I en mening

Använda översvämningsvarningar i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet översvämningsvarningar, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet översvämningsvarningar i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "översvämningsvarningar".

Exempel på användning av ordet "översvämningsvarningar" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet översvämningsvarningar kan användas i en mening.


  1. Belgiska översvämningsvarningar kvarstår.


  2. Men flera översvämningsvarningar ligger alltjämt kvar, rapporterar RTBF.


  3. Tyska och belgiska myndigheter har kritiserats för att ha agerat sent på översvämningsvarningar.


  4. I natt utfärdades översvämningsvarningar för städerna Beaumont och Port Arthur i sydvästra Texas.


  5. Närmare 500 översvämningsvarningar har utfärdats i hela landet, där träd har dragits upp med rötterna eller brutits itu.


  6. I Belgien håller vattnet på vissa håll att sjunka undan, men flera översvämningsvarningar kvarstår, inte minst vid floden Maas som rinner genom hårt drabbade Liège.


  7. Storbritanniens miljömyndighet, The Environment Agency, har utfärdat fem översvämningsvarningar över de södra delarna av England och 19 översvämningsvarningar som inkluderar delar av Wales.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/flera-doda-efter-regnovadret-i-tyskland-och-belgien, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/aklagare-utreder-brott-efter-oversvamningarna-i-europa, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stormen-harvey-har-natt-louisiana, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stormen-dennis-kan-bli-livshotande-i-wales, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/oversvamningar, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sjukhus-oversvammade-london-myndigheter-varnar-for-mer-regn

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ översvämningsutredning översvämningsvattnet ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet översvämningsvarningar som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "översvämningsvarningar" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "översvämningsvarningar" i ett större sammanhang.