I en mening

Använda påverkande i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet påverkande, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet påverkande i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "påverkande".

Exempel på användning av ordet "påverkande" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet påverkande kan användas i en mening.


  1. Pandemin tros vara en starkt påverkande faktor.


  2. Trots de externa påverkande faktorerna fortsatte försökspersonerna att hävda att deras val att röra händerna var fria.


  3. Även här var Gustaf Oscar Wallenberg, verkställande direktör i Järnvägs AB Stockholm-Saltsjö, mycket aktiv och påverkande gällande byggnadens utseende och funktion.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trenden-fler-simskolor-under-sommaren, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_vilja, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grand_Restaurant

Synonymer till påverkande

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet påverkande följande synonymer: suggestiv och manipulativ.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ påverkan påverkanperspektiv ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet påverkande som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "påverkande" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "påverkande" i ett större sammanhang.