I en mening

Använda reformsocialister i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet reformsocialister, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet reformsocialister i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "reformsocialister".

Exempel på användning av ordet "reformsocialister" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet reformsocialister kan användas i en mening.


  1. I april tillsattes en ny regering som dominerades av reformsocialister och med Oldřich Černík som premiärminister.


  2. Under våren 1968 inträffade en rad händelser som visade att stalinisterna i partiet trängts ut av reformsocialister.


  3. Även kommunistpartiet, FKP, gav plats för en ny generation av reformsocialister istället för de stalinister som dittills styrt partiet.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ reformsinnade reformtakt ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet reformsocialister som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "reformsocialister" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "reformsocialister" i ett större sammanhang.