I en mening

Använda ombyte i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet ombyte, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet ombyte i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "ombyte". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet ombyte kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är ombyten. Om du klickar på den böjning av ordet ombyte som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "ombyte" i meningar

Ombyte är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ombyte kan användas i en mening.


  1. Efter så många år är det ett svårt ombyte.


  2. Eventuell simundervisning kommer att ersättas med andra lektioner, idrott kommer att ske utomhus utan ombyte och utan dusch efteråt.


  3. Reglementet preciserade att de skulle "dagligen sopas och snygge hållas samt med tillräcklige käril till ombyte [skulle] vara försedde".


Källa: https://www.svt.se/sport/fotboll/presskonferens-psg, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ficklampa-och-filt-nar-skolan-kan-bli-utan-strom-elin-i-arskurs-7-man-vill-uppleva-det, https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentliga_toaletter_i_Stockholm

Exempel på användning av ordet "ombyten" i meningar

Ombyten är en böjningsform av ordet ombyte, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ombyten kan användas i en mening.


  1. Efter en brand i ett flerfamiljshus i Hammarkullen är 23 familjer i behov av ombyten, mat och andra förnödenheter.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/mohammad-samlade-in-200-000-till-offer-for-branden

Synonymer till ombyte

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet ombyte följande synonymer: förändring, omväxling, skifte, växling, avkoppling, klädbyte och variation.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ ombyggt ombytta ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet ombyte som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "ombyte" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "ombyte" i ett större sammanhang.