I en mening

Använda paleontologi i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet paleontologi, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet paleontologi i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "paleontologi".

Exempel på användning av ordet "paleontologi" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet paleontologi kan användas i en mening.


  1. Ross får ett nytt jobb, där han undervisar i paleontologi vid New Yorks universitet.


  2. Peel är professor i historisk geologi och paleontologi vid Institutionen för geovetenskaper.


  3. Modern paleontologi har i huvudsak gått på Ostroms linje, med Archaeopteryx som primitiv fågel.


  4. Inom geologin finns flera olika underavdelningar, såsom petrologi, mineralogi, tektonik, sedimentologi, stratigrafi och paleontologi.


  5. Det visar ännu en gren på släktträdet för de här stora dinosaurierna, säger Vivi Vajda professor i paleontologi på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.


  6. Han var docent i torvgeologi vid Helsingfors universitet 1951–1960 samt i geologi och paleontologi 1961–1972 och därefter professor i markgeologi vid Åbo universitet.


  7. -Phiomicetus anubis är en ny nyckelart av val, och en avgörande upptäckt för egyptisk och afrikansk paleontologi, säger Abdullah Gohar, som lett studien, till Reuters.


  8. Koenen blev professor i geologi och paleontologi i Göttingen 1881 och gjorde sig känd genom rik skriftställarverksamhet, särskilt beträffande Nordeuropas tertiärfaunor.


  9. Gottfried, intendent för paleontologi, professor i geologi och chef för Center for Integrative Studies in General Science på The Science and Culture Museum vid Michigan State University.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vänner, https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Peel_(paleontolog), https://sv.wikipedia.org/wiki/Archaeopteryx, https://sv.wikipedia.org/wiki/Geologi, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-slakting-till-tyrannosaurus-rex-hittad-i-sodra-kanada, https://sv.wikipedia.org/wiki/Martti_Salmi, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/gudliknande-forfader-till-valen-hittad-i-egypten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Koenen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pamela_C._Rasmussen

Synonymer till paleontologi

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet paleontologi följande synonymer: läran om utdöda djur.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ paleontolog paleozoikum ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet paleontologi som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "paleontologi" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "paleontologi" i ett större sammanhang.