I en mening

Använda prägla i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet prägla, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet prägla i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "prägla".

Exempel på användning av ordet "prägla" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet prägla kan användas i en mening.


 1. Varje centralbank har rätt att prägla två minnesmynt per år.


 2. Utöver minnesmynt kan de nationella centralbankerna även prägla samlarmynt.


 3. Det som hänt kommer alltid att prägla min och min familjs framtid, berättar en.


 4. Han gav också senaten rätt att prägla sina egna mynt, för första gången sedan Augustus.


 5. Partiet vill försvara ”kristen kultur” som man också vill ska prägla det danska samhället.


 6. Problem med njurarna skulle prägla Kreiskys sista år tills han dog 79 år gammal i juli 1990.


 7. Tankar på den döde och den tid man hade tillsammans brukar prägla dagen för den efterlevande.


 8. I huvudstaden Kabul, ungefär två timmars bilfärd bort, fortsätter våldet att prägla vardagen.


 9. Vetenskapsakademien, av vilken Murray blev ledamot 1780, lät 1838 prägla en medalj över honom.


 10. Redan under gymnasietiden grundlade hon ett alkoholberoende som kom att prägla återstoden av livet.


 11. Rationalismen kom att prägla upplysningens tänkande, och därigenom den moderna vetenskapsuppfattningen.


 12. Utöver de ordinarie mynten har de nationella centralbankerna möjlighet att prägla minnes- och samlarmynt.


 13. Detta ger dem bland annat rätt att i begränsad mängd prägla euromynt med egna motiv på den nationella sidan.


 14. Under 1997 riktade Petra Östergren kritik mot den radikalfeminism som hon ansåg prägla Roks som organisation.


 15. Sjostakovitj var bara elva år när Vladimir Lenin kom till makten så kommunismen kom att prägla hela hans liv.


 16. Allt på grund av att han bröt tystnaden, mer än 30 år efter övergreppet, inkilningen som kom att prägla hans liv.


 17. Persisk litteratur, filosofi, statskonst och Religion i Iran fortsatte prägla världen under de kommande årtusendena.


 18. Claudius visade sin tacksamhet till gardet, genom att låta prägla hyllningsmynt åt gardet redan tidigt under sin regering.


 19. Det intensiva världsläget kom i hög grad att prägla ubåtskränkningarna och det svenska agerandet för att få stopp på dessa.


 20. Vi gör säkert förordningarna om att prägla mynten, men besluten om bilderna på dem fattas i huvudsak av en konstnärlig kommitté.


 21. Trots avslaget kom förslag på en station i eller nära Hyde Park att prägla debatten om en förlängning mot stadskärnan i nästan 50 år.


 22. Ribbentrops allvarliga sjukdom kom senare i livet att prägla hans personlighet genom nedsatt koncentrationsförmåga och depressiva anfall.


 23. Svensksundsmedaljen är ett samlingsnamn för de tre medaljer, som Gustav III lät prägla efter segrarna vid Fredrikshamn och Svensksund 1790.


 24. Hennes förmåga att hålla samman konkurrerande grupper inom hovet lade också grunden för den starka hovkultur som kom att prägla Tudordynastins regeringstid.


 25. Priset ska gå till en artist som har präglat och fortsätter att prägla den svenska musikscenen, säger Tina Mehrafzoon, programledare på P3 och för årets Guldgala.


 26. Gustav III lät senare prägla Svensksundsmedaljen, som vid flera ceremonier under 1791 tilldelades särskilt tappra officerare och underofficerare som deltog i segern.


 27. Genom monetära avtal med unionen har även de europeiska mikrostaterna Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten rätt att prägla euromynt med egna nationella sidor.


 28. Hon tilldelades priset, med Akademiens motivering, ”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”.


 29. Svenska kyrkan kommer inte göra något annorlunda med anledning av flygolyckan i Örebro, men kyrkoherden Lena Fagéus tror att sorgen efter den kan komma att prägla invigningen.


 30. För att deltagarna skall ha rätt inställning till uppgiften inleds en konsultation i allmänhet med bön, och en anda av enhet och kärleksfullhet ska prägla gruppen innan konsultationen startar.


 31. Alstavik var en palatsliknande byggnad som hade uppförts år 1649 av bryggmästaren Jochum Ahlstedt.Fängelseverksamheten skulle prägla öns historia fram till 1975, då de sista fångarna flyttades.


 32. Utöver medlemsstaterna inom Europeiska unionen som präglar euromynt har även Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten rätt att prägla euromynt i enlighet med särskilda monetära avtal med unionen.


 33. Hennes förmåga att dämpa konflikter mellan framstående adelsfamiljer var viktig för att hålla samman hovet, och lade också grunden för den starka hovkultur som kom att prägla Tudordynastins regeringstid.


 34. Under tiden som gått hade mark- och byggpriserna stigit och byggandet hade börjat förvandlas mot det storskaliga industrialiserade byggandet som kom att prägla de kommande decennierna med miljonprogrammet.


 35. När det inte längre går att prägla nya bitcoin genom brytning förväntas möjligheten att lösa block för transaktionsavgifternas skull vara anledning nog för användare att bidra med beräkningskraft till nätverket.


 36. Det fick filmens producent Isao Takahata att föreslå att filmteamet skulle bege sig till miljöer som bevarade den andan och de hamnade i Rhondda-dalen i södra Wales, vilket kom att prägla miljöbeskrivningen i filmen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Euromynt, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anhoriga-om-anlanda-is-kvinnorna-sinnesro-for-den-eviga-skammen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Claudius, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/danmark-gar-till-val-har-ar-partierna-som-slass-om-makten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bruno_Kreisky, http://www.las-en-bok.com/sorg.pdf, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/minst-100-soldater-uppges-ha-dodats-i-ghazni, https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolph_Murray, https://sv.wikipedia.org/wiki/Majken_Johansson, https://sv.wikipedia.org/wiki/1600-talets_filosofi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euro, https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksorganisationen_för_kvinnojourer_och_tjejjourer_i_Sverige, https://sv.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Sjostakovitj, https://www.svt.se/sport/idrott/erik-granqvist-vittnar-om-idrottens-overgrepp, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyros_II, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ubåtsfrågan, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/mynt-med-avrattning-skulle-fira-finlands-jubileum, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sydneys_centralstation, https://sv.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop, https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensksundsmedaljen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_av_York, https://www.svt.se/kultur/ny-priskategori-ska-hylla-viktigaste-artisterna-p3-guld, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Svensksund, https://sv.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerlöf, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kyrkoherden-det-blir-en-flashback-till-flygolyckan-i-umea, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bahá'í, https://sv.wikipedia.org/wiki/Långholmen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hökarängen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bitcoin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Laputa_–_slottet_i_himlen

Synonymer till prägla

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet prägla följande synonymer: forma, inpränta, karakterisera, känneteckna, märka, stämpla, trycka, mynta och stämpla in märke.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ prägel präglad ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet prägla som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "prägla" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "prägla" i ett större sammanhang.