I en mening

Använda värdering i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet värdering, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet värdering i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "värdering". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet värdering kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är värderingar, värderingarna, värderingarnas och värderingen. Om du klickar på den böjning av ordet värdering som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "värdering" i meningar

Värdering är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur värdering kan användas i en mening.


 1. Häri ligger en värdering om vad som är bättre och sämre svenska.


 2. Att använda P/E-talet är inte att likställa med att göra en värdering.


 3. Efter Riksantikvariets värdering betyder det 53 500 kronor för Tomas Olsson.


 4. Men nu gör hovrätten en annan värdering av bevisningen och frikänner nu mannen.


 5. Vår mest grundläggande värdering är alla människors lika värde, sade statsministern.


 6. UDI och UNE kommer att göra en ny värdering av situationen före mitten av september.


 7. Hovrätten ansåg att tingsrätten gjort en försiktig värdering och höjer därför summan.


 8. Undersökningen bygger på seniorernas egen värdering av vad som är viktigt i hemtjänsten.


 9. Det innebär däremot inte en värdering av de båda platsernas relativa kulturhistoriska värde.


 10. Vi står långt ifrån varandra utifrån en värdering vad en marknadshyra för Musikaliska kan vara.


 11. Men vi spelare försöker inte lägga någon värdering i när matchen spelas för det är utom vår kontroll.


 12. Detta skulle inte innebära en för kvinnor ofördelaktigare värdering i arbete, yrkesliv eller som person.


 13. Att inte lägga någon värdering i motståndet utan spela vårt spel, säger Magdalena Eriksson till SVT Sport.


 14. Vid brott mot sådana normer är det, i Sverige, vanligt att hänvisa till en gemensam värdering om jämställdhet.


 15. Personerna är delgivna misstankar, det är utredningar som pågår, man gör en värdering av eventuell dådkraft och förmåga.


 16. Beteckningen "högre" ska inte tolkas som en värdering det betyder här endast att de är en nyare gren i evolutionens lopp.


 17. Vi gör en annan värdering av bevisingen, vi anser att den den har starkare bevisvärde än vad tingsrätten har kommit fram till.


 18. Men att statusen på uppdraget har ändrats ger oss mer tid för värdering av säkerhetsläget, säger Morten Pettersen vid norska polisen.


 19. En vanlig missuppfattning är att världsarv placerats på listan efter en extern och objektiv värdering av utomstående experter; så är alltså inte fallet.


 20. Den värdering som tidigare innebar att konstmusiken, ofta kallad "klassisk musik", stod högst, är numera utjämnad till förmån för en mer pluralistisk syn.


 21. En värdering av nybygget Etapp 5 på Östra Piren i Karlshamn, som ägs av det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsfastigheter, visar att fastigheterna sjunker i värde.


 22. I detta ställningstagande låg ingen värdering av Ingvar Carlssons personliga lämplighet för uppgiften eller av den politik som den nya regeringen kunde komma att föra.


 23. Avtalet ledde i förlängningen också till att Saltkråkan höjde royaltynivån från 0 till 10 %, inför en värdering av företaget (där de immateriella rättigheterna ingick).


 24. Man ska även ge personalen mer utbildning då det i första utredningen framgick att det fanns en kultur på arbetsplatsen med starka individer som lägger sin personliga värdering i sin yrkesroll.


 25. Åklagarmyndigheten har efter en ny värdering kommit fram till att det inte finns någon grund för att bestraffa att Arthur Soltvedts korsat gränsen och har därför dragit tillbaka sin överklagan.


 26. Enligt en kulturhistorisk värdering och klassificering som utfördes år 2008 av Stockholms läns museum uppfyller de flesta byggnader kraven för "Särskilt värdefull byggnad enligt kap 3 § 12 PBL".


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskans_tionde_vokal, https://sv.wikipedia.org/wiki/P/E, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/skulle-rita-orienteringskartor-utanfor-alingsas-hittade-bronsalderskatt, https://www.svt.se/sport/fotboll/fotbollsspelare-friad-efter-valdtaktsdom, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lofven-pa-ut-ya-stor-ara-att-fa-vara-med, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/aven-norge-stoppar-utvisningar-till-afghanistan, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/fangelse-for-man-som-sysslade-med-tradskovling-i-tylosand, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/gnosjo-har-landets-basta-hemtjanst, https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsarv, https://www.svt.se/kultur/diskussioner-om-hyran-for-musikaliska-kvarteret-igang, https://www.svt.se/sport/fotboll/sverige-begar-andrad-matchtid-infor-os-finalen-i-fotboll, https://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism, https://www.svt.se/sport/fotboll/damlandslaget-vm-kval-slovakien, https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_norm, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trolle-om-frigivna-is-kvinnorna-finns-inga-mojligheter, https://sv.wikipedia.org/wiki/Högre_däggdjur, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/17-aringen-1, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-sokinsats-pa-gang-i-norska-fjallen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Klassisk_musik, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/beslutet-klubbat-117-nya-skattemiljoner-till-ostra-piren, https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Carlsson_I, https://sv.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgrens_värld, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/lex-sarah-anmalda-vardboendet-utredning-visar-pa-fortsatt-stora-brister, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/norsk-pensionar-slipper-boter-for-granspassage-under-pandemin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hågelby_gård

Exempel på användning av ordet "värderingar" i meningar

Värderingar är en böjningsform av ordet värdering, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur värderingar kan användas i en mening.


 1. Kina delar inte våra värderingar.


 2. Deras värderingar innebär en risk.


 3. Nu delas partierna in efter värderingar.


 4. Att hon ska komma ihåg sina värderingar.


 5. De senare innehåller negativa värderingar.


 6. Han är en person med jättebra värderingar.


 7. Det är en av EU:s grundläggande värderingar.


 8. Den är en attack på våra gemensamma värderingar.


 9. Max står för alla dom värderingar som klubben har.


 10. Jag står fast vid mina övertygelser och värderingar.


 11. Det finns många gemensamma värderingar inom partierna.


 12. Värdet ligger i själen och i värderingar och beteende.


 13. Såväl normer som värderingar är en del av gruppens kultur.


 14. Björn och Ilestedt har bra passningar och bra värderingar.


 15. Det här går helt emot alla grundläggande värderingar i EU.


 16. Har de haft ett beteende som strider mot våra värderingar?


 17. Kritiken handlar om att Ungern bryter mot EU:s värderingar.


 18. Jag kan aldrig kompromissa med värderingar eller integritet.


 19. Sociala normer faller tillbaka på underliggande värderingar.


 20. Anm.) blev mer lika västvärlden och delade EU:s värderingar.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/biden-pa-natomote-i-bryssel-citat, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kurdiska-befalhavaren-vadjar-till-svenska-regeringen-ta-ansvar, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-gar-det-sa-bra-for-de-grona-i-tyskland, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/cuf-s-ordforande-hoppas-pa-en-mittenlosning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Folktro, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nancy-pelosi-forsvarar-biden-xxx, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-slutar-kvinnor-i-eu-lander-fa-betalt, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/theresa-may-samarbetet-med-sverige-ska-fortsatta, https://www.svt.se/sport/ishockey/max-friberg-ersatter-joel-lundqvist-som-lagkapten-i-frolunda, https://www.svt.se/sport/fotboll/bojan-djordjic-om-ordbraket-kan-forlata-men-inte-glomma, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/klart-med-ny-dansk-regering, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/nostalgitripp-med-mello-aktuella-allyawan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_norm, https://www.svt.se/sport/artikel/sverige-usa-6, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-basen-ungersk-lag-en-skam, https://www.svt.se/sport/ishockey/tumult-nar-brynas-nye-ordforande-valdes-efter-maratonmote, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/europaparlamentet-inleder-rostrattsprocess-mot-ungern, https://www.svt.se/sport/fotboll/lise-klaveness-vill-ta-plats-i-uefa-toppen-kommer-bli-svart, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/polen-slar-ifran-sig-eu-kritiken-vi-ses-i-domstolen

Exempel på användning av ordet "värderingarna" i meningar

Värderingarna är en böjningsform av ordet värdering, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur värderingarna kan användas i en mening.


 1. Ibland heter det: ”Var finns de svenska värderingarna?


 2. Med humanismen började de kristna värderingarna och auktoritära rättesnörena ifrågasättas.


 3. Jag tror ändå att värderingarna väger tyngst när man går till valurnorna, säger Magnus Weberg.


 4. Teoretiskt sett kan ett brott mot värderingarna leda till att rösträtten för ett medlemsland dras in.


 5. Ändå andas rapporten optimism och pekar på att värderingarna nu blivit så låga att kan vara läge att investera igen.


 6. Den största uppgiften vi står inför i dag är att ena den fria världen runt de värderingarna, inte bara runt intressen.


 7. ”Kanada kommer alltid stå upp för att skydda mänskliga rättigheter och vi kommer aldrig tveka att föra fram de värderingarna.


 8. Hon är dessutom populär i högerkristna cirklar som i henne ser en representant för de egna konservativt kristna värderingarna.


 9. Vi ska stärka de solidariska och europeiska värderingarna, lovade i sin tur Tsipras i ett tal inför EU-parlamentet bara några dagar senare.


 10. Företrädare för EU har varnat för att försöken till politisk påverkan inte stämmer överens med de gemensamma europeiska värderingarna inom unionen.


 11. Och personer från alla världens hörn oavsett vilken religion man tillhör om någon alls, oavsett ras kan mötas, inspireras och dela de värderingarna.


 12. Man motiverade beslutet med bland annat orden ”Användning av hyperoxi i träning och tävling strider mot idrottens idé och de olympiska värderingarna.


 13. Joe Biden anses som anständig och har en djup personlig tro, men Biden röstar inte i linje med de kristna värderingarna, menar religionsvetaren Kjell O Lejon.


 14. Överlag finns dock på marknaden en pågående nedjustering av värderingarna av fastigheter som en effekt av ränteutvecklingen, säger Alectas presschef Jacob Lapidus.


 15. Delar man inte de värderingarna är inte Ikea rätt ställe att arbeta, säger Annika Mohlin, pressansvarig på Ingka group som är den största av franchisetagarna inom Ikea.


 16. Konceptet med det medeltida Mikado och det moderna Tokyo valdes på grund av kontrasten i värderingarna hos de demonjagande Mikadoborna, och Tokyos befolkning som kontrolleras av demoner.


 17. Romanens läsart är att när de kvinnliga värderingarna får besegra den våldsamma och destruktiva maskuliniteten kan männen bli fria att uttrycka "sina bättre jags medlidande, sympati och generositet".


 18. Vidare argumenterar han för att Polen just nu tvingas hantera ett fenomen där en koncern från väst ”använder rättsligt och ekonomiskt våld mot alla de som inte vill dela värderingarna i homo-aktivistkretsar”.


 19. ”Genom att anta sådana lagar har myndigheterna förvärrat stigmatisering, fördomar och homofobi, vilket strider mot värderingarna i ett demokratiskt samhälle”; konstaterar domstolen i Strasbourg i ett uttalande.


Källa: https://www.svt.se/sport/fotboll/fredrik-reinfeldt-oppnar-for-uefa-jobb, https://sv.wikipedia.org/wiki/Humanism, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tunga-moderatpolitiker-i-sjobo-byter-till-sverigedemokraterna, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hon-leder-kampen-mot-ungern-i-historisk-omrostning-i-europaparlamentet, https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/tvarstopp-i-tech-vesteringarna-men-miljoteknik-kan-vara-framtiden, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varderingsfragor-nar-eu-motte-trump, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brak-mellan-kanada-och-saudiarabien, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/abortmotstandarna-jublar-over-trumps-hd-tillsattning, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/yttern-allt-mer-central-i-europa, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/public-service-politiskt-styrt-i-manga-lander-i-europa, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/australiensiskt-uttalande-om-muslimer-moter-kritik, https://www.svt.se/sport/friidrott/loparstjarnan-david-nilsson-tranar-med-syrgas-trots-sok-s-forbud, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kristna-valjare-kan-avgora-det-amerikanska-valet, https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/ny-miljardsmall-for-alecta, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/polen-hotar-med-ikea-bojkott-efter-pastadd-uppsagning-av-hbtq-fientlig-anstalld, https://sv.wikipedia.org/wiki/Shin_Megami_Tensei_IV, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/domstol-rysk-homolag-diskriminerande

Exempel på användning av ordet "värderingarnas" i meningar

Värderingarnas är en böjningsform av ordet värdering, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur värderingarnas kan användas i en mening.


 1. ”Saudiarabien kommer att förbli en rättsväsendets, värderingarnas ochprincipernas stat”, heter det i ett officiellt uttalande från Bahrain.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kommer-veta-inom-kort-vad-som-har-hant-med-kroppen

Exempel på användning av ordet "värderingen" i meningar

Värderingen är en böjningsform av ordet värdering, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur värderingen kan användas i en mening.


 1. I värderingen gjordes bedömningar av hans härstamning, tävlingsprestationer, temperament och exteriör.


 2. Även värderingen av arenan för en eventuell försäljning dröjer, besked där kan komma i slutet av augusti, enligt Degerfors kommun.


 3. Det är många som har väntat på att den här noteringen skulle ske och så några dagar innan så blir de uppköpta för den dubbla värderingen.


 4. Vi tror det är något slags skomakarverktyg, men vet inte om det är värt något, säger Nils Nyman och berättar att de köat flera timmar för att komma fram till värderingen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nuncio_(travhäst), https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/fortsatta-oklarheter-om-stora-vallas-framtid, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/paypal-koper-izettle-for-19-miljarder, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/antikrundan-i-borgvik

Synonymer till värdering

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet värdering följande synonymer: evaluering, skattning och estimat.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ värderats värderingsfrågor ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet värdering som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "värdering" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "värdering" i ett större sammanhang.