I en mening

Använda nemligen i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet nemligen, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet nemligen i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "nemligen".

Exempel på användning av ordet "nemligen" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet nemligen kan användas i en mening.


  1. Så tvistades bland annat om nämligen skulle stavas just så eller nemligen beroende på om det ursprungliga tyska ordet var nehmlich eller nämlich.


  2. Ansökan har nemligen inlemnats till regeringen om koncession för anläggande af en bredspårig jernwäg med Stadsgården såsom utgångspunkt och södra delen af Baggensfjärden till ändpunkt.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_ortografi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Saltsjöbaden

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ nemea nemoacrostichalis ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet nemligen som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "nemligen" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "nemligen" i ett större sammanhang.