I en mening

Använda omvandling i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet omvandling, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet omvandling i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "omvandling". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet omvandling kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är omvandlingar och omvandlingen. Om du klickar på den böjning av ordet omvandling som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "omvandling" i meningar

Omvandling är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur omvandling kan användas i en mening.


 1. Det är en enorm omvandling för Europa att göra.


 2. Även besättningen och livet på fartygen genomgick en omvandling.


 3. Den grekiska beteckningen är en omvandling av ordet ὕς (hýs, svin).


 4. En våldsam och trogen omvandling, skriver Kulturnyheternas Kristoffer Viita.


 5. Arkitekturhistorikern Thomas Hall skrev 1999 i sin bok Huvudstad i omvandling:.


 6. Människor med höga kortisolvärden har också en nedsatt omvandling av T4 till T3.


 7. Och deras utbildning och omvandling måste fortsätta, även efter att de har släppts.”.


 8. Namnet manater är troligen en omvandling av ordet manatí av den utdöda folkgruppen Taíno.


 9. Det blev inte av att fria, men mot sin fars råd nämnde han sina idéer om arternas omvandling.


 10. En kemisk reaktion är en omvandling av kemiska substanser till en eller flera andra substanser.


 11. Antalet atomer till vänster och höger i ekvationen för en kemisk omvandling är allra oftast lika.


 12. Dessa djur hotas främst av levnadsområdets omvandling till jordbruksmark samt av införda fiender.


 13. Bildt var angelägen att driva på Stockholms omvandling till en hälsosammare och bättre fungerande stad.


 14. Idag är däremot levnadsområdets omvandling till jordbruksmark och boplatser det största hotet mot arten.


 15. Stilar som futurismen och konstruktivismen banade väg för den omvandling av arkitekturen som skulle komma.


 16. Medan han utvecklade detta intensiva studium av arternas omvandling blev Darwin överbelamrad av annat arbete.


 17. Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete.


 18. Dagens namn är en omvandling av ett senare spanskt namn på ön: Nuestra Señora de las Nieves, ungefär Vår Fru av snöandet.


 19. Just nu pågår en dramatisk omvandling av den energibranschen där det finns många vinnare men också förlorare, påpekar han.


 20. Dessa skapas genom omvandling från redan existerande sten genom högt tryck, hög temperatur eller en kombination av de båda.


 21. Phillips hyllades för sin omvandling under Bielsa och sina insatser som djupt liggande mittfältare under säsongen 2018/2019.


 22. Under de följande åren tänkte han mycket på religion, samtidigt som han intensivt spekulerade om geologi och arternas omvandling.


 23. Ryska revolutionen är den politiska omvandling som skedde i Ryssland 1917, inklusive februarirevolutionen och oktoberrevolutionen.


 24. Han talar inte specifikt om massinterneringar men säger: ”Det måste finnas en effektiv utbildningsbaserad omvandling av brottslingar.


 25. Vissa hus har gjort om till flerfamiljshus, och en kontorisering och omvandling till beskickningar påbörjades kring andra världskriget.


 26. Tjurar jagades tidigare hårt för elfenbenets skull, idag är det största hotet levnadsområdets omvandling till jordbruksmark och boplatser.


 27. Grenen har på grund av sitt relativt enkla tillvägagångssätt många tekniska tillämpningar kopplade till omvandling och transport av energi.


 28. Denna syftar till att skydda naturen runt berget från hot såsom skogsavverkning, jakt, ökad turism och omvandling av skog till jordbruksmark.


 29. Detta banade väg för alkemin och bland annat jakten efter de vises sten, vilken ansågs kunna utföra denna omvandling endast genom dess beröring.


 30. I projektet ingår även en möjlig omvandling av Gåsebäcks industriområde som kan öka kontakten mellan stadsdelen och Helsingborgs centrala delar.


 31. Kolbäcksbron, minskad mängd trafik i centrum samt Strandgatans omvandling från genomfartsled till en stadsgata har reducerat Kyrkbrons betydelse.


 32. Jag fruktar att samma sak ska hända här som i Polen och Ungern där flera generationer blivit immuna mot allt som luktar antikapitalism och omvandling.


 33. Brandkatastrofen, som kallades den "stora vådelden", utraderade sydvästra delen av Stadsholmen och blev startskottet för Stockholms första stora omvandling.


 34. I dokumentet uppmanas lägercheferna att inrätta poängsystem för att utvärdera elevernas ideologiska omvandling, deras studier, och deras förmåga att följa regler.


 35. Med tanke på stadens storlek var det en omvandling som till sin omfattning var vida större än Norrmalmsregleringen; omdaningen av Stockholms city på 1950- till 1970-talen.


 36. Jag hoppas på en politiska omvandling och kommer att rösta på Amlo eftersom vi behöver en strateg som kan lösa de sociala problemen, säger förstagångsväljaren Dezna Áviles.


 37. Astronomiskt är den viktigaste egenskapen hos kompakta objekt att de ger en överlägset effektiv mekanism för omvandling av gravitationsenergi till elektromagnetisk strålning.


 38. Med tanke på stadens storlek var det en omvandling som till sin omfattning var vida större än omdaningen av Stockholms city på 1950- till 1970-talen (den så kallade Norrmalmsregleringen).


 39. Fästningen uppfördes under det pågående trettioåriga kriget, i en tid präglad av djupgående omvandling av befästningsarkitekturen för att anpassa den till det allt mer destruktiva artilleriet.


 40. Som unitarian välkomnade hon de radikala implikationerna av arternas omvandling, gynnade av Grant och yngre kirurger som var influerade av Geoffroy, men förhatliga för anglikaner som försvarade samhällsordningen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Barbara_Lerner_Spectre, https://sv.wikipedia.org/wiki/Royal_Navys_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyenor, https://www.svt.se/kultur/recension-the-last-of-us-pa-hbo-max-pedro-pascal-bella-ramsey-joel-och-ellie, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrmalmsregleringen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Giftstruma, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lacka-avslojar-visa-ingen-barmhartighet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Manater, https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sminthopsis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Asiatisk_elefant, https://sv.wikipedia.org/wiki/Modernistisk_arkitektur, https://sv.wikipedia.org/wiki/Termodynamik, https://sv.wikipedia.org/wiki/Saint_Kitts_och_Nevis, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/far-miljoner-i-klimatbidrag-pumpar-samtidigt-upp-ny-olja-i-elfenbenskusten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalvin_Phillips, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska_revolutionen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lärkstaden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mount_Pulag, https://sv.wikipedia.org/wiki/Raus_plantering, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkbron,_Umeå, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritiken-mot-maduro-vaxer-i-venezuela-aven-fran-vanster, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Gamla_stan, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lackta-dokument-avslojar-kinas-interneringslager, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Sverige, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/l-pez-obrador-storfavorit-i-presidentvalet-i-mexiko, https://sv.wikipedia.org/wiki/Allmänna_relativitetsteorin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgen_i_Pula

Exempel på användning av ordet "omvandlingar" i meningar

Omvandlingar är en böjningsform av ordet omvandling, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur omvandlingar kan användas i en mening.


 1. Konstitutionella omvandlingar 1891 innefattade några av de förändringar som reformatörerna hade krävt.


 2. 11 000 forskare från 153 länder utropar nu att planeten befinner sig i ett klimatnödläge och mänskligheten står inför ”oöverträffat lidande” om stora globala omvandlingar inte äger rum.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Guyanas_historia, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/11-000-forskare-utropar-klimatnodlage

Exempel på användning av ordet "omvandlingen" i meningar

Omvandlingen är en böjningsform av ordet omvandling, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur omvandlingen kan användas i en mening.


 1. Ett annat hot är omvandlingen av levnadsområdet till jordbruksmark.


 2. Nu ska Farc påbörja den svåra omvandlingen från väpnad gerilla till politiskt parti.


 3. Civilministern berättar att han förstår allvaret och hur snabbt omvandlingen måste ske.


 4. De är rätt nöjda med sin tillvaro och omvandlingen till ett demokratiskt styre i landet.


 5. Sedan den ekonomiska omvandlingen inleddes 1989 har den polska handeln fått en ny inriktning.


 6. Det största hotet mot markattorna är omvandlingen av deras utbredningsområde till jordbruksmark.


 7. En kemisk reaktion är en process som leder till omvandlingen av ett kemiskt ämne till ett annat.


 8. Vid aerob stabilisering (slamluftning) sker omvandlingen av organiskt material i närvaro av syre.


 9. Men omvandlingen som arbetsmarknaden nu står inför kan vara större än vad vi tror och det går undan.


 10. Vid det senaste bytet blir omvandlingen 1 SDD nytt pund (valutakod saknas, den gamla koden används t.v) = 100 dinar.


 11. Vi står inför en vändpunkt som är den snabbaste och mest omfattande omvandlingen av transporter i människans historia.


 12. Ett av de större nya bostadsområdena i början av 2000-talet var omvandlingen av Lilla Essingens bebyggelse från industri till sjönära bostäder.


 13. Ytterligare en orsak kan vara giftstruma men för lågt intag av kalorier eller undervikt, eller på annan nedsättning i omvandlingen av T4 till T3.


 14. Om sköldkörteln är överaktiv kan detta leda till att den bara ökar omvandlingen till T3, och inte som annars öka den totala mängden tyreoideahormoner.


 15. På 1990-talet byggdes de första husen på Breared av Varbergs Bostads AB, som Stiftelsen Hyresfastigheter hette sedan omvandlingen till aktiebolag 1995.


 16. Diet med lite salt nedreglerar omvandlingen till dopamin i njurarna, vilket sänker blodtrycket, medan diet med mycket salt ökar produktionen av dopamin i njurarna vilket ökar blodtrycket.


 17. CAH är egentligen ett samlingsnamn för en grupp genetiska sjukdomar som bidrar till brist på något av de enzymer i som är inblandade i omvandlingen av produktionen av kortisol i binjurebarken.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanlig_eland, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/farc-gerillan-lagger-ner-vapnen-till-forman-for-politiken, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/bodens-vadjan-under-ministerbesoket-behover-stod--smmski, http://www.las-en-bok.com/maldiverna_juli2012.pdf, https://sv.wikipedia.org/wiki/Polen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Markattor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Reningsverk, https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/anders-hansen-om-framtidens-ai-jobb-det-ar-som-att-bli-omhandertagen-av-en-psykopat, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudanesisk_dinar, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/snart-kan-bensinbilen-vara-ett-minne-blott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitektur_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Giftstruma, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitektur_och_stadsbyggnad_i_Varberg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Dopamin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kongenital_binjurebarkshyperplasi

Synonymer till omvandling

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet omvandling följande synonymer: förvandling, förändring, konversion, konvertering, skiftning, transformation, ändring och transformering.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ omvandlat omvandlingsfas ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet omvandling som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "omvandling" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "omvandling" i ett större sammanhang.