I en mening

Använda radialplan i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet radialplan, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet radialplan i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "radialplan".

Exempel på användning av ordet "radialplan" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet radialplan kan användas i en mening.


  1. Gustav II Adolf och hans män var väl medvetna om renässansens stadsplaneideal med en radialplan.


  2. I Stockholm genomfördes en mer terränganpassad och varierad stadsplanering som liknar en radialplan med slottet Tre Kronor i centrum.


  3. Fredrikshamn (finska Hamina) är en av de få fästningsstäder i Europa som uppfördes konsekvent efter en radialplan och som fortfarande idag har kvar grunddragen och en del av befästningarna.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Sverige

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ radialmotorer radiata ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet radialplan som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "radialplan" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "radialplan" i ett större sammanhang.