I en mening

Använda rektangulär i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet rektangulär, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet rektangulär i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "rektangulär". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet rektangulär kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är rektangulära och rektangulärt. Om du klickar på den böjning av ordet rektangulär som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "rektangulär" i meningar

Rektangulär är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur rektangulär kan användas i en mening.


 1. Absiden är rektangulär till grundplanen.


 2. Anläggningen hade en rektangulär form och syns på en karta från 1682.


 3. Kyrkans grundform är rektangulär med en sakristia på norra långväggen.


 4. Interiören har en rektangulär grundplan med en likaledes rektangulär absid.


 5. Fästningen var ursprungligen tänkt och uppförd som en rektangulär fortifikation i toskansk stil.


 6. Barockinteriörens grundplan är elliptisk med en rektangulär absid och två sidokapell på var sida.


 7. En rektangulär stentrappa med ramper åt båda håll, leder upp till den brunmålade panelklädda dörren.


 8. Slottet ligger på en rektangulär borgholme med breda vallgravar, som får sitt vatten från Kävlingeån.


 9. Formen på en stenkrets kan också vara kvadratisk, trehörnig, rektangulär eller skeppsformig (skeppssättning).


 10. Den består av en rektangulär resonanslåda av trä över vilken vanligen sexton likstämda strängar av olika tjocklek är spända.


 11. Den har en rektangulär form och är 230 meter i öst-västlig riktning och 62 meter i nord-sydlig riktning samt är fem meter djup.


 12. Inte heller det blev förverkligat, bara en rektangulär hamnbassäng med stödmurar blev klar, vilken användes fortfarande på 1860-talet.


 13. I det här fallet finns bokstäverna i en rektangulär, ramlös "ordhärva" (kallat sökordsmönster), flankerad av en lista med ord i ett visst ämne.


 14. Första hälften av 1600-talet hade man byggt skepp enligt det holländska sättet, med en flat och rektangulär botten vilket gav relativt litet djupgående.


 15. Man tyckte mycket om Folkärna kyrkas torn och försökte därför efterlikna detta, dock har Folkärna kyrka en rektangulär bas till tornet och By kyrka en kvadratisk form.


 16. Den tidigaste och mest använda gravkonstruktionen under Gamla riket var mastaban, en rektangulär byggnad i lertegel eller sten med platt tak, uppförd ovanpå en underjordisk gravkammare.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/San_Tommaso_ai_Cenci, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tullgarns_slott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulrika_Eleonora_kyrka,_Kristinestad, https://sv.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Annunziata_in_Borgo, https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgen_i_Pula, https://sv.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_dell'Orazione_e_Morte, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tegneby_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Viderups_slott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stenkrets, https://sv.wikipedia.org/wiki/Eolsharpa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrakottaarmén, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skoklosters_slott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Korsord, https://sv.wikipedia.org/wiki/Regalskeppet_Kronan_(1668), https://sv.wikipedia.org/wiki/By_kyrka,_Dalarna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Forntida_Egypten

Exempel på användning av ordet "rektangulära" i meningar

Rektangulära är en böjningsform av ordet rektangulär, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur rektangulära kan användas i en mening.


 1. Den rektangulära interiören har två sidokapell.


 2. Ovanför och under dessa finns rektangulära svarta textfält.


 3. Husen var överlag runda medan bronssmedernas hus var rektangulära.


 4. Det är torn i alla fyra hörn, tre rektangulära och ett runt (nordost).


 5. På hans ritning syns även de nya, rektangulära kvarteren längs Stora Nygatan.


 6. Formen är ofta rektangulära bitar som är beströdda med socker, ofta florsocker.


 7. Industrialismens stadsplanering var den stela rektangulära kvartersstadens tid.


 8. Den rektangulära interiörens väggar är målade för att likna hängande draperier.


 9. Husen var huvudsakligen rektangulära med runda hörn från att tidigare varit runda.


 10. Portalen flankeras av två rektangulära fönster och ovanför dessa två rundbågepaneler.


 11. Sassanidernas reliefer är ofta rektangulära med en ram och utgår från en nersänkt yta.


 12. Sidoaltarna är placerade i rektangulära nischer, vilka flankeras av korintiska kolonner.


 13. Den övre våningens rektangulära fönster kröns av ett segmentbågeformat pediment med festonger.


 14. De inre organen togs ut, kroppen lindades i linne och lades i rektangulära stensarkofager eller träkistor.


 15. Husets rektangulära grundplan, fasader och inre struktur är alla utformade enligt gyllene snittets proportioner.


 16. De har svarta rektangulära siffertavlor med spetsbågiga överdelar, omgivna av gråmålade ramar med spetsig ovansida.


 17. Det är ett spektakulärt minnesmärke över Europas mördade judar, bestående av ett stort antal rektangulära betongblock.


 18. I övrigt planerades, helt enligt dåtidens stadsplaneideal, alléer, esplanader, stjärnplatser och rektangulära kvarter.


 19. I överdelen av tornet finns dubbla rektangulära vitmålade (samma färg som tornet i övrigt) ljudluckor i alla väderstreck.


 20. I öster över långhuset finns ljudluckorna precis ovanför taket och får där heller inte plats i sin hela rektangulära längd.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Santissimo_Sudario_dei_Piemontesi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ucklums_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Zhengzhou_Shangstad, https://sv.wikipedia.org/wiki/Towern, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Gamla_stan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Marmelad, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Sverige, https://sv.wikipedia.org/wiki/Santi_Benedetto_e_Scolastica_all'Argentina, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sotira,_Limassol, https://sv.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_in_Ayno, https://sv.wikipedia.org/wiki/Zhaolings_sex_hästar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_dell'Orazione_e_Morte, https://sv.wikipedia.org/wiki/Santo_Stefano_del_Cacco, https://sv.wikipedia.org/wiki/Forntida_Egypten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyllene_snittet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Berlin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Röda_bergen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tegneby_kyrka

Exempel på användning av ordet "rektangulärt" i meningar

Rektangulärt är en böjningsform av ordet rektangulär, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur rektangulärt kan användas i en mening.


 1. Byggnaden består av rektangulärt långhus med kor i öster.


 2. Tre av tornen är runda, medan det fjärde, det sydöstra tornet är rektangulärt.


 3. I mitten satt ett rektangulärt fönster, krönt av ett mindre triangulärt pediment.


 4. Kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakt avslutat kor i öster.


 5. Chokladkakan är ett stycke rektangulärt choklad som ofta är uppdelat i mindre brytbara rutor.


 6. Byggnaden består av rektangulärt långhus med utbyggd absid i öster och ett smalare kyrktorn i väster.


 7. Stenkyrkan är troligen uppförd på 1200-talet och består av rektangulärt långhus med ett femsidigt kor i öster.


 8. Den ursprungliga kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus uppfört av finhuggen grå sandsten vilande på sockel.


 9. Alla dessa städer visar dock upp ett rätvinkligt gatunät runt ett rektangulärt, centralt torg med en bred torggata.


 10. En Stör ej-skylt är en skylt av plast eller kartong, vanligtvis rektangulärt utformad och beskuren för att kunna hängas i handtaget på en dörr.


 11. Fördämningen hade hjälp av en bakomliggande damm av samma längd samt två länkade sidodammar som formade ett rektangulärt landområde, kallat polder.


 12. Nuvarande stenkyrka uppfördes 1775–1778 och invigdes 8 oktober 1780.Kyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster och torn i väster.


 13. Vid 1600-talets senare hälft bestod anläggningen av en långsträckt rektangulärt långhus, utan markerat kor och med ett romanskt torn vid västra gaveln.


 14. Kapellet bestod av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster, en sakristia i norr och ett vapenhus i söder.1731 förlängdes långhuset åt väster.


 15. Sankt Olofs kyrka består av rektangulärt långhus med smalare absidkor i öster, vidbyggd sakristia i nordost samt med tornet i väster där huvudingång är placerad.


 16. Den uppträder som en mycket svag struktur med ett rektangulärt tvärsnitt och sträcker sig från Thebes bana vid 226 000 km (3,11 RJ) till ungefär 129 000 km (1,80 RJ).


 17. Nuvarande kyrka föregicks av en liten träkyrka från tidig medeltid.Nuvarande träkyrka uppfördes vid slutet av 1400-talet bestående av ett rektangulärt långhus med ett mindre rakslutet kor.


 18. Amaltheas spindelvävsring är en mycket svag struktur med ett rektangulärt tvärsnitt som sträcker sig från Amaltheas bana vid radien 182 000 km (2,54 RJ) in till ungefär 129 000 km (1,80 RJ).


 19. Mätningar av gravitationsavvikelser och resistivitet av gravens innanmäte visar att det i jordpyramiden ursprungligen har grävts ut ett ca 30 meter djupt rektangulärt schakt med lutande väggar.


 20. Karakteristiskt för de dåtida idealen var den stora platsen framför stationsbyggnaden som omgavs av offentliga byggnader, till höger och vänster därom utbredde sig ett rektangulärt kvartersmönster för bostadshus.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Spelviks_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Zubarah, https://sv.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maddalena_delle_Convertite, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjorteds_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Choklad, https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Gustavs_kyrka,_Västergötland, https://sv.wikipedia.org/wiki/Amnehärads_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mellby_gamla_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stör_ej-skylt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Guyanas_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Flo_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sollerö_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Olofs_kyrka,_Falköping, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jupiters_ringar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Älgarås_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huangdis_mausoleum, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Sverige

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ rektangel rektascension ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet rektangulär som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "rektangulär" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "rektangulär" i ett större sammanhang.