I en mening

Använda uvertyr i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet uvertyr, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet uvertyr i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "uvertyr". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet uvertyr kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är uvertyrer. Om du klickar på den böjning av ordet uvertyr som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "uvertyr" i meningar

Uvertyr är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur uvertyr kan användas i en mening.


  1. Grillo konstaterade att "Vi gör denna uvertyr..


  2. Omväxlande långsamma och snabba tempo med fugativo-form kom att beteckna en fransk uvertyr.


  3. Konserten omfattade Franz Berwalds uvertyr till Drottningen av Golconda och Ludwig van Beethovens Symfoni nr 7.


  4. Han komponerade därför en uvertyr till Romeo och Julia, och sedan, 1828, en konsert på samma tema, med vilken han inte vann damens hjärta, men hyllades som geni av pressen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider_(datorspel_2013), https://sv.wikipedia.org/wiki/Opera, https://sv.wikipedia.org/wiki/Konserthuset_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz

Exempel på användning av ordet "uvertyrer" i meningar

Uvertyrer är en böjningsform av ordet uvertyr, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur uvertyrer kan användas i en mening.


  1. Barnett uppträdde redan 1853 offentligt som virtuos och komponerade symfoni, uvertyrer, kammarmusik, kantater och oratoriet The raising of Lazarus.


  2. Han komponerade körverken Preis- und danklied, Ruth, Sehnsucht, Das Tränenkrüglein och flera andra motetter, visor för manskörer, två symfonier, uvertyrer, kammarmusikverk och pianostycken i flytande klassicistisk stil.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Francis_Barnett, https://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Schumann

Synonymer till uvertyr

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet uvertyr följande synonymer: ouvertyr.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ uvarovites uvidus ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet uvertyr som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "uvertyr" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "uvertyr" i ett större sammanhang.