I en mening

Använda ubåtsjakten i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet ubåtsjakten, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet ubåtsjakten i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "ubåtsjakten".

Exempel på användning av ordet "ubåtsjakten" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet ubåtsjakten kan användas i en mening.


  1. Den 1–13 oktober 1982 genomfördes den mest kända ubåtsjakten i Stockholms skärgård i Horsfjärden, då svenska marinen sprängde 44 sjunkbomber och 4 minor.


  2. Den ubåtsincident som har tilldragit sig den största uppmärksamheten, när den inträffade och därefter, är ubåtsjakten i Stockholms södra skärgård den 1–14 oktober 1982.


  3. Krönmark delade ÖB:s uppfattning och uttalade att ”han skulle ge ÖB allt stöd som kunde bli nödvändigt från politisk sida om ubåtsjakten kom att bli mera dramatisk än vad man f.n.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_skärgård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ubåtsfrågan

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ ubåtsjakt ubåtsjakthelikopter ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet ubåtsjakten som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "ubåtsjakten" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "ubåtsjakten" i ett större sammanhang.