I en mening

Använda spårvagnstrafik i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet spårvagnstrafik, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet spårvagnstrafik i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "spårvagnstrafik". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet spårvagnstrafik kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är spårvagnstrafiken. Om du klickar på den böjning av ordet spårvagnstrafik som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "spårvagnstrafik" i meningar

Spårvagnstrafik är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur spårvagnstrafik kan användas i en mening.


 1. Början var Södertunneln för spårvagnstrafik.


 2. Innerstaden är stängd för buss- och spårvagnstrafik.


 3. Dessutom bidrog spårvagnstrafik och Liljeholmsbrons broöppningar till köbildningar och ”ryckig” trafik.


 4. Orsaken till att all spårvagnstrafik i Göteborg lamslogs under måndagen var ett fel som aldrig tidigare inträffat.


 5. Bilvägen kommer att vara helt avstängd i södergående riktning och all spårvagnstrafik stängs av från den 16 augusti och en månad framåt.  .


 6. År 1911 ritade Agi Lindegren Vasabrons belysning i jugendstil, då försvann även de tunga gaskandelabrarna och bron anpassades till spårvagnstrafik.


 7. Genom införandet av spårvagnstrafik i Stockholm kunde man bebygga de än så länge obebyggda delarna av malmarna med stora bostadsområden och anlägga förorter på nyförvärvad mark.


 8. Stationsbyggnaden, ritad i fransk renässansstil, skulle uppföras i murtegel och sandsten och vara utformad i avsikt att hålla fotgängartrafik, spårvagnstrafik och vägfordonstrafik undan från varandra.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnvägstunnlar_i_Stockholms_län, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/demonstrationer-runt-om-i-europa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Trafiksignaler_i_Stockholm, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ansvarig-om-sparvagnshaveriet-har-aldrig-hant-tidigare, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nu-falls-de-forsta-traden-pa-ostra-promenaden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gatubelysning_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitektur_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sydneys_centralstation

Exempel på användning av ordet "spårvagnstrafiken" i meningar

Spårvagnstrafiken är en böjningsform av ordet spårvagnstrafik, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur spårvagnstrafiken kan användas i en mening.


 1. Vid 18-tiden var det fortfarande stopp i spårvagnstrafiken.


 2. I Augsburg har bland annat spårvagnstrafiken som passerar stadshuset ställts in, skriver Die Welt.


 3. Olyckan har orsakat stopp i spårvagnstrafiken från och till den aktuella hållplatsen i Biskopsgården.


 4. Detta gjorde att man insåg att den expanderande spårvagnstrafiken inte skulle få plats på gatorna och redan 1920 restes ett förslag om att leda trafiken från Enskedebanan i tunnel.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/person-pakord-av-sparvagn-i-goteborg-2, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tyska-stadshus-evakuerade-efter-bombhot, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_tunnelbana

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ spårvagnsresa spårvagntrafik ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet spårvagnstrafik som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "spårvagnstrafik" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "spårvagnstrafik" i ett större sammanhang.