I en mening

Använda omedvetet i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet omedvetet, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet omedvetet i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "omedvetet".

Exempel på användning av ordet "omedvetet" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet omedvetet kan användas i en mening.


 1. Det är inte en olycka, det som har skett har inte skett omedvetet, säger hon.


 2. Frasbetoning i svenska sker, åtminstone för modersmålstalare, vanligen omedvetet.


 3. Ögat tar omedvetet hjälp av skuggor från vissa naturliga ojämnheter och bortser från andra.


 4. De andra två förefaller ge information om de tankeprocesser man gör omedvetet och icke-verbalt.


 5. Det man gör omedvetet kan man ibland bli medveten om medan det sker eller efter fullbordat faktum.


 6. Obehandlade individer kan också omedvetet föra vidare sjukdomen till sexuella partners, säger hon.


 7. Hon är en ledare som är lätt att följa, hon får en att följa omedvetet och leder med glimten i ögat.


 8. Rätten måste vara väldigt noga med att inte medvetet eller omedvetet påverkas av vad som rapporteras i media.


 9. När vi utsätts för svåra förluster, kommer primitiva reaktioner av övergivenhet och hjälplöshet omedvetet fram.


 10. Sfinktrar är oftast uppbyggda av glatt muskelvävnad (se nedan) och styrs omedvetet av det autonoma nervsystemet.


 11. Skrjabin sade till Rachmaninov att "din intuition har omedvetet följt de lagar vars existens du försökt förneka".


 12. Vid ett sådant sinnestillstånd och hög andfåddhet är det inte ovanligt att något litet saliv kan flyga omedvetet från munnen.


 13. Sedan med det här formatet med tre platser som spelar roll blir det lätt att man omedvetet pushar sig själv och vill ha i birdies tidigt på rundan.


 14. Man har då en tendens att efterrationalisera sådana handlingar genom att omedvetet konstruera förklaringar som framställer dem som medvetet styrda.


 15. När Polixenes argumenterar för ympningens konst rättfärdigar han samtidigt omedvetet äktenskapet mellan prins Florizel och herdeflickan Perdita (IV:4):.


 16. Huvuddelen av kommunikationen människor emellan är icke-verbal och de flesta använder sig av instinktiva signaler och tar omedvetet för givet att andra läser av dem.


 17. Att göra någonting omedvetet betyder att göra någonting utan kunskap om att man gör det, utan att tänka på det, eller utan att veta om det (jämför även undermedvetet).


 18. Medvetet eller omedvetet ser de flesta ateister i gudar och djävlar, himmel och helvete, belöning och straff, en piska att slå med till lydnad, ödmjukhet och belåtenhet.


 19. Hjälparen är inte så god som den låter, då den omedvetet håller offret kvar i underläge genom att bekräfta att det är omständigheterna som är problemet och att inget gick att göra.


 20. Ljudupptagningen från flygplanets förarkabin visade att kaptenens 15-årige son Eldar Kudrinskij delvis orsakade haveriet genom att omedvetet koppla ur autopiloten under flygningen.


 21. Benjamin Libet har exempelvis genom experiment av människans beslutsprocess visat att ett beslut att utföra en viss åtgärd byggts upp omedvetet en tid innan man medvetet tror sig ha beslutat.


 22. Med detta menas att individen omedvetet förlägger en mycket smärtsam konflikt, vanligen rörande sexualitet eller relationer, på vissa andra platser eller andra situationer än där den sanna konflikten finns.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/tva-barn-misstanks-for-vaderkvarnsbranden-i-torshalla, https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Möjbrostenen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tänkande, https://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetenhet, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/en-fjardedel-farre-diagnostiseras-med-hiv-an-innan-pandemin, https://www.svt.se/sport/fotboll/sjogran-att-just-hon-slar-rekordet-det-kanns-bara-bra, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/advokaten-om-misstanka-spionens-jobb-pa-sapo-och-must-har-varit-med-stora-risker-for-den-personliga-sakerheten, http://www.las-en-bok.com/sorg.pdf, https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskel, https://sv.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Skrjabin, https://www.svt.se/sport/bandy/edsbyns-per-hellmyrs-frias-spott, https://www.svt.se/sport/golf/noren-backar-i-os-golfen-finns-hopp, https://sv.wikipedia.org/wiki/En_vintersaga, https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom, https://sv.wikipedia.org/wiki/Emma_Goldman, , https://sv.wikipedia.org/wiki/Aeroflot_Flight_593, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_vilja, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fobi

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ omedveten omega ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet omedvetet som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "omedvetet" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "omedvetet" i ett större sammanhang.