I en mening

Använda specimen i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet specimen, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet specimen i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "specimen".

Exempel på användning av ordet "specimen" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet specimen kan användas i en mening.


 1. De torra specimen skickades till Uppsala.


 2. Utifrån specimen insamlade av Samuel White beskrevs taxonet callainus 1867 av John Gould som den egna arten M.


 3. Dillon Ripley framhållit nyttan med att använda specimen för att avgöra vilka fåglar som skulle inkluderas i verket.


 4. Det ursprungliga arrangemanget rubbades, liksom etiketterna, specimen som inte tillhörde originalsamlingen lades till.


 5. Flera arter av Archaeopteryx har beskrivits från de specimen som har anträffats, men det är osäkert om någon av dessa är giltig.


 6. Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar Wilhelm Hoffmanns (1865-1909), tysk samlare av specimen i Peru 1903 och Brasilien 1905-1908.


 7. Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar François Paul Louis Pollen (1842–1866), fransk naturforskare och samlare av specimen på Madagaskar 1863–1866.


 8. Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Jan Stanislaw Sztolcman (1854-1928) polsk zoolog verksam som samlare av specimen i tropiska Amerika 1875-1881 och 1882-1884.


 9. I en fossilfyndighet som uppdagades vid ett motorvägsbygge i närheten av Cheswold, Delaware återfanns 11 fossila specimen av delvis eller ej beskrivna fågelarter.


 10. Artens trivialnamn tillika vetenskapliga artamn hedrar den österrikiske ornitologen Rudolf Grauer (1871-1927), verksam som samlare av specimen i tropiska Afrika 1904-1911.


 11. Fr."), vars våta specimen (samlingar i etanol) skulle komma att doneras till Kungliga Vetenskapsakademien, och som idag återfinns på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.


 12. Dessa identifierades av Rasmussen som en liten lom, en liten trutlik art och fem specimen av suleliknande havsfåglar, förmodligen Morus loxostylus, en vanlig art under miocen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linné, https://sv.wikipedia.org/wiki/Praktblåsmyg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pamela_C._Rasmussen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Archaeopteryx, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hoffmannsträdklättrare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Komorskogsduva, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockrabröstad_kardinal, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grauerbrednäbb

Synonymer till specimen

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet specimen följande synonymer: exemplar.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ specifikt speciosa ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet specimen som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "specimen" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "specimen" i ett större sammanhang.