I en mening

Använda ställning i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet ställning, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet ställning i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "ställning". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet ställning kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är ställningar, ställningarna, ställningen och ställningens. Om du klickar på den böjning av ordet ställning som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "ställning" i meningar

Ställning är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ställning kan användas i en mening.


 1. Flera har redan tagit ställning.


 2. I den är vår ställning väldigt klar.


 3. I Norge befäste danskan sin ställning.


 4. På måndag ska norska väljare ta ställning.


 5. Men han tar tydlig ställning i grundfrågan.


 6. Vi har inte hunnit ta ställning till det än.


 7. Presidenten kommer att ta ställning till det.


 8. Han tog också ställning mot sovjetkommunismen.


 9. Förlusten försvagar hennes ställning ytterligare.


 10. Betongen har en stark ställning i vår byggda miljö.


 11. ”Åtta miljoner fria colombianer har tagit ställning.


 12. Jag kan inte ta ställning till en hypotetisk uppgift.


 13. Han ville också främja det finska språkets ställning.


 14. Flera stycken tempelklockor i en ställning i Thailand.


 15. Ett undantag var Lund, som trots sitt läge inåt landet fick en ledande ställning.


 16. Åklagaren har nu tre veckor på sig att ta ställning till en eventuell överklagan.


 17. I Polen och Ungern har partier med nationell inriktning särskilt stark ställning.


 18. Maduro hänvisar allt oftare till Chavez som har en stark ställning på många håll.


 19. Inte bara naturfolk har använt fjäderskrudar som ett tecken på makt och ställning.


 20. Navalnyj har bland annat kritiserats för att inte vilja ta tydlig ställning i Krim-frågan efter 2014.


 21. I fack- och dagspressen skrev han uppsatser och inlägg i dryftandet av landets finansiella ställning.


 22. Mariernas stormän och krigare hade en gynnad ställning hos tatarerna, bla var de befriade från skatt.


 23. Den som i min ställning inte åberopar det femte tillägget vore en dåre, en absolut dåre, säger Trump.


 24. Men är det inte viktigt att presidenten tydligt tar ställning mot nazister och vit makt-förespråkare?


 25. Hans ställning, utseende, röst - allt träffar in med den lekande, den glada, den välgörande aktionen.


 26. Ericsson och Nitroglycerin AB, vilka fick en internationellt betydelsefull ställning mot seklets slut.


 27. Väljarna ska ta ställning till vilka som ska bli guvernör, borgmästare och sitta i fullmäktige lokalt.


 28. I takt med att alltfler nybyggare flyttade till lappmarken försvagades emellertid samiskans ställning.


 29. De flesta gick ut på att konsolidera hans ställning som paterfamilias inom den julisk-claudiska ätten.


 30. Som domprost och biskop i Åbo stärkte Magnus domkapitlets ställning och reformerade kyrkans arbetssätt.


 31. Trots hårt motstånd från centralregeringen följde en gradvis uppluckring av serbokroatiskans ställning.


 32. Särskilt Storbritannien motsatte sig skatten med hänsyn till Londons ställning som finansiellt centrum.


 33. En styrgrupp har nu tagit fram två alternativ för politikerna i kommunstyrelsen att ta ställning till:.


 34. Hög social status var nära förbunden med en god ekonomisk ställning eller de yttre tecknen på en sådan.


 35. Mexico Citys dominerande ställning kom därför att utmanas av många kuststäder vilka blev nya regionala ekonomiska centra.


 36. En person i ledande ställning på Svenska fotbollförbundet beviljade hundratusentals kronor i stöd till sin egen förening.


 37. Det är en patriarkal rörelse som inte tillåter att kvinnor har en ledande ställning i församlingen utan den styrs av män.


 38. En av de politiska frågor han öppet tog ställning till var Finlands EU-medlemskap, som han stödde genom en annonskampanj.


 39. Kortfristigt uppnådde baskiskan under spanska inbördeskriget 1935/36 ställning som ett officiellt språk i spanska Baskien.


 40. Frågan om nämndemannens ställning togs upp i början av mutbrottsrättegången av en av de åtalade tjänstemännens försvarare.


 41. Vid bevistalan tar domstolen ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men någon påföljd utdöms alltså inte.


 42. Vi tog ställning redan för ett par år sedan efter att ha bjudit in Talga och lyssnat på dem, säger Sanna Inga Poromaa (V).


 43. Ståhl var stor förhandsfavorit inför finalen med sitt VM-guld för två år sedan och sin dominanta ställning i världstoppen.


 44. Jag har tre veckor på mig att kolla igenom domen och ta ställning till om det är något jag ska överklaga, säger Arek Nowak.


 45. Enligt en amerikansk regeringskälla som CNN har pratat med har Donald Trump blivit informerad, och Vita huset ska ta ställning till hur man förhåller sig till uppgifterna.


 46. 7 september: SVT avslöjar att en person i ledande ställning fått lämna sitt uppdrag efter att oegentligheter upptäckts kopplat till projektet “Alla är olika olika är bra”.


 47. Geijer räknades, trots olikheterna med ultrarojalisterna, till de reaktionära konservativa av sin samtid, dock utan att själv till en början ta ställning i den riktningen.


 48. Samtidigt var han en stark företrädare för kyrkans enighet och den katolska kyrkans ställning som bärare av den religiösa sanningen, och garant för en god samhällsordning.


 49. Det kommer inte fattas något beslut om klimatmålet, det görs först i december och det finns ju faktiskt inte något avtal mellan EU och Storbritannien att ta ställning till.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/s-i-kiruna-tar-stallning-mot-grafitgruva-i-vittangi-kan-stoppa-detaljplan, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stenevi-mp-om-splittringen-med-c-det-far-vi-ta-stallning-till-da, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norska, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/synen-pa-norgebilden-kan-bli-avgorande-i-norska-valet, https://www.svt.se/sport/fotboll/janne-andersson-om-uefas-beslut-sorgligt-och-bedrovligt, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/resenarer-fick-sms-av-putin-nu-stanger-lanstrafiken-i-norrbotten-tjansten, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trumps-installning-till-comey-forhor-oklart, https://sv.wikipedia.org/wiki/Verner_von_Heidenstam, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/symboliskt-nederlag-for-may-i-parlamentet, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-darfor-ar-cementa-viktigt-for-sverige, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/konservativ-politiker-mot-seger-i-colombia, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/fraga-om-jav, https://sv.wikipedia.org/wiki/Christian_Ludvig_Hjelt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Klocka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Sverige, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dom-i-rattegangen-mot-anna-lindstedt, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/allt-fler-hogernationalister-i-europas-regeringar, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/venezuela-1, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fjäder_(biologi), https://www.svt.se/kultur/navalny, https://sv.wikipedia.org/wiki/Edvard_Hagerup_Bull_(politiker), https://sv.wikipedia.org/wiki/Marier, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-svarar-samma-sak-400-ganger, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-stottas-trumps-uttalanden-han-har-ju-ratt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Thetis_och_Pelée, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/over-800-gripna-vid-ryska-protester, https://sv.wikipedia.org/wiki/Samiska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Claudius, https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Nicolai_(Stjernkors), https://sv.wikipedia.org/wiki/Serbokroatiska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fördjupade_samarbeten_inom_Europeiska_unionen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/fryshuset-kan-ta-plats-i-brandskadad-vardcentral, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tretton_kolonierna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Spanien, https://www.svt.se/sport/artikel/anstalld-pa-svenska-fotbollforbundet-gav-400000-till-egen-forening, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/detta-vet-vi-om-den-avhoppade-jehovas-garningsmannen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Aatos_Erkko, https://sv.wikipedia.org/wiki/Baskiska, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/mutbrottsdomen-overklagas-till-hovratten, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/person-under-15-ar-misstankt-for-inblandning-i-bosvedjeskjutningen, https://www.svt.se/sport/friidrott/stahl-jag-var-uppe-till-halv-sex, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/gavlebo-doms-for-flera-fall-av-valdtakt-mot-barn, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordkorea-staller-in-mote-med-sydkorea, https://www.svt.se/sport/fotboll/anstallda-vittnar-om-missforhallanden-pa-svenska-fotbollforbundet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Gustaf_Geijer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_More, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-utrikesreporter-det-kommer-inte-fattas-harda-beslut-i-bryssel

Exempel på användning av ordet "ställningar" i meningar

Ställningar är en böjningsform av ordet ställning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ställningar kan användas i en mening.


 1. Klockorna föll ned från sina ställningar.


 2. Därtill kan samlag genomföras i olika ställningar.


 3. Ealdred behöll ett antal ställningar som hörde till Worcester.


 4. Israeliska stridsflygplan har attackerat ställningar i Damaskus.


 5. Vid slagets början var de två arméernas ställningar enligt följande.


 6. Vid slutet av 1658 hade Sveriges ställningar på övriga fronter drastiskt försämrats.


 7. Dessa skulle användas om man blev tvungen att dra sig tillbaka från sina ställningar.


 8. Därefter avstannade framryckningen och de finska förbanden blev kvar i sina ställningar.


 9. Den 20 maj hade den allierade reträtten till ställningar bakom floden Scheldt fullbordats.


 10. Småtornen stod länge emot, men föll slutligen och klockorna föll ned från sina ställningar.


 11. Omslaget för nummer 9/1969 visade tre älskande par, varav två homosexuella i olika ställningar.


 12. År 1238 och 1239 befäste de sina ställningar i kiptjakernas stäpp och erövrade några ryska städer.


 13. Han hade olika ställningar i Albertas regering och lyckades 1999 genomföra platt skatt i provinsen.


 14. Ett fonem kan i vissa ställningar sammanfalla med ett annat fonem, men ändå behålla sin fonemstatus.


 15. Utanför säkerhetsavspärrningarna försöker en grupp demonstranter tränga igenom polisens ställningar.


 16. Även klipp som påstås visa hur ryska soldater lämnar sina ställningar och faller tillbaka cirkulerar.


 17. Ryssarna återupptog striden samma kväll innan de utrymde sina ställningar på sin sida av Vorskla-floden.


 18. Vid klosterupplösningen under Henrik VIII förlorade abbotarna och priorerna sina ställningar i parlamentet.


 19. På taket till en stor avfallsanläggning i Hinwil, några mil från Zürich, finns stora ställningar med trattar.


 20. Ungdomarna ska ha passerat buffertzonen som skiljer regeringsarmén från separatiströrelsen MFDC:s ställningar.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Riddarholmskyrkans_brand_1835, https://sv.wikipedia.org/wiki/Samlag, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ealdred, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/israel-attackerade-damaskus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Helsingborg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Belägringen_av_Köpenhamn, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skyttegravskrig, https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_Barbarossa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Frankrike, https://sv.wikipedia.org/wiki/Riddarholmskyrkan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Klaraborgaren, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolernas_invasion_av_Europa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockwell_Day, https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskans_tionde_vokal, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/targas-mot-gula-vastarna-manga-gripna, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-korrespondent-offensiven-igang-forluster-pa-bada-sidor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Poltava, https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritanniens_parlament, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nya-metoden-mot-koldioxid-utslappen-suga-det-ur-atmosfaren, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tretton-unga-mordade-i-senegal

Exempel på användning av ordet "ställningarna" i meningar

Ställningarna är en böjningsform av ordet ställning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ställningarna kan användas i en mening.


 1. Polackerna attackerade de ryska ställningarna från två håll.


 2. Tyskarna bröt igenom de lettiska ställningarna vid floden Rauna.


 3. Där höll han ställningarna och avböjde att anfalla de invaderande.


 4. Danskarna utrymde därmed de intagna ställningarna och retirerade med sina fartyg.


 5. De franska ställningarna bemannades av kolonialsoldater ur den 102:a fästningsdivisionen.


 6. Samtidigt strävar den ryska sidan efter att hålla sina ställningarna så länge som möjligt.


 7. Guderian däremot ville ha flera mindre vågor som kontinuerligt skulle bomba de franska ställningarna.


 8. Flyganfallen knäckte moralen hos trupperna som bemannade ställningarna bakom den främsta bunkerlinjen.


 9. Vi måste kliva fram och hålla ställningarna tills dess att han är tillbaka, säger tränaren Darvin Ham.


 10. Efter en strid stormade danskarna de svenska ställningarna varvid försvaret bröt samman och övergick i flykt.


 11. Socialdemokratiska PSOE håller ställningarna och förblir största parti, men vänsterblocket får inte egen majoritet.


 12. Den tyska "Flandernställningen" var en av de starkaste ställningarna på hela västfronten och var hela nio led djup.


 13. Den andra april inleddes det massiva franska artilleribombardemanget av de starka tyska ställningarna på Chemin des Dames.


 14. Hundratals demonstranter är fortfarande kvar på det ockuperade området och polisen håller fortfarande ställningarna runtom.


 15. Därmed kunde det tyska infanteriet tränga in på djupet i ställningarna och göra situationen ohållbar för trupperna i bunkerlinjen.


 16. Där höll han en timmes möte bakom stängda dörrar med den sjuke Reventlow och red därefter ut för att inspektera de danska ställningarna.


 17. Efter en lång belägring, där ställningarna hölls av Kiyowara no Iehira och hans farbror, Kiyowara no Takahira, lyckades anfallet, sedan palissaden stuckits i brand.


 18. Det närliggande försvaret organiserades i Leningradfronten och i öster gjorde arméerna i Volchovfronten upprepade försök att bryta igenom de tyska ställningarna runt staden.


 19. När Trump blev president den 20 januari föll det på henne att hålla ställningarna som tillförordad justitieminister, till dess att Trumps egen kandidat Jeff Sessions godkänts.


 20. Ukrainska styrkor, som fortfarande håller ställningarna i västra Bachmut, har förstört viktiga broar över floden och kan beskjuta Wagnergruppens styrkor från befästa byggnader.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Polsk-ryska_kriget_1654–1667, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Cēsis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Xiaoting, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Älvsborg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Frankrike, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/overstelojtnant-huovinen-sa-fors-kriget-fran-ukrainas-och-rysslands-sida, https://www.svt.se/sport/basket/lakers-jagar-slutspelsplats-utan-lebron-james, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Getaryggen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/matning-succe-for-spansk-extremhoge, https://sv.wikipedia.org/wiki/Västfronten_under_första_världskriget, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-flyr-demonstranterna-halar-sig-ner-fran-bro, https://sv.wikipedia.org/wiki/Danska_fälttåget_i_Skåne_och_Blekinge_1709–1710, https://sv.wikipedia.org/wiki/Minamoto_no_Yoshiie, https://sv.wikipedia.org/wiki/Belägringen_av_Leningrad, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sally-yates-ska-grillas-om-rysslandslarm, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/storbritannien-wagnergruppen-kontrollerar-storre-delen-av-ostra-bachmut

Exempel på användning av ordet "ställningen" i meningar

Ställningen är en böjningsform av ordet ställning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ställningen kan användas i en mening.


 1. I paus var ställningen 0–2.


 2. I paus var ställningen 3–0.


 3. Se ställningen i curling-EM här.


 4. Det var också ställningen i paus.


 5. Hur är ställningen så här långt ?


 6. Och i halvtid var ställningen 15-15.


 7. Men ställningen 28-20 skulle inte räcka.


 8. Men vid ställningen 22–18 vaknade Ungern.


 9. Inför sista perioden var ställningen 3–3.


 10. Inför tredje perioden var ställningen 4–4.


 11. Därmed var ställningen 8–8 inför avgörandet.


 12. Efter den första halvleken var ställningen 0–0.


 13. Detta innebär att ställningen nu är 7–5 till USA.


 14. Inför den avgörande omgången var ställningen 6-6.


 15. Fram tills ställningen 6-4 höll lagen jämna steg.


 16. Hon har inte den starka ställningen inom partiet.


 17. Finns den aktuella ställningen att se någonstans?


 18. GRAFIK: Så är ställningen i franska presidentvalet.


 19. Det var också ställningen när lagen gick till paus.


 20. Och lagen gick in i halvtidsvilan med ställningen 1-0.


Källa: https://www.svt.se/sport/fotboll/ny-forlust-for-aik-efter-tidiga-blundern-mot-elfsborg, https://www.svt.se/sport/fotboll/chanslosa-i-i-barcelona-slutar-tvarsist-i-gruppen, https://www.svt.se/sport/curling/sverige-schweiz-curling-em, https://www.svt.se/sport/fotboll/forsta-forlusten-for-malmo-overkort-av-elfsborg, https://www.svt.se/sport/fotboll/fotbolls-em-15-juni, https://www.svt.se/sport/handboll/sverige-ungern-handboll-os, https://www.svt.se/sport/handboll/ystad-besegrade-alingsas-efter-straff-i-slutsekunderna, https://www.svt.se/sport/handboll/kroatien-utslaget-ur-vm-efter-ungerns-jattevandning--z5a0u1, https://www.svt.se/sport/ishockey/rekordraddning-av-saros-i-nashvilleburen, https://www.svt.se/sport/ishockey/djurgarden-bjorkloven-1, https://www.svt.se/sport/curling/sverige-foll-mot-italien-efter-miss-i-slutet--gve6pm, https://www.svt.se/sport/fotboll/kalmar-utslaget-efter-drommal-fran-egen-planhalva, https://www.svt.se/sport/golf/solheim-cup-maja-stark-linn-grant-anna-nordqvist-dag-2, https://www.svt.se/sport/curling/curling-italien-sverige--i7c93x, https://www.svt.se/sport/handboll/superryck-av-hoor-sakrade-segern-mot-onnered, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/theresa-may-kan-tvingas-avga, https://www.svt.se/sport/ridsport/os-dressyr-lag, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/le-pen-och-macron-gor-upp-om-presidentposten-storst-i-forsta-omgangen, https://www.svt.se/sport/fotboll/senegal-besegrade-qatar-vardnationen-fortsatt-mallos, https://www.svt.se/sport/fotboll/em-final-italien-england

Exempel på användning av ordet "ställningens" i meningar

Ställningens är en böjningsform av ordet ställning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ställningens kan användas i en mening.


 1. Joffres plan för 1915 gick ut på att attackera den tyska ställningens skuldror i Champagne och Artois och skära av de järnvägslinjer som försörjde de tyska arméerna.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Västfronten_under_första_världskriget

Synonymer till ställning

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet ställning följande synonymer: befattning, formation, läge, pose, position, rang, rank, stativ, status och ståndpunkt.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ ställföreträdare ställningskrig ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet ställning som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "ställning" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "ställning" i ett större sammanhang.