I en mening

Använda styresman i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet styresman, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet styresman i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "styresman". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet styresman kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är styresmannakollegium, styresmannaskapet och styresmannen. Om du klickar på den böjning av ordet styresman som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "styresman" i meningar

Styresman är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur styresman kan användas i en mening.


  1. Titel på flottans högste styresman näst konungen, i Sverige buren av endast två personer:.


  2. Från 1944 var han överläkare vid medicinska avdelningen vid Sankt Görans sjukhus i Stockholm samt var från 1947 sjukhuset styresman.


  3. Lundström är sedan dess ledamot av styrelsen och var projektledare till 2000, verkställande styrelseledamot 2000–2001 och sedan 2001 styresman.


  4. Eutropius var övereunuck och kammartjänare hos Theodosius den store, och blev efter Rufinus mord 395 det bysantinska rikets egentlige styresman.


  5. Mär (från franskans maire, av latinets major, större) är benämningen på en kommuns högste styresman i Frankrike (ungefär motsvarande borgmästare).


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Amiral, https://sv.wikipedia.org/wiki/Birger_Strandell, https://sv.wikipedia.org/wiki/Per-Anders_Lundström, https://sv.wikipedia.org/wiki/Eutropius_(statsman), https://sv.wikipedia.org/wiki/Mär

Exempel på användning av ordet "styresmannakollegium" i meningar

Styresmannakollegium är en böjningsform av ordet styresman, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur styresmannakollegium kan användas i en mening.


  1. Från 1944 var Strandell ordförande i Bohusläns gille, från 1949 ledamot av Stockholms sjukhusläkareförenings styresmannakollegium och från 1950 styrelseordförande i Svenska föreningen för invärtes medicin.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Birger_Strandell

Exempel på användning av ordet "styresmannaskapet" i meningar

Styresmannaskapet är en böjningsform av ordet styresman, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur styresmannaskapet kan användas i en mening.


  1. Förteckning upprättad vid hans avgång från styresmannaskapet vid Nordiska Museet.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Lindblom

Exempel på användning av ordet "styresmannen" i meningar

Styresmannen är en böjningsform av ordet styresman, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur styresmannen kan användas i en mening.


  1. Sedan den egentlige styresmannen mördats 870 övertog Ahmad ibn Tulun även formellt styret.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ahmad_ibn_Tulun

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ styresmakt styresmän ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet styresman som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "styresman" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "styresman" i ett större sammanhang.