I en mening

Använda skottpråmar i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet skottpråmar, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet skottpråmar i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "skottpråmar".

Exempel på användning av ordet "skottpråmar" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet skottpråmar kan användas i en mening.


  1. Två gånger fattade Tordenskjolds skottpråmar eld, på grund av den svenska beskjutningen.


  2. De beslagtagna fartygen var 1 galär, 1 bombardergaljot, 2 skottpråmar samt 5 transportfartyg.


  3. Linjeskeppens besättningar och soldater bemannade nu i stället skottpråmar, galärer och slupar.


  4. Den 21 juli inleddes ett anfall mot Nya Älvsborg, i första hand med skottpråmar och flytande batterier.


  5. Dessutom fanns två skottpråmar, två galärer, en bombardergaljot och fem transportfartyg vid Grötö nära Kalvsund.


  6. Precis som vid Marstrand var det i första hand skottpråmar, flytande batterier, galärer och liknande som användes.


  7. Anfallet misslyckades sedan några anfallande galärer gått på grund, och eldgivningen ifrån danska linjeskepp och skottpråmar inte hindrat svenska soldaters motanfall.


  8. I början av juni hade den blockerande flottstyrkan ökat till sju linjeskepp, två fregatter, fyra skottpråmar, två flytande batterier, ett "bombarderskip", fem galärer och två gallioter.


  9. Genom att segla direkt in i den cirka 5 kilometer långa och smala fjorden med fregatter, galärer och skottpråmar togs Strömstierna och svenskarna, längst in i fjorden, med överraskning.


  10. Danskarna, under ledning av Tordenskjold, lyckades ändå under natten mellan 2 och 3 maj 1717 manövrera sig förbi Nya Älvsborg med skottpråmar, galärer och slupar, ungefär 100 kanoner och 1 800 soldater.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Nya_Älvsborg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Striderna_vid_Göta_älv, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Nya_Varvet_(1717), https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Nya_Varvet_(1719), https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Marstrand

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ skottpråm skottpråmarna ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet skottpråmar som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "skottpråmar" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "skottpråmar" i ett större sammanhang.