I en mening

Använda skällande i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet skällande, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet skällande i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "skällande".

Exempel på användning av ordet "skällande" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet skällande kan användas i en mening.


  1. Lätena inkluderar ofta skällande babbel och jamande.


  2. Bland de nordiska jaktspetsarna hör den till de skällande fågelhundarna.


  3. I häckningskolonierna hörs olika sorters låga, hoande och skällande läten.


  4. Men för att skrämma bort djuren spelar det upp ljud av frustande hjortar och skällande hundar.


  5. Rävens vanliga läte är ett hest och kort tjut eller stundom ett kort skällande, som slutar med ett längre tjut.


  6. För att erhålla utställningschampionat måste finsk spets först ha meriter från jaktprov för skällande fågelhund.


  7. Enligt deras berättelser kunde man höra märkliga ljud från hans rum på nätterna ibland skrik och skällande ljud.


  8. Nu får USA:s president en känga tillbaka från Nordkorea Trump är ”en skällande hund” säger Nordkoreas försvarsminister.


  9. Den har också kallats för Australiens näktergal och många av de namn den fick av aboriginerna var onomatopoetiska, och refererade till dess skällande läte.


  10. Jaktprov för skällande fågelhundar är en specialitet för norrbottenspets och finsk spets samt för de tre lajkaraserna: rysk-europeisk lajka, västsibirisk lajka och östsibirisk lajka.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vireo, https://sv.wikipedia.org/wiki/Finsk_spets, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tofsalka, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-vill-japan-skaffa-skallande-tag, https://sv.wikipedia.org/wiki/Rödräv, https://sv.wikipedia.org/wiki/Padre_Pio, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordkoreas-svar-till-trump-en-skallande-hund, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ärlesolfjäderstjärt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jaktprov_i_Sverige

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ skälla skällde ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet skällande som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "skällande" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "skällande" i ett större sammanhang.