I en mening

Använda skifte i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet skifte, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet skifte i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "skifte". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet skifte kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är skiften, skiftena och skiftet. Om du klickar på den böjning av ordet skifte som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "skifte" i meningar

Skifte är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur skifte kan användas i en mening.


 1. Det vi har gjort är ett kulturellt skifte.


 2. Jag är glad över att det inte blir ett skifte.


 3. Men under fjolåret har allt fler anat ett skifte.


 4. Under slutet av 1800-talet genomfördes laga skifte.


 5. Albumet markerade ett skifte från Country till mer poporienterad musik.


 6. De nya perrongerna blev ett skifte i stationsdesign för New South Wales.


 7. Övningen markerar ett skifte för Bornholms hemvärn, menar chefen Ulrik Skytte.


 8. Det har även skett ett skifte i drivkraften hos unga till att ge sig in i genren.


 9. Orsaken till detta skifte skulle ha varit en kraftig nedgång av antalet vildrenar.


 10. Ett motsvarande skifte kan beläggas med kungsgården i Bjärtrå socken i Ångermanland.


 11. I valet 2016 skedde dock ett skifte och en majoritet la då sin röst på Donald Trump.


 12. Vi behöver ett skifte i ledning, hela landsbygden skriker efter resurser och åtgärder.


 13. Klart är att valet av Bolsonaro antagligen innebär ett skifte i landets utrikespolitik.


 14. Det är en god grund för ett förmodat skifte i Europas politiska karta, i Rysslands favör.


 15. Under senare delen av 1970-talet skedde ett skifte i de material som användes i tamponger.


 16. Det verkar markera ett skifte och är en u-sväng från George Osbornes tidigare inställning.


 17. Men det har även skett ett skifte i länder som länge har dragit ner på sina försvarsanslag.


 18. Speciellt i Stockholm ser Joppe Pihlgren ett skifte i hur politiker förhåller sig till frågan.


 19. Syster Elvira Öberg är inne på samma spår inför Lampic VC-premiär, att det är ett modigt skifte.


 20. När laga skifte av Lövö utjord fastställdes 1872 skedde en uppdelning mellan olika intressenter.


 21. AI-teknikens framfart ställer musikvärlden inför ett skifte, när robotar nu lärt sig skriva egna låtar.


 22. Man sammanställde sockenkartor i skala 1:20 000 som byggde på kartor upprättade i samband med laga skifte.


 23. Jag tror att Kreml gärna skulle se att det sker ett skifte i Minsk, men under ordnade former, säger Carl Bildt.


 24. Hela musikvärlden påverkas av AI-teknikens framfart, och nu vittnar svenska låtskrivare om att branschen står inför ett skifte.


 25. Det här är ett historiskt skifte, säger den politiska kommentatorn Bryce Edwards vid Victoria University i huvudstaden Wellington.


 26. På 1700-talet donerades marken genom ett skifte, där en del av marken tillföll Helsingborg stad och resten Raus och Pålstorps byar.


 27. En rad studier på ämnet pekar på att ett skifte i synen på sexrobotar skett, och att många män ställer sig positiva till deras användande.


 28. Detta spel gör att det, vid skifte av rotationshåll, finns ett läge där skalan visar en förflyttning utan att någon egentlig bordrörelse inträffar.


 29. Förändringen har stor betydelse för världens möjligheter att undvika allvarliga klimatförändringar. I Kina har ett liknande skifte redan inträffat.


 30. De var också kritiska till regeringens skifte från att ha idealiserat bondelivet till att istället omfamna stadslivet och staden som ekonomisk motor.


 31. Autistiska människor har bidragit till ett skifte i synen på autismspektrumstörningar som komplexa syndrom snarare än som ”sjukdomar” som måste ”botas”.


 32. I ett blogginlägg skriver Mark Zuckerberg att han ser ett skifte framför sig, bort från det storskaliga och öppna, till ett mindre, småskaligare, intimare Facebook.


 33. Det är ett stort skifte som innebär fördelar både för patienten och sjukvården, säger Jonas Ekström, överläkare och digitaliseringsansvarig inom Region Västmanland.


 34. Det kan lika gärna röra sig om en ”tillfällig förskjutning”, eller ett uttryck för trötthet på de regeringsalternativ som finns än ett ideologiskt skifte av något slag.


 35. Protesterna utlöstes av missnöje med de nya skatter på bensin och diesel som infördes i fjol för att uppmuntra ett skifte till mer miljövänliga transportmedel, men har breddats.


 36. Huvudproblemet är att det tar lång tid vid ett skifte att lära sig var man har den mot körsidan motsatta sidan av bilens yttre sida och hjul i förhållande till vägbanan och mötande trafik.


 37. Ett välkommet skifte menar SVT:s Europakorrespondent Christoffer Wendick.De flesta länder jag bevakar tar små försiktiga steg vilket leder till att livet känns lite lättare, för de allra flesta säger han.


 38. I talet, som markerade 40 år sedan Kinas skifte mot en öppnare relation med Taiwan, sa Xi bland annat att en återförening är ”oundviklig” och beskrev samtliga strävanden mot självständighet som ”en återvändsgränd”.


 39. Jag antar att eftersom Stefan Löfven är en försiktig general har han försökt försäkra sig om att här skulle kunna bli ett skifte som sker relativt smärtfritt, säger Jenny Madestam, statsvetare vid Södertörns högskola.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ett-ar-sedan-slojprotesterna-i-iran, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/sa-sager-gavles-kommunpolitiker-om-statsminsteromrostningen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/glom-bitcoin-putin-vill-ha-kryptorubel, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hågelby_gård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sydneys_centralstation, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/danska-hemvarnet-ovar-for-rysk-invasion-pa-bornholm, https://www.svt.se/kultur/ny-bok-svensk-gangsterrap-emil-arvidsson, https://sv.wikipedia.org/wiki/Renskötsel, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrala_kungsgård, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dag-blanck-valjarna-i-rostbaltet-kom-tillbaka-till-demokraterna, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/chatt-vad-tycker-du-om-sankt-hastighet-pa-e14, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/han-blir-brasiliens-nya-president-svt-nyheter-sander-direkt, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trollfabrikernas, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mensskydd, https://www.svt.se/kultur/parthenonfrisen-kan-atervanda-till-grekland-british-museum-storbritannien-akropolis, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varldens-lander-spenderar-alltmer-pa-forsvarsindustrin, https://www.svt.se/kultur/trendbrottet-livescenerna-i-stockholm-okar, https://www.svt.se/sport/skidskytte/svenskorna-infor-anamarija-lampic-vc-premiar-inte-lattaste-bytet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Holmsund, https://www.svt.se/kultur/latskrivare-musikbranschen-star-infor-ett-ai-skifte, https://sv.wikipedia.org/wiki/Häradsekonomiska_kartan, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/carl-bildt-falls-inga-tarar-i-moskva-over-lukasjenko, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/arden-storvinnare-i-valet-i-nya-zeeland, https://sv.wikipedia.org/wiki/Raus_plantering, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sexroboten-samantha-blev-brutalt-antastad-pa-stor-tech-massa-de-var-barbarer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fräsmaskin, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/indien-overger-satsning-pa-kol, https://sv.wikipedia.org/wiki/Surcos, https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/zuckerbergs-nya-riktning-for-facebook-ska-overge-oppenheten-och-bli-intimare, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/digitala-kallelser-infors-pa-regionen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vanstern-gar-framat-infor-valen-i-norge-och-tyskland, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/polis-anvander-targas-mot-demonstranter-i-paris, https://sv.wikipedia.org/wiki/Högertrafikomläggningen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/wendick-om-lattade-restriktioner-leder-till-att-livet-kanns-lite-lattare, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/xi-jinping-oundvikligt-att-inforliva-taiwan, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/magdalena-andersson-favorit-att-ta-over

Exempel på användning av ordet "skiften" i meningar

Skiften är en böjningsform av ordet skifte, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur skiften kan användas i en mening.


 1. Konsonantsystemet har också genomgått en rad skiften.


 2. Senare under 1700-talet genomfördes ett antal jordreformer i form av skiften.


 3. Priset ska handla om fred och mänskliga rättigheter, men skiften i världspolitiken gör att pristagaren snabbt kan omvärderas.


 4. Enligt Pompeo kommer Iran bara att få lättnader från sanktionerna när USA ser påtagliga och uthålliga skiften i Teherans policy.


 5. Annars hade de ett praktiskt syfte och man ristade in äganderätten till skiften i byn på revstickor eller fäste barnens namn och födelseår på kasspinnar.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Älvdalska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Raus_socken, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritiserade-fredspristagare, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-lovar-tuffa-sanktioner-mot-iran

Exempel på användning av ordet "skiftena" i meningar

Skiftena är en böjningsform av ordet skifte, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur skiftena kan användas i en mening.


 1. Ögonvittnet Simon Forman beskriver de hastiga skiftena i intrigen, hur oförnuftet regerar och hur försynen ingriper i handlingen.


 2. Ögonvittnet Simon Forman beskrev 1611 de hastiga skiftena i intrigen, hur oförnuftet regerar och hur försynen ingriper i handlingen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Cymbeline, https://sv.wikipedia.org/wiki/En_vintersaga

Exempel på användning av ordet "skiftet" i meningar

Skiftet är en böjningsform av ordet skifte, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur skiftet kan användas i en mening.


 1. I och med laga skiftet kom bilden också att bli verklighet.


 2. Men betonar också att skiftet i tonalitet är av yttersta intresse.


 3. När de gick av skiftet hade de några dollars extraförtjänst med sig upp.


 4. Zuma vill själv hålla i skiftet och vara den som lämnar över stafettpinnen.


 5. I och med skiftet fick den administrativa kriminologins teoretiska modeller en central roll.


 6. Rönnqvist hade tagit initiativ till skiftet, eftersom han ville ha sina ägor mera sammanhängande.


 7. Flera bedömare ser skiftet från kyrilliska bokstäver till latinska som en markering mot Ryssland.


 8. Den dramatiska spridningen av pandemin i USA sker precis i det infekterade skiftet mellan två olika administrationer.


 9. Jordbruket utvecklades under 1800-talet, bland annat med hjälp av jordreformer som laga skiftet, och nya idéer och odlingstekniker.


 10. Söndag den 11 juni visas en film om det dramatiska skiftet i energivärlden (Dokument utifrån, SVT2, kl 22.00 eller på SVT Play): Fossilbranschens sista strid.


 11. Visserligen är skillnaden så pass liten att den ligger inom den statistiska felmarginalen, men skiftet från plus till minus är ändå en stark signal om att presidenten har problem.


 12. Det längsta skiftet som observerats var 29 dagar av en murphypetrell (Pterodroma ultima) på Henderson Island; medellängden för petrellsläktet Pterodroma varierar annars mellan 13 och 19 dagar.


 13. För henne är det vackra knutet till det kvinnliga och det estetiska skiftet är uppenbart i de många passager som fokuserar på det nära förhållandet mellan Wollstonecraft och hennes dotter Fanny.


 14. Det slutliga skiftet mellan kungen och hans moster Kristina Gyllenstierna anses ha kommit till stånd 29 april 1553 (se ovan) men Gyllenstiernas del av arvet stadfästes av kungen först 10 juli 1555.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Gustaf_Geijer, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordkoreanska-draget-satsar-pa-influencers, http://www.las-en-bok.com/guldgravarna.pdf, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-afrikakorrespondent-om-avgangkraven-pa-zuma-ingen-talar-om-elefanten-i-rummet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Brottsprevention, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hågelby_gård, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kazakstan-byter-alfabet-igen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/gransstaden-mot-mexiko-pekas-ut-som-epicentrum-for-smittan-i-usa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Västergötlands_historia, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/indien-overger-satsning-pa-kol, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bidens-opinionssiffror-dalar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Liror, https://sv.wikipedia.org/wiki/Brev_skrivna_under_en_kort_vistelse_i_Sverige,_Norge_och_Danmark, https://sv.wikipedia.org/wiki/Husbyfjöl

Synonymer till skifte

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet skifte följande synonymer: byte, förändring, ombyte, omställning, växling, ändring, övergång och fördelning av arv.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ skiftat skiftesverk ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet skifte som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "skifte" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "skifte" i ett större sammanhang.