I en mening

Använda svälta i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet svälta, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet svälta i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "svälta". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet svälta kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är svältas, svälter och svalts. Om du klickar på den böjning av ordet svälta som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "svälta" i meningar

Svälta är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur svälta kan användas i en mening.


 1. Hon torde inte behöva svälta.


 2. Isbjörnar kommer att svälta till döds.


 3. Jag kunde inte ta med honom och låta honom svälta.


 4. Vintertid kan välnärda exemplar svälta några veckor.


 5. Men jag kommer aldrig att låta ett barn svälta ihjäl vid gränsen.


 6. För att inte svälta var kvinnorna tvungna att flytta in hos männen.


 7. Det är ovanligt med en tredje kull, men sena ungar lämnas ofta att svälta.


 8. Särskilt när hon fått svälta och när ventilationen stängts av i den trånga källaren.


 9. Men situationen i Finland var än värre, och där höll hela socknar på att svälta ihjäl.


 10. Enligt WFP riskerar nu miljoner människor att svälta sedan landet isolerats ekonomiskt.


 11. I synnerhet i Norrbotten rapporterades missväxt 1902, med risk att kreaturen skulle svälta ihjäl.


 12. Eftersom danskarna saknade belägringsartilleri var deras plan att svälta ut de svenska garnisonerna.


 13. Om det finns ont om mat kan föräldrarna överge de okläckta äggen eller låta de svagaste ungarna svälta.


 14. Järnfosfat förstör sniglarnas mag- och tarmsystem, och får dem därför att svälta ihjäl inom några dagar.


 15. Han ger Saturnius en statsbegravning och begraver Aaron upp till skuldrorna och lämnar honom att svälta till döds.


 16. Men experter varnar för att delar av populationen riskerar att svälta ihjäl till följd av stigande havstemperaturer.


 17. Det inkluderar nära 10 miljoner människor som befinner sig på gränsen till att svälta, sade Lowcock, enligt Reuters.


 18. För kungen fanns två alternativ: antingen att omedelbart storma staden, som tidigare hade varit avsikten, eller att svälta ut den.


 19. Det var svåra år; sällskapet gick inte alltid så bra att direktören kunde betala ut lön till sina skådespelare, som därför ofta fick svälta.


 20. Margaretas huvudstyrka avtågade så småningom och kvar lämnades en mindre belägringsstyrka under Nils Svarte Skåning för att svälta ut fästets försvarare.


 21. Svenskarna kunde därför inte svälta ut staden och samtliga i Karl X Gustavs stab ansåg att man inte kunde ligga kvar under ytterligare månader runt Köpenhamn.


 22. Det framförde FN:s humanitära chef Mark Lowcock för FN:s säkerhetsråd på onsdagen: Nära 10 miljoner människor befinner sig på gränsen till att svälta, sade Lowcock.


 23. Den 6 september samma år intogs Kronborg och tidigare den 11 augusti inledde Karl X Gustav en belägring av Köpenhamn, i syfte att svälta stadens invånare till underkastelse.


 24. Karl XII beslutade därför att inringa Grodno; de svenska och polska trupperna placerades i en halvcirkel runt staden för att stoppa provianttillförseln och svälta ut ryssarna.


 25. Hjuldjuren ser ömtåliga ut men de kan svälta, utstå extrema låga syrenivåer, torka ut och nu visar en ny upptäckt att de också kan överleva väldigt länge i nedfryst tillstånd.


 26. Enda sättet var att svälta ut de försvarande, en metod som kunde användas effektivt mot fästningar vid havet först när Gustav i mitten av 1522 fick understöd av fartyg från Lübeck.


 27. Vidare i ett försök att svälta ut svenskarna drog seraskiern in deras dagliga underhåll och placerade lokala janitsjarer runt Varnița för att förhindra att livsmedel kunde föras in i byn.


 28. Relegeringen blev en katastrof för Gumiljov eftersom han miste sin bostad och försörjning, och fick enligt egen utsago svälta vintern 1935-1936, även om Achmatova insisterade på att han skulle bo hos henne.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lisbeth_Salander, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/isbjornen-pa-vag-mot-sin-dod, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ji-hyun-har-flytt-fran-nordkorea-tva-ganger-jag-stred-mot-dem-och-vann, https://sv.wikipedia.org/wiki/Knölsvan, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/joe-biden-haller-sin-forsta-presskonferens-som-president, https://sv.wikipedia.org/wiki/Herr_Myombekere_och_fru_Bugonoka_och_Ntulanalwo_och_Bulihwali, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hussvala, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/natascha-kampusch, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ester_Blenda_Nordström, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-larmar-matbrist-hotar-afghanska-befolkningen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrland, https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Stenbock, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gråhakedopping, https://sv.wikipedia.org/wiki/Spansk_skogssnigel, https://sv.wikipedia.org/wiki/Titus_Andronicus, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-anlander-lunnefageln-till-norska-kusten-hotas-av-svalt, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-s-humanitara-chef-fortsatt-katastrofalt-lage-i-jemen-10-miljoner-pa-svaltgransen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Belägringen_av_Köpenhamn, https://sv.wikipedia.org/wiki/August_Lindberg_(skådespelare), https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Åsle, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tåget_över_Bält, https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/24-000-aringen-som-vacktes-upp-ur-kylan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Vasa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lev_Gumiljov

Exempel på användning av ordet "svältas" i meningar

Svältas är en böjningsform av ordet svälta, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur svältas kan användas i en mening.


 1. När tyskarna inte lyckades erövra staden inleddes istället en långvarig belägring, Leningradborna skulle svältas till underkastelse.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Belägringen_av_Leningrad

Exempel på användning av ordet "svälter" i meningar

Svälter är en böjningsform av ordet svälta, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur svälter kan användas i en mening.


 1. Miljontals människor svälter.


 2. I våras sa du att amerikaner svälter?


 3. TV: Därför svälter människor trots att mat finns.


 4. TV: Därför svälter människor trots att det finns mat.


 5. Det som är så alarmerande just nu är att barn svälter ihjäl.


 6. Spädbarnen löper störst risk när de ammas av mödrar som själva svälter.


 7. Vårt land svälter eftersom vi tidigare importerat nästa allt utom fisken.


 8. Två tredjedelar av befolkningen svälter och det råder akut brist på mediciner.


 9. Orsaken är brist på rent vatten och att mödrar som ammar sina barn själva svälter.


 10. Människor svälter och två tredjedelar av befolkningen är i stort behov av nödhjälp.


 11. Experter befarar att brist på mat gör att fåglar i de norra haven svälter och fryser ihjäl.


 12. Nu är han arbetslös och svälter och hans flickvän Katie (Margot Grahame) har drivits till prostitution.


 13. Vi ser exempel som i Syrien, där städer belägras och där barnen svälter, som en medveten del i krigsföringen.


 14. Det verkar heller inte finnas någon liknande disk runt planeten B, vilket tyder på att C svälter ut sin granne på stoft.


 15. I ett utspel på Twitter kallar Trump Kim Jong-Un för en galning som inte bryr sig om att folket i Nordkorea svälter ihjäl.


 16. Det kräver till exempel, mat, mediciner, bevakning, vakter osv Vårt eget folk svälter och vi behöver själva dessa resurser.


 17. Det som händer är dock att blommorna snabbt töms på nektar, men humlorna stannar ändå kvar på grund av den attraktiva doften och svälter till sist ihjäl.


 18. Om vi inte löser den här situationen kommer vi att se tiotusentals kängurur som svälter och lider, säger delstatens industriminister Niall Blair till AP.


 19. För varje barn som dödas av bomber och kulor, svälter dussintals ihjäl och det går helt och hållet att förebygga, säger Tamer Kirolos, organisationens chef i Jemen.


 20. ”Kim Jong-Un, som uppenbarligen är en galning som varken bryr sig om att han svälter eller dödar sitt folk, kommer att testas som aldrig förr.”, skrev Donald Trump på twitter.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fyrpartiuppgorelsen-stopp-for-vapenexport-till-jemenkriget, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/pestens-tid-sa-vande-covid-19-upp-och-ner-pa-allt-i-striden-mellan-trump-och-biden, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hon-flydde-torkan-och-al-shabaab-med-tva-barn-pa-ryggen-mitt-i-natten, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tragiskt-trendbrott-svalten-i-varlden-okar, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/radda-barnen-alarmerande-att-barn-svalter-ihjal-i-jemen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sjukhus-i-jemen-larmar-undernarda-barn-i-akut-behov-av-vard, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/jemens-lamslagna-fiske, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-pa-plats-i-krigets-jemen-krangligt-och-farligt-att-ta-sig-hit, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/manniskor-svalter-medan-nodhjalpen-inte-kan-ta-sig-fram, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-anlander-lunnefageln-till-norska-kusten-hotas-av-svalt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Angivaren_(1935), https://www.svt.se/nyheter/utrikes/barn-anvands-som-vapen-en-ny-typ-av-krig, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/bild-tagen-nar-manar-bildas-runt-planet, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-kim-jong-un-ar-uppenbarligen-en-galning, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/syriska-is-fangar-i-nordostra-syrien-far-amnesti-eller-halverade-fangelsestraff, https://sv.wikipedia.org/wiki/Humlor, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/historisk-torka-i-delar-av-australien-kostar-livet-pa-kangurur

Exempel på användning av ordet "svalts" i meningar

Svalts är en böjningsform av ordet svälta, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur svalts kan användas i en mening.


 1. Två gånger har tårna svalts, något som inte rekommenderas av hotellbaren och de som gör det för betala en straffavgift.


 2. ” står det på ett klistermärke uppsatt på baksidan av en bil som i det närmaste svalts upp av vattnet i de enorma översvämningarna i Tyskland.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/drink-ta-stulen-fran-bar, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tysk-greta-thunberg-bild-far-stor-sociala-medier-spridning-men-den-ar-fejk

Synonymer till svälta

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet svälta följande synonymer: hungra.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ svält svälta ihjäl ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet svälta som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "svälta" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "svälta" i ett större sammanhang.