I en mening

Använda regelrätt i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet regelrätt, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet regelrätt i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "regelrätt". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet regelrätt kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är regelrätta. Om du klickar på den böjning av ordet regelrätt som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "regelrätt" i meningar

Regelrätt är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur regelrätt kan användas i en mening.


 1. De har ett regelrätt behandlingsprogram.


 2. Ser du en risk för regelrätt handelskrig?


 3. Majoriteten vill inte ha ett regelrätt krig med USA.


 4. DFB prövar, om Fifas förfarande var regelrätt, säger Simon.


 5. Malin Carlsson berättar också att en regelrätt rekrytering kommer att ske.


 6. FN har tillsatt en kommission, men nu vill USA se en regelrätt brottsutredning.


 7. Enligt uppgifter till tv-bolaget NBC verkar det dock inte bli något regelrätt köp.


 8. Uppväxten präglades av fattigdom, och Zuma ska inte ha fått någon regelrätt utbildning.


 9. Nürnberg kom då att bli en leksaksstad, med regelrätt leksaksproduktion och stor export.


 10. En regelrätt statskupp med attack mot parlamentsledamöter dryftades också, enligt åklagarsidan.


 11. Abiy Ahmed säger att ett regelrätt, demokratiskt val kommer att hållas som planerat i maj nästa år.


 12. Det var i höstas som KRF tog ett beslut inom partiet att söka ett regelrätt samarbete med högerregeringen.


 13. Oron spred sig för att krisen skulle fördjupas ytterligare och utvecklas till en regelrätt väpnad konflikt.


 14. Redan året därpå får en regelrätt kriminalpolisavdelning, med fokus på svårlösta brott, se dagens ljus i Helsingborg.


 15. Collin lade fram Andersens sak för kungen och menade att det som först och främst fordrades var regelrätt utbildning.


 16. Flygvapnets första insats gjordes 1922 under Randupproret när en gruvstrejk i Johannesburg övergick i regelrätt uppror.


 17. Till slut var ett regelrätt bråk nära efter att en manlig jurymedlem körde knytnäven i en betongvägg i ren frustration.


 18. Nordbergs verk hade karaktären av en krönika snarare än en regelrätt biografi och undergick censur innan dess utgivning.


 19. Militärens allt våldsammare metoder för att slå ner protesterna i Myanmar riskerar att slå över i ett regelrätt blodbad.


 20. Med Allyawan och bidraget ”Vart haru varit” får Melodifestivalen för första gången ett regelrätt hiphop-bidrag i tävlingen.


 21. -  Vi hade en liknande situation i Egypten som ledde till en regelrätt kupp, där är demokratin fullständigt bortblåst.


 22. Vad som följde var en regelrätt folkresning mot det franska styret, och denna revolt har fått namnet Spanska självständighetskriget.


 23. Dessa kan angripas i Alpine style och varierar i svårighetsgrad från att klänga och kravla till regelrätt klättring vid UIAA grad VI.


 24. Exakt vilka åtgärder det rör sig om specificeras inte, men Zhang betonade samtidigt att Kina inte söker att inleda ett regelrätt handelskrig med USA.


 25. Under 1500-, 1600- och 1700-talen ökade successivt den polska adelns makt på bekostnad av de polska kungarna, vilket till slut ledde till regelrätt kaos.


 26. Nyligen publicerade de en rapport om risken för ökat valvåld. Däremot säger ICG:s chef till The New York Times att ett regelrätt inbördeskrig inte är troligt.


 27. Myndigheterna genomsökte under onsdagen universitetsområdet, som under de senaste veckorna utvecklats till ett regelrätt slagfält mellan demonstranter och polis.


 28. Första Johannesbrevet anses som regel mer vara en läroskrift, en meditation, en predikan, en handbok, ett testamente, eller ett förmaningstal, än ett regelrätt brev.


 29. Det är ett mycket allvarligt läge och ett litet felsteg skulle kunna få stora konsekvenser men stalltipset är ändå att det inte kommer sluta i ett regelrätt krig, säger Tomas Thoren.


 30. Det är första gången som fotbollsdamerna samlas sedan silverbesvikelsen, och varje pass inför fredagens VM-kvalmatch har fyllts av skratt, leenden och en hel del regelrätt tramsande.


 31. Pè a Corsicas toppnamn Gilles Simeoni driver dock framförallt en politik om ett mycket tydligare självstyre från övriga Frankrike, snarare än regelrätt självständighet som en egen stat.


 32. Då heter det att rapporten var ”ett faktaunderlag” och ”inte ett regelrätt uppdrag”, att det var ett ”övervägande av resurser internt” och att slutsatserna ”inte är så revolutionerande”.


 33. Samtidigt skedde gradvis ett omfattande systemskifte, som resulterade i en indelning av Stor-Hälsingland i slottslän, en regelrätt skatteplikt gentemot kronan samt ett tungt frälsekavalleri.


 34. I Katalonien har samtidigt autonomirörelsen förvandlats till en regelrätt rörelse för full självständighet från Spanien, understött via politiska organisationer, återkommande massdemonstrationer och regionens regering.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/mamma-kritisk-till-sonens-hvb-vistelse, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hans-dahlgren-oroas-over-risk-for-handelskrig, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stall-dina-fragor-till-mellanosternexperten, https://www.svt.se/sport/fotboll/bild-tyskland-vill-ta-fifa-till-cas, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/stina-storm-lamnar-city-orebro, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-kraver-att-mordet-pa-zaida-catal-n-utreds, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/microsoft-far-inte-kopa-tiktok, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bakgrund-jacob-zumas-politiska-liv-och-skandaler, https://sv.wikipedia.org/wiki/Leksak, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/atalad-hogergrupp-planerade-mord-pa-macron, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fredspristagaren-kriget-ar-helvetet, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-norsk-regering-solberg-far-majoritet, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/skrotar-forlangd-presidentmakt-efter-tumult, https://sv.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Kofoed, https://sv.wikipedia.org/wiki/H.C._Andersen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sydafrikas_flygvapen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/jurymedlem-avslojar-detaljer-om-cosbyrattegangen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-varnar-stor-risk-for-blodbad-i-myanmar, https://www.svt.se/kultur/musik/en-stor-genre-som-alltfor-lange-har-gomts-undan-i-sverige, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/al-jazeeras-nyhetredaktion-i-tunis-stormad-av-sakerhetsstyrkor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kataloniens_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mount_Kenya, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kina-vi-vill-undvika-ett-handelskrig-med-usa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Polen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/oro-for-uppblossat-valvald-i-usa-mardrommar-om-inbordeskrig, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/aktivister-har-lamnat-universitetet-i-hongkong, https://sv.wikipedia.org/wiki/Första_Johannesbrevet, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tomas-thoren-ett-litet-felsteg-skulle-kunna-fa-stora-konsekvenser, https://www.svt.se/sport/fotboll/asllanis-besvikelse-man-kande-sig-sarad, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nationalisterna-vinnare-i-lokalval-pa-franska-korsika, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/liberalerna-ku-anmaler-baylan-s, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrala_kungsgård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Spaniens_konstitutionella_kris_2017–2018

Exempel på användning av ordet "regelrätta" i meningar

Regelrätta är en böjningsform av ordet regelrätt, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur regelrätta kan användas i en mening.


 1. Snart utbröt regelrätta strider med våld och död på bägge sidor.


 2. Stora demonstrationer utbröt och landets invånare vill se regelrätta nyval.


 3. Under 30-talet i Tyskland slogs nazister och kommunister i regelrätta slag på gatorna.


 4. Uppgörelsen på 28 sidor ska nu vara underlag för regelrätta förhandlingar under nästa vecka.


 5. De regelrätta striderna, som blossade upp på måndagen, pågick främst i staden Las Anod även sent på tisdagen.


 6. Även om inte regelrätta fysiska hot registrerats är de förklenande omdömena och sexistiska kommentarerna omfattande.


 7. Parterna har fört samtal om den andra höjningen, men enligt Hyresgästföreningen har inga regelrätta förhandlingar genomförts.


 8. SVT:s mellansösternkorrespondent Samir Abu Eid berättar att han hört skottlossning, men det finns inga uppgifter om regelrätta strider.


 9. Unga kvinnor och barn har hanterats som slavar med regelrätta slavmarknader där man fått bjuda på människor och köpa dem, säger Sanna Klinghoffer.


 10. Kruxet för regeringen är att de sannolikt behöver stöd från både Vänsterpartiet och Centerpartiet, och det måste de få utan regelrätta förhandlingar.


 11. SVT:s mellansösternkorrespondent Samir Abu Eid berättar att han hört flera skottlossningar i Kabul, men det finns inga uppgifter om regelrätta strider.


 12. SVT:s mellansösternkorrespondent Samir Abu Eid berättar att han hört flera skottlossningar i centrala Kabul, men det finns inga uppgifter om regelrätta strider.


 13. Via utlandsuppdrag har han tjänstgjort i regelrätta krigszoner och kanske var det den erfarenheten som låg bakom att han ifrågasatte svenska arméns stridsduglighet.


 14. Enligt vad SVT Nyheter erfar har inga regelrätta bevis framlagts under de möten som hållits i mars mellan representanter för den svenska respektive brittiska regeringen.


 15. Det finns inga uppgifter om dödsfall eller regelrätta strider men minst 40 personer har skadats efter sammandrabbningar i utkanten av huvudstaden på söndagkvällen, svensk tid.


 16. Det går inte heller att se det som utspelade sig under mötet som regelrätta förhandlingar och de båda affärsmännen som medverkade kan inte betraktas som företrädare för främmande makt.


 17. För att kunna säkerställa att de följt lagen måste man veta att det var regelrätta och upprepade krigshandlingar och inte sådant som skulle kunna klaras upp på annat sätt, säger Ove Bring.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Susquehanna_Company, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/oroligt-nar-perus-blixttillsatta-regering-svors-in, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexitklyftan-delar-det-brittiska-samhallet, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nattmangling-gav-genombrott-for-ny-tysk-regering, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dodssiffran-stiger-i-oroligt-somaliland, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/natorapport-hatkampanj-mot-finlands-kvinnliga-ministrar-hot-mot-demokratin, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/hyresgaster-i-malmo-slipper-andra-hojning-av-hyran, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-pa-plats-i-kabul-manniskor-har-ar-vettskramda, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stora-utmaningar-for-yazidiska-barn-vill-inte-komma-hem-ar-sa-hjarntvattade, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/marmorstein-om-regeringens-svara-balansgang-blir-verkligen-inte-latt, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/forre-i-5-chefen-sjalva-kan-vi-inte-forsvara-oss, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/detta-vet-vi-om-bevisningen-om-nervgiftattacken, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-slapps-moteld-over-kabul-mitt-under-svt-nyheters-direktsandning, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dom-i-rattegangen-mot-anna-lindstedt, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/folkrattsexperten-attacken-mot-soleimani-kan-vara-laglig

Synonymer till regelrätt

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet regelrätt följande synonymer: formell, korrekt, riktig och normal.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ regelmässigt regelskärpningar ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet regelrätt som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "regelrätt" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "regelrätt" i ett större sammanhang.