I en mening

Använda unionsmedborgare i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet unionsmedborgare, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet unionsmedborgare i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "unionsmedborgare". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet unionsmedborgare kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är unionsmedborgares. Om du klickar på den böjning av ordet unionsmedborgare som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "unionsmedborgare" i meningar

Unionsmedborgare är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur unionsmedborgare kan användas i en mening.


  1. Designen för detta mynt bestämdes genom en elektronisk omröstning där alla unionsmedborgare hade möjlighet att delta.


  2. Ett europeiskt medborgarinitiativ skulle också ha införts, som hade möjliggjort för unionsmedborgare att kräva lagförslag från kommissionen.


  3. Alla unionsmedborgare samt alla fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller har sitt säte inom unionen har också rätt att få tillgång till Europaparlamentets handlingar.


  4. Genom den gemensamma resezonen ingår Irland i en passunion med Storbritannien och tillåts därför att utföra kontroller av alla personer, inklusive unionsmedborgare, som passerar deras gränser.


  5. Genom ett europeiskt medborgarinitiativ kan en miljon unionsmedborgare gå samman och kräva att Europeiska kommissionen lägger fram ett lagförslag i en fråga där unionen har befogenhet att lagstifta.


  6. I de fall gränsöverskridande kampanjer genomfördes var det sällan av ideologiska skäl, utan snarare för att nå ut till egna medborgare i en annan medlemsstat eller andra unionsmedborgare som talade samma språk.

Exempel på användning av ordet "unionsmedborgares" i meningar

Unionsmedborgares är en böjningsform av ordet unionsmedborgare, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur unionsmedborgares kan användas i en mening.


  1. Genom var sitt protokoll har Danmark respektive Malta rätt att begränsa unionsmedborgares rätt att fritt förvärva fritidsbostäder.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ unionsländerna unionsmedborgarna ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet unionsmedborgare som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "unionsmedborgare" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "unionsmedborgare" i ett större sammanhang.