I en mening

Använda ouvertyr i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet ouvertyr, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet ouvertyr i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "ouvertyr". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet ouvertyr kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är ouvertyrer. Om du klickar på den böjning av ordet ouvertyr som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "ouvertyr" i meningar

Ouvertyr är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ouvertyr kan användas i en mening.


  1. I originalversionen saknar operan ouvertyr.


  2. Ett år tidigare hölls premiären för Tjajkovskijs ouvertyr 1812 i katedralen.


  3. Pjotr Tjajkovskijs ouvertyr 1812 börjar spelas och både Westminsterpalatset och Big Ben sprängs i luften under tiden som Hammond och Finch tittar på.


  4. Den tredje och sista delen, "The Land of Do-As-You-Please", inleds med en ouvertyr där V spränger säkerhetspolisens byggnader och förstör regimens möjligheter att övervaka medborgarna.


  5. V använder sig av Pjotr Tjajkovskijs ouvertyr 1812 när han spränger byggnaderna i luften och valet att använda detta orkesterstycke gjordes förmodligen på grund av dess revolutionära musikuppbyggnad.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Moses_i_Egypten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristus_Frälsarens_katedral, https://sv.wikipedia.org/wiki/V_för_Vendetta_(film), https://sv.wikipedia.org/wiki/V_for_Vendetta

Exempel på användning av ordet "ouvertyrer" i meningar

Ouvertyrer är en böjningsform av ordet ouvertyr, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ouvertyrer kan användas i en mening.


  1. Abenheim, som var musikdirektör vid hovteatern i Stuttgart, komponerade framför allt ouvertyrer och mellanaktsmusik.


  2. Hans första försök att få en organistanställning misslyckades, så från sommaren 1859 arbetade han som violast i en orkester som spelade potpurrier, ouvertyrer och danser i kaféer och på offentliga platser.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Joseph_Abenheim, https://sv.wikipedia.org/wiki/Antonín_Dvořák

Synonymer till ouvertyr

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet ouvertyr följande synonymer: uvertyr, öppning, inledning, upptakt och musikalisk inledning.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ outtröttlig ouvragen ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet ouvertyr som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "ouvertyr" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "ouvertyr" i ett större sammanhang.