I en mening

Använda ubåtsjakt i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet ubåtsjakt, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet ubåtsjakt i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "ubåtsjakt".

Exempel på användning av ordet "ubåtsjakt" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet ubåtsjakt kan användas i en mening.


 1. ÖB beslutade att förbereda för en långvarig ubåtsjakt.


 2. För ubåtsjakt fanns två sjunkbombsfällare m/24 och två sjunkbombskastare m/33.


 3. Nu övar Kina och Ryssland ubåtsjakt och luftvärn i Östersjön för första gången.


 4. På hösten 1982 var det åter dags för ubåtsjakt i Hårsfjärden i Stockholms skärgård.


 5. Halland genomförde vid ett par tillfällen ubåtsjakt, bland annat vid Hasslö och Utö 1980.


 6. Vidare bestyckades hon med utrustning såsom hydrofon och sjukbombsbestyckning för ubåtsjakt.


 7. Händelserna vid Huvudskär ledde till att politikerna ökade resurserna för ubåtsjakt, det s.k.


 8. Försvar mot sabotage, ubåtsjakt och försvar mot fartyg och flygplan nämns av ryska myndigheter.


 9. Fartygens huvuduppgifter är ytattack, incidentberedskap, ubåtsjakt, eskortering och minläggning.


 10. Fartygen utrustades även med en släphydrofon (Thomson) vilket gjorde dem väl lämpade för ubåtsjakt.


 11. För ubåtsjakt var fartygen utrustade med en antiubåtsgranatpjäs m/51 samt två sjunkbombsfällare m/44.


 12. Den norska robotbestyckade fregatten Helge Ingstad används både till ubåtsjakt och ytstrid och bär luftvärn.


 13. Under resten av dagen och hela natten bedrevs en intensiv ubåtsjakt i området mellan Hävringe och Almagrundet.


 14. Under 1950-talet fanns vid Flottans skolor i Göteborg (Gskol), en specialinriktning mot ubåtsjakt och minsvepning.


 15. För ubåtsjakt fanns en hydrofon inrymd i en dom under förskeppet som kunde föras in i skrovet när hydrofonen inte användes.


 16. För ubåtsjakt var fanns en hydrofon inrymd i en dom under förskeppet som kunde föras in i skrovet när hydrofonen inte användes.


 17. När USA i september 1941 aktivt började bedriva ubåtsjakt mot tyska ubåtar i västra Atlanten lättade trycket mot Royal Navy ytterligare.


 18. Torpedtuberna togs då bort och ersattes med antiubåtspjäser, hydrofonanläggningen moderniserades och stritsledningen utrustades för ubåtsjakt.


 19. För Sovjetunionens ubåtar hade svenska skärgårdar varit betydelsefulla under andra världskriget när det gällt att söka skydd mot tysk ubåtsjakt.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ubåtsfrågan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Visby-klass_(jagare), https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forsta-rysk-kinesiska-militarovningen-i-ostersjon-ar-igang, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_utrikes-_och_säkerhetspolitik_under_kalla_kriget, https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Halland_(J18), https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Ehrensköld_(11), https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm-klass, https://sv.wikipedia.org/wiki/Östergötland-klass, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/foi-om-fartygskrocken-nagot-liknade-har-inte-intraffat-i-var-del-av-varlden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Varvet, https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Småland_(J19), https://sv.wikipedia.org/wiki/Royal_Navys_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Malmö_(J7)

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ ubåtsindikationer ubåtsjakten ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet ubåtsjakt som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "ubåtsjakt" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "ubåtsjakt" i ett större sammanhang.