I en mening

Använda prohibitorum i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet prohibitorum, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet prohibitorum i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "prohibitorum".

Exempel på användning av ordet "prohibitorum" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet prohibitorum kan användas i en mening.


  1. Bestämmelserna mildrades i senare utgåvor av Index librorum prohibitorum, men fortfarande förblev en lång rad av Erasmus verk förbjudna.


  2. Från 1540-talet och framåt publicerades runtom i det katolska Europa en lång rad listor över förbjudna böcker, Index librorum prohibitorum.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Erasmus_av_Rotterdam

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ progressiv proiranska ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet prohibitorum som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "prohibitorum" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "prohibitorum" i ett större sammanhang.