I en mening

Använda propeller i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet propeller, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet propeller i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "propeller". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet propeller kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är propellern, propellerns och propellrar. Om du klickar på den böjning av ordet propeller som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "propeller" i meningar

Propeller är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur propeller kan användas i en mening.


 1. Turbinerna var kopplade till var sin propeller.


 2. Dessa genererade 24 000 hästkrafter och drev var sin propeller.


 3. Flygplanet var ett högvingat monoplan med en propeller i var vingspets.


 4. En sån propeller strimlar allt som kommer in där, säger han till SVT Sport.


 5. I spelet har Tails förmågan att flyga en kortare stund genom att svänga sina svansar som en propeller.


 6. Varje propeller är via en propelleraxel förbunden med en framdrivningsmaskin, vanligtvis en dieselmotor.


 7. Då förskeppet sjönk höjde sig akterskeppet med propeller och roder vilket gjorde fartyget manöverodugligt.


 8. En Voith-Schneider-propeller är en speciell typ av propeller som består av en vertikal rotationsaxel med flera blad.


 9. Framdrivningsmaskineriet bestod av fyra ångpannor vilka levererade ånga till två ångturbiner som drev var sin propeller.


 10. Maskineriet utgjordes av tre oljeeldade ångpannor som levererade ånga till två ångturbiner, vilka drev var sin propeller.


 11. Ett vattenjetaggregat liknar en vanlig propeller, en impeller roterar inne i ett rör vilket får vatten att strömma genom röret.


 12. Det är en populär myt att logotypen skulle vara en propelller efter att den symbolen används som just propeller i ett flygmagasin.


 13. Maskineriet utgjordes av tre stycken ångpannor som levererade ånga till två ångturbiner av märket Thornycroft, vilka drev var sin propeller.


 14. Logotypen symboliserar enligt BMW INTE en propeller i rörelse(Ein Propeller in Bewegung - på tyska) med de Bayeriska färgerna blått och vitt.


 15. Dessa fartyg har normalt propeller med variabel stigning då propelleraxelns varvtal måste vara konstant för att få konstant frekvens på strömmen.


 16. Maskineriet utgjordes av två oljeeldade ångpannor av märket Penhoët A, vilka levererade ånga till två de Laval ångturbiner vilka drev var sin propeller.


 17. Trots att La Gloire var byggd i trä och oftast förlitade sig till segel under sina resor så utrustades hon med en propeller och hennes träskrov skyddades av tjockt järnpansar.


 18. Den 1 september 1944 flög den första prototypen med Centaurus XII-motor och fyrbladig propeller, följt den 27 november av den andra prototypen med Griffon-motor och dubbla motroterande propellrar.


 19. Maskineriet bestod av två stycken oljeeldade ångpannor av märket Babcock & Wilcox, som levererade ånga med 32 bars tryck till två ångturbiner av märket de Laval, som i sin tur drev var sin propeller.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wrangel-klass, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ehrensköld-klass, https://sv.wikipedia.org/wiki/Weserflug_WP_1003, https://www.svt.se/sport/fotboll/experten-om-skarmflygaren-sa-nara-var-det-en-olycka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sonic_the_Hedgehog_3, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fartygsmaskineri, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarstadsbåtarna, https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Wrangel_(25), https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Ehrensköld_(11), https://sv.wikipedia.org/wiki/BMW, https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Puke_(19), https://sv.wikipedia.org/wiki/Mode-klass, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slagskepp, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hawker_Sea_Fury, https://sv.wikipedia.org/wiki/Östergötland-klass

Exempel på användning av ordet "propellern" i meningar

Propellern är en böjningsform av ordet propeller, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur propellern kan användas i en mening.


 1. På större fartyg har propellern så kallad fast stigning.


 2. Kvinnan fastnade i propellern, bekräftade polisen för NRK.


 3. Väl i luften vrids propellern till horisontalläge och flygningen försiggår som i ett vanligt flygplan.


 4. Under en bombfällningsövning får Bråde en bomb i propellern och tvingas således hoppa med fallskärm över målområdet.


 5. Den mellersta propellern var något mindre med sina 5.2 meter i diameter och kunde stoppas men inte backas som vingpropellrarna.


 6. Titanic var utrustad med tre huvudmotorer två fyrcylindriga kolvmotorer, så kallade trippel-expansions-ångmotorer och en centralt placerad lågtrycks-ångturbin var och en drivande propellern.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fartygsmaskineri, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/valdsam-batbrand-i-oslofjorden-kvinna-fastnade-i-propeller-och-omkom, https://sv.wikipedia.org/wiki/Weserflug_WP_1003, https://sv.wikipedia.org/wiki/Första_divisionen_(film), https://sv.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic

Exempel på användning av ordet "propellerns" i meningar

Propellerns är en böjningsform av ordet propeller, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur propellerns kan användas i en mening.


 1. På detta sätt kan man reglera propellerns kraft framåt eller bakåt utan att ändra axelns varvtal.


 2. De två ångturbinerna var av en ny typ med reduktionsväxel, vilket innebar att turbinens varvtal kunde växlas ned för att sänka propellerns varvtal, vilket gav maskineriet en bättre verkningsgrad.


 3. De flesta sekundära instrumenten fanns på cockpitens vänstra sida medan andra viktiga instrument, såsom propellerns pitchkontroll, hade placerats bakom piloten så att denne fick justera dessa enbart efter känsla.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fartygsmaskineri, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wrangel-klass, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bristol_Blenheim

Exempel på användning av ordet "propellrar" i meningar

Propellrar är en böjningsform av ordet propeller, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur propellrar kan användas i en mening.


 1. Fartygets propellrar orsakar ofta dödliga sår.


 2. Det finns inga problem med dess roder och propellrar.


 3. Fartygen drivs av två stycken vattenjetaggregat och har alltså inga propellrar.


 4. Fartygs framdrift sker idag främst med propellrar och i de flesta fall med endast en.


 5. Detta utförs av ett datorsysten som efter signaler från en GPS styr propellrar, tvärpropellrar och roder.


 6. Maskinen hade en maximalt avgiven effekt på 7 kW (10 hk) vid 2 000 varv per minut och hade två propellrar.


 7. Detta maskineri avgav en effekt av 5 500 hästkrafter vilket fördelade på två propellrar resulterade i en maxfart på 16,5 knop.


 8. Tesla påstod att en av hans drömmar var att skapa en flygmaskin utan flygplansmotor, skevroder, propellrar eller bränslekälla ombord.


 9. Tre oljeeldade ångpannor typ Penhoët A genererade ånga åt två stycken de Laval ångturbiner på 36 000 hästkrafter, vilka i sin tur drev två propellrar.


 10. Än idag kallas propellrar med ställbara blad ofta för KaMeWa-propellrar, trots att företaget år 1998 köptes av Rolls-Royce och idag utgör Rolls-Royce Marine AB.


 11. Senare styrde hon endast med hjälp av sina propellrar och med hjälp av "juryriggade" segel mellan sina skorstenar och tog sig till Boston Navy Yard för större reparationer.


 12. Fartygen saknar även konventionella propellrar och utnyttjar istället vattenjetaggregat som drivs av ett kombinationsmaskineri bestående av både dieselmotorer och gasturbiner.


 13. Maskineriet bestod av tre oljeeldade ångpannor typ Penhoët A som genererade ånga åt två stycken de Laval ångturbiner på 36 000 hästkrafter, vilka i sin tur drev två propellrar.


 14. Den 1 september 1944 flög den första prototypen med Centaurus XII-motor och fyrbladig propeller, följt den 27 november av den andra prototypen med Griffon-motor och dubbla motroterande propellrar.


 15. Spelet utspelar sig år 1912 i Columbia, en påhittad stad som svävar i luften tack vare en kombination av gigantiska luftskepp, ballonger, reaktorer, propellrar och framför allt av så kallad "quantum levitation".


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dugong, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lastfartyget-i-suezkanalen-kan-komma-loss-under-lordagen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Visby-klass_(korvett), https://sv.wikipedia.org/wiki/Fartygsmaskineri, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kustbevakningsfartyg_201-serien, https://sv.wikipedia.org/wiki/Flugan_(flygplan), https://sv.wikipedia.org/wiki/Äran-klass, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla, https://sv.wikipedia.org/wiki/Visby-klass_(jagare), https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Newfoundland_(59), https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Sundsvall_(J12), https://sv.wikipedia.org/wiki/Hawker_Sea_Fury, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bioshock_Infinite

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ propalestinska propelleraxel ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet propeller som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "propeller" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "propeller" i ett större sammanhang.