I en mening

Använda ringmärkt i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet ringmärkt, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet ringmärkt i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "ringmärkt". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet ringmärkt kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är ringmärkta, ringmärkte och ringmärktes. Om du klickar på den böjning av ordet ringmärkt som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "ringmärkt" i meningar

Ringmärkt är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ringmärkt kan användas i en mening.


  1. Den högsta kända åldern för en ringmärkt vild korp är mer än 23 år.


  2. I Sverige är den högsta kända åldern för en ringmärkt korp drygt 18 år.


  3. För första gången någonsin har man ringmärkt ungar i fyra bon med fyra ungar i varje, vilket är mycket speciellt.


  4. Med sina 93 224 ringmärkta individer under åren 1911–2008 på svenska fågelstationer är gärdsmygen en tämligen vanligen ringmärkt art i Sverige.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Korp, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/babyboom-hos-storkarna-pa-lordag-provar-de-vingarna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gärdsmyg

Exempel på användning av ordet "ringmärkta" i meningar

Ringmärkta är en böjningsform av ordet ringmärkt, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ringmärkta kan användas i en mening.


  1. Med 709 884 individer ringmärkta åren 1911–2008 utgör talgoxen en av de vanligast ringmärkta fågelarterna i Sverige.


  2. Med sina 93 224 ringmärkta individer under åren 1911–2008 på svenska fågelstationer är gärdsmygen en tämligen vanligen ringmärkt art i Sverige.


  3. I Sverige har den påträffats vid tre tillfällen, dels två individer ringmärkta i Ottenby, Öland 1977 och 1998, dels en sjungande individ vid Älvviken norr om Nynäshamn i Södermanland 2007.


  4. Troheten till födelseorten tycks vara relativt ringa utpräglad, men det är omstritt om de ytterst fåtaliga återfynden av ringmärkta fåglar vid födelseplatsen beror på dismigration eller hög dödlighet.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Talgoxe, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gärdsmyg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Cettisångare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Blåmes

Exempel på användning av ordet "ringmärkte" i meningar

Ringmärkte är en böjningsform av ordet ringmärkt, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ringmärkte kan användas i en mening.


  1. SVT:s reporter följde med när ornitologerna ringmärkte för fullt.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/fagellivet-runt-holmon-exploderar-nar-minken-forsvunnit

Exempel på användning av ordet "ringmärktes" i meningar

Ringmärktes är en böjningsform av ordet ringmärkt, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ringmärktes kan användas i en mening.


  1. Årets kull, som var en trio till antalet ringmärktes på lördagen, fast under ljudliga protester av mamma BH och pappa J8.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/nu-marks-pilgrimsfalkarna-i-vasteras

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ ringmärks ringning ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet ringmärkt som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "ringmärkt" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "ringmärkt" i ett större sammanhang.