I en mening

Använda skogklädda i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet skogklädda, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet skogklädda i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "skogklädda".

Exempel på användning av ordet "skogklädda" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet skogklädda kan användas i en mening.


  1. Socknen är en slättbygd med inslag av skogklädda höjder.


  2. Den hittas ofta i raviner och längs skogklädda bäckstränder.


  3. Sjön är en klarvattensjö omgiven av berg och skogklädda åsar.


  4. I norr är terrängen flack med en mosaik av myrar och skogklädda partier.


  5. Dess habitat varierar från savanner och andra gräsmarker till halvöken och mer skogklädda områden.


  6. Under äldre tid var de skogklädda bergen i nordväst, norr och nordöst gräns mot Sverige, med mer eller mindre fast gränsdragning.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Solna_socken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Andinsk_klippfågel, https://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_Långevattnet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stakamyran, https://sv.wikipedia.org/wiki/Chacmababian, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lindome_socken

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ skogbränder skogsalmar ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet skogklädda som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "skogklädda" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "skogklädda" i ett större sammanhang.