I en mening

Använda väpnare i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet väpnare, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet väpnare i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "väpnare". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet väpnare kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är väpnaren och väpnarna. Om du klickar på den böjning av ordet väpnare som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "väpnare" i meningar

Väpnare är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur väpnare kan användas i en mening.


  1. Hirdens övriga svenner får den latinska titeln för väpnare, armiger.


  2. Gastons väpnare Raymond dyker oväntat upp helt utmattad och ber Roger, som han tar för en helig man, om hjälp.


  3. Att föra riksbaneret var normalt ett hedersuppdrag för en väl meriterad riddare, inte för en oerfaren väpnare som Gustav.


  4. Kungen befriade sina egna och biskoparnas män, riddare och väpnare, från skatt men endast under förutsättningen att de förblev kungens män.


  5. Inom de härskande klasserna fanns också en intern hierarki, från kungar och påvar till hertigar och biskopar, och vidare till deras underlydande, till exempel väpnare och vanliga präster.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Frälse, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jérusalem_(opera), https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Vasa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltidens_mat

Exempel på användning av ordet "väpnaren" i meningar

Väpnaren är en böjningsform av ordet väpnare, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur väpnaren kan användas i en mening.


  1. Vestby eller Vesby omnämns i början av 1400-talet som sätesgård vilken beboddes av väpnaren Erik Nilsson.


  2. I september samma år genomför Ulf Torstensson med sin mors samtyckeett jordbyte med väpnaren Lasse Jönsson i Berga.


  3. På tornets norra sida finns på en balkong den så kallade Sankt Göransleken vilket är en figurgrupp bestående av riddaren, den nakna jungfrun till häst, väpnaren och draken.


  4. Ulf Torstensson själv anges återigen 1485 som arvinge till väpnaren Ingemund Arvidsson, som 1451 tillsammans med Katarina Arvidsdotter donerade jord till Vårfrukoret i Strängnäs domkyrka.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Väsby_slott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skiringeätten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_stadshus

Exempel på användning av ordet "väpnarna" i meningar

Väpnarna är en böjningsform av ordet väpnare, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur väpnarna kan användas i en mening.


  1. Från det svenska riksrådet medverkade ärkebiskop Olof, biskoparna Knut och Sigge, riddare Nils Erengislesson samt väpnarna Knut Jonsson och Magnus Gren.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmarunionen

Synonymer till väpnare

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet väpnare följande synonymer: vapendragare.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ väpnande värd ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet väpnare som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "väpnare" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "väpnare" i ett större sammanhang.