I en mening

Använda uttömmande i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet uttömmande, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet uttömmande i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "uttömmande".

Exempel på användning av ordet "uttömmande" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet uttömmande kan användas i en mening.


  1. Det uttömmande brevet, som tar upp alla reformförslag för sig, avslutas med orden:.


  2. Vi förväntar oss att saudiska myndigheter svarar detaljerat och uttömmande samt med transparens”, skriver franska UD.


  3. Den förste att skriva en uttömmande kommentar till brevet var den alexandrinske teologen Didymos den blinde i slutet av 300-talet.


  4. Inom vetenskapen råder det samförstånd om att det kan finnas flera konkurrerande teorier som alla på ett uttömmande sätt kan förklara ett fenomen.


  5. Everett True från Melody Maker valde "All Apologies" till veckans singel för tidskriften och skrev att låten var både undergiven och känslomässigt uttömmande.


  6. Kinas utrikesminister Wang Yi träffade sin nordkoreanska motsvarighet Ri Yong Ho vid ett möte i Manila under söndagen och berättade att samtalet varit uttömmande.


  7. Den mest uttömmande vetenskapliga genomgången hittills av FN:s rådgivande vetenskapspanel IPCC beskriver hur den globala uppvärmningen påverkar planeten, ekosystemen och oss människor.


  8. Annalerna av Tacitus (cirka 56–117) utgör den mest detaljerade och uttömmande skildringen av Neros styre, trots att den är ofullständigt bevarad vad gäller Neros två sista år som regent (66–68).


  9. Av hans övriga bortåt ett hundratal geologiska och paleontologiska uppsatser och avhandlingar kan nämnas Ueber Archæopteryx (1884), i vilken den fossila fågeln Archaeopteryx beskrivs uttömmande.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/macron-publicerar-oppet-brev-till-europas-alla-invanare, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/frankrike-infor-sanktioner-mot-saudiarabien, https://sv.wikipedia.org/wiki/Första_Petrusbrevet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetande_hos_djur, https://sv.wikipedia.org/wiki/All_Apologies/Rape_Me, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kina-uppmanar-nordkorea-att-avsluta-robottester, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fn-rapport-uppvarmningens-foljder-redan-har, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nero, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dames

Synonymer till uttömmande

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet uttömmande följande synonymer: fullständig, fullständigt, grundlig, grundligt, utförlig och detaljerat komplett.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ uttömda uttömningen ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet uttömmande som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "uttömmande" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "uttömmande" i ett större sammanhang.