I en mening

Använda törelväxter i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet törelväxter, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet törelväxter i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "törelväxter".

Exempel på användning av ordet "törelväxter" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet törelväxter kan användas i en mening.


 1. Croton sutup ingår i släktet Croton och familjen törelväxter.


 2. Mabea pohliana ingår i släktet Mabea och familjen törelväxter.


 3. Cavacoa aurea ingår i släktet Cavacoa och familjen törelväxter.


 4. Croton rimbachii ingår i släktet Croton och familjen törelväxter.


 5. Bertya gummifera ingår i släktet Bertya och familjen törelväxter.


 6. Euphorbia alaica ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 7. Bertya ernestiana ingår i släktet Bertya och familjen törelväxter.


 8. Croton ramillatus ingår i släktet Croton och familjen törelväxter.


 9. Claoxylon putii ingår i släktet Claoxylon och familjen törelväxter.


 10. Euphorbia dedzana ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 11. Jatropha gaumeri ingår i släktet Jatropha och familjen törelväxter.


 12. Euphorbia bouleyi ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 13. Manihot mirabilis ingår i släktet Manihot och familjen törelväxter.


 14. Euphorbia eranthes ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 15. Cnesmone linearis ingår i släktet Cnesmone och familjen törelväxter.


 16. Euphorbia gamkensis ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 17. Euphorbia gariepina ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 18. Croton siltepecensis ingår i släktet Croton och familjen törelväxter.


 19. Caperonia cordata ingår i släktet Caperonia och familjen törelväxter.


 20. Euphorbia coghlanii ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 21. Euphorbia capuronii ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 22. Tragia guatemalensis ingår i släktet Tragia och familjen törelväxter.


 23. Omphalea commutata ingår i släktet Omphalea och familjen törelväxter.


 24. Euphorbia erythrodon ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 25. Acalypha acuminata ingår i släktet akalyfor, och familjen törelväxter.


 26. Euphorbia multinodis ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 27. Euphorbia schumannii ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 28. Euphorbia orphanidis ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 29. Euphorbia bwambensis ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 30. Euphorbia hainanensis ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 31. Euphorbia umbellulata ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 32. Euphorbia exstipulata ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 33. Cleidion vieillardii ingår i släktet Cleidion och familjen törelväxter.


 34. Macaranga harveyana ingår i släktet Macaranga och familjen törelväxter.


 35. Euphorbia kischenensis ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 36. Euphorbia henricksonii ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 37. Jatropha malacophylla ingår i släktet Jatropha och familjen törelväxter.


 38. Macaranga cuneifolia ingår i släktet Macaranga och familjen törelväxter.


 39. Macaranga petanostyla ingår i släktet Macaranga och familjen törelväxter.


 40. Conceveiba krukoffii ingår i släktet Conceveiba och familjen törelväxter.


 41. Claoxylon linostachys ingår i släktet Claoxylon och familjen törelväxter.


 42. Cnidoscolus hamosus ingår i släktet Cnidoscolus och familjen törelväxter.


 43. Euphorbia ivanjohnstonii ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.


 44. Endospermum diadenum ingår i släktet Endospermum och familjen törelväxter.


 45. Cnidoscolus loasoides ingår i släktet Cnidoscolus och familjen törelväxter.


 46. Dalechampia bidentata ingår i släktet Dalechampia och familjen törelväxter.


 47. Actinostemon concolor ingår i släktet Actinostemon och familjen törelväxter.


 48. Claoxylon longiracemosum ingår i släktet Claoxylon och familjen törelväxter.


 49. Chondrostylis bancana ingår i släktet Chondrostylis och familjen törelväxter.


 50. Dalechampia papillistigma ingår i släktet Dalechampia och familjen törelväxter.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Croton_sutup, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mabea_pohliana, https://sv.wikipedia.org/wiki/Cavacoa_aurea, https://sv.wikipedia.org/wiki/Croton_rimbachii, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bertya_gummifera, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_alaica, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bertya_ernestiana, https://sv.wikipedia.org/wiki/Croton_ramillatus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Claoxylon_putii, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_dedzana, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jatropha_gaumeri, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_bouleyi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Manihot_mirabilis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_eranthes, https://sv.wikipedia.org/wiki/Cnesmone_linearis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_gamkensis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_gariepina, https://sv.wikipedia.org/wiki/Croton_siltepecensis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Caperonia_cordata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_coghlanii, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_capuronii, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tragia_guatemalensis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Omphalea_commutata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_erythrodon, https://sv.wikipedia.org/wiki/Acalypha_acuminata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_multinodis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_schumannii, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_orphanidis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_bwambensis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_hainanensis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_umbellulata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_exstipulata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Cleidion_vieillardii, https://sv.wikipedia.org/wiki/Macaranga_harveyana, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_kischenensis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_henricksonii, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jatropha_malacophylla, https://sv.wikipedia.org/wiki/Macaranga_cuneifolia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Macaranga_petanostyla, https://sv.wikipedia.org/wiki/Conceveiba_krukoffii, https://sv.wikipedia.org/wiki/Claoxylon_linostachys, https://sv.wikipedia.org/wiki/Cnidoscolus_hamosus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_ivanjohnstonii, https://sv.wikipedia.org/wiki/Endospermum_diadenum, https://sv.wikipedia.org/wiki/Cnidoscolus_loasoides, https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalechampia_bidentata, https://sv.wikipedia.org/wiki/Actinostemon_concolor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Claoxylon_longiracemosum, https://sv.wikipedia.org/wiki/Chondrostylis_bancana, https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalechampia_papillistigma

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ törelväxtart törlar ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet törelväxter som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "törelväxter" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "törelväxter" i ett större sammanhang.