.org/wiki/Orchelimum_fidicinium, https://sv.wikipedia.org/wiki/Championica_niepelti, https://sv.wikipedia.org/wiki/Camposiella_notabilis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Himertula_vidhyavathiae, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nanodectes_bulbicercus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grammadera_janeirensis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Acosmetura_nigrovittata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Plagiopleura_gracilis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tympanophora_kalbarri, https://sv.wikipedia.org/wiki/Triencentrus_fratellus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Steropleurus_algericus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pantecphylus_kivuensis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Shirakisotima_japonica, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudonicsara_wanigela, https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyancistrus_serrulatus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Phaneroptera_quadrivittata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Xiphophyllum_pallidenotatum, https://sv.wikipedia.org/wiki/Panoploscelis_angusticauda, https://sv.wikipedia.org/wiki/Parapholidoptera_signata

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ vårtal vårtbjörk ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet vårtbitare som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "vårtbitare" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "vårtbitare" i ett större sammanhang.