I en mening

Använda sanering i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet sanering, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet sanering i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "sanering". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet sanering kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är saneringar och saneringen. Om du klickar på den böjning av ordet sanering som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "sanering" i meningar

Sanering är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur sanering kan användas i en mening.


 1. Därför har SGU inlett en sanering.


 2. Merparten kommer från sanering av jord och vatten.


 3. Räddningstjänsten arbetar med bland annat sanering.


 4. I samband med sanering sker också dokumentation och polisanmälan.


 5. Under tiden pågår sanering i lokalerna och rengöring av vattenfilter.


 6. Krav på en sanering av området kom från flera inflytelserika arkitekter.


 7. Under 2018-2019 utfördes en renovering innefattande sanering och elarbeten.


 8. I det akuta skedet vid en översvämning ingår sanering och avfuktning i självrisken.


 9. Mumier behöver strängt kontrollerad miljö och sanering varje halvår, enligt Jarallah.


 10. Men barnens dokumentationspärmar är nu på sanering eftersom de var fyllda med brandrök.


 11. Stockholm har en policy som bland annat innefattar en garanti om sanering inom 24 timmar.


 12. Mannen bakom företaget polisanmäldes och dömdes till att betala kommunens kostnader för sanering.


 13. Vid övergången till marknadsekonomi ställde bland annat världsbanken krav på sanering av ekonomin.


 14. Fortfarande pågår upptorkning och sanering efter förra veckans skyfall som slog hårt mot södra Dalarna.


 15. Japanska myndigeter ska ha lagt 86 miljarder yen (6,6 miljarder kronor) på sanering av marken, enligt VT.


 16. Kostnaderna för exploatering bland annat sanering, allmän platsmark och VA uppgår till 350 miljoner kronor.


 17. Enligt Räddningstjänsten ska lastbilen läcka diesel och de är därför kvar på platsen för att arbeta med sanering.


 18. Eftersom även människor kan sprida smittor till djuren måste varje besökare gå igenom en sanering innan de går in.


 19. Under en kort stund rådde totalstopp på E4 i norrgående riktning mellan Ängersjön och Sörmjöle medan sanering pågick.


 20. För att kunna utföra uppgifter som miljöskyddsfartyg finns även ett kassettsystem för sanering av olja från vattenytan.


 21. I de flesta lägenheter kan man ändå bo kvar, men det krävs sanering och det luktar rök, berättar hyresvärden Stockholmshem.


 22. Om klotter sitter på fastighet eller anläggning som inte tillhör staden kontaktas fastighetsägaren med uppmaning om omedelbar sanering.


 23. För att förhindra att det finns kvar rester av Novitjok på allmänna platser inleder brittiska myndigheter nu en massiv sanering i centrala Salisbury.


 24. Herslow stödde bolagets sanering genom en uppgörelse med Kreuger & Tolls konkursbo, och beviljade ett moratorium på företagets skulder till Skandinaviska banken.


 25. Räddningstjänsten lyckades hålla branden till en sektion av skolan och nu kommer arbetet starta med sanering av flyglarna som kommunen hoppas kunna använda till hösten.


 26. Enskilda affärsfastigheter förnyades även i andra dela av Gamla stan, exempelvis längs Österlånggatan men någon större sanering för att förbättra boende- eller trafikmiljön blev inte av.


 27. Först på 1990-talet växte en mera nyanserad bild fram med idéer om delvis rivning och delvis sanering och upprustning av utsatta områden där en segregation av befolkningen kunde konstateras.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/50-100-ton-giftig-diesel-i-bergrum-i-habo, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hanteringen-av-doda-minkar-i-danmark-nu-kommer-ytterligare-kritik, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/trafikolycka-pa-e4-totalstopp-norr-om-hogakustenbron, https://sv.wikipedia.org/wiki/Renhållning_och_sophämtning_i_Stockholm, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/yasuragi-stanger-lokalerna-efter-legionellautbrott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Raus_plantering, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fässbergs_kyrka, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/regnovadret-forstorde-hela-mariannes-gillestuga, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/unika-mumier-i-jemen-ruttnar-pa-grund-av-kriget, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barnens-forskola-ar-totalforstord-personal-i-chock, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/miljoskandalen-i-astorp-narmar-sig-slutet-deponin-ska-klas-in, https://sv.wikipedia.org/wiki/Polen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/oversvamningars-effekter-ska-minskas-med-planering, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/storbrand-pa-varldens-storsta-fiskmarknad, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/oceanhamnen-har-kostat-nara-en-halv-miljard-oklart-vad-slutnotan-hamnar, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/stopp-i-trafiken-efter-lastbilsolycka-pa-e6, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/djuren-lever-utan-kontakt-med-manniskor-besok-smittsakra-honsfarmen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/stopp-pa-e4-vid-hornefors-efter-krock, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kustbevakningsfartyg_201-serien, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/andades-in-rok-och-sot-maste-soka-lakare, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/massiv-sanering-av-allmana-platser-i-salisbury-efter-nervgiftattacken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hufvudstaden, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/elever-pa-furuparksskolan-far-skolavslutning-pa-ornaset, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Gamla_stan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Sverige

Exempel på användning av ordet "saneringar" i meningar

Saneringar är en böjningsform av ordet sanering, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur saneringar kan användas i en mening.


 1. Som har ovanligt många saneringar under den här tiden på året.


 2. Vi måste hitta personal som har erfarenhet av liknande saneringar.


 3. Det är under maj månad som antalet saneringar sticker ut som tydligast enligt saneringsföretaget.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/veckans-varmlandsnyheter-hvb-sex-utvisningshot-och-getingsommar, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/50-100-ton-giftig-diesel-i-bergrum-i-habo, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/okat-tryck-pa-saneringsforetag-tror-pa-getingsommar

Exempel på användning av ordet "saneringen" i meningar

Saneringen är en böjningsform av ordet sanering, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur saneringen kan användas i en mening.


 1. Hör mer om saneringen av fyren i videon ovan.


 2. Men också andra världskriget försinkade saneringen.


 3. Men vem som ska genomföra saneringen återstår att se.


 4. Jag har ett nyfött barn som har bott här under saneringen.


 5. Vi brukar försöka att man bor kvar i sitt hem under saneringen.


 6. I helgen vandaliserades badet och saneringen kostade 10 000 kronor.


 7. Enligt planen ska saneringen och efterbehandlingen vara klar till årsskiftet.


 8. Har man väl haft positiva prover igen, får man börja om med saneringen från scratch.


 9. Om inte väntade ett vite på 20 000 kronor men restaurangen behövde inte stänga under saneringen.


 10. En styrka på uppemot 200 militärpersonal kommer att utföra saneringen som väntas ta flera månader.


 11. I den statliga bostadssociala utredningen 1947 behandlades bland annat saneringen av stadskärnorna.


 12. En uppemot 200 man stor styrka av militärpersonal kommer att utföra saneringen som väntas ta flera månader.


 13. Det verkar ha gått upp för killarna att detta inte var bra och du har nu betalat 6000 kronor för saneringen.


 14. Under gårdagen var en båt från Oxelösund involverad i saneringen och idag är en båt från Västervik på platsen.


 15. Med City 67 utvidgades området och i och med cityplan 1977 avslutades saneringen av Stockholms innerstad i förtid.


 16. Oljan behöver saneras och Trafikverket varnade för att det kunde vara halt på platsen. Vid lunchtid var saneringen klar.


 17. Strax efter lunchtid på fredagen startade den första etappen i saneringen av fabriksområdet i Fredriksberg, Ludvika kommun.


 18. Dessutom vill de att skolan ersätter kostnaderna för sanering och tvätt av elevernas kläder och annat som skadats i saneringen.


 19. Målet är att saneringen ska ske innan årskiftet med hjälp av ”Moskito hot tap system” en relativt enkel teknik utvecklad i Norge.


 20. Innan saneringen av lokalerna gjordes även en allergenmätning, men svaren hade inte kommit när yttrandet skickades in i början på maj.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/all-inredning-i-ostergarns-gamla-fyr-maste-eldas-upp, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrmalmsregleringen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/markliga-cylindrar-dumpades-i-naturreservat, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/efter-tio-ar-i-bostadsko-fick-lagenhet-full-med-ohyra-1, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/otillatna-badgaster-vandaliserade-brunnsbadet, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/fabriksomradet-i-fredriksberg-jamnas-med-marken-nu-sprangs-skorstenen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/nytt-salmonellautbrott-pa-cedergrens-340-000-hons-avlivas, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/restaurangens-kallare-tackt-av-bajs-fick-halla-oppet-anda--dee3oh, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/detta-vet-vi-om-bevisningen-om-nervgiftattacken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Sverige, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/massiv-sanering-av-allmana-platser-i-salisbury-efter-nervgiftattacken, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/grill-i-kungalv-vandaliserades-av-ungdomar-kille-kissade-i-glassboxen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/efter-flygplansolyckan-kustbevakningen-pa-plats, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Stockholm, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sopbil-och-budbil-kolliderade-olja-pa-vagbanan, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/vagglusdrabbade-elever-kraver-skadestand-av-blekinge-folkhogskola, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/atombombade-slagskeppet-ska-tommas-pa-radioaktiv-olja, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/do-utreder-diskriminering-efter-anmalan-om-terapihund

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ sanerats saneringsarbete ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet sanering som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "sanering" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "sanering" i ett större sammanhang.