I en mening

Använda nedslagskratrar i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet nedslagskratrar, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet nedslagskratrar i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "nedslagskratrar". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet nedslagskratrar kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är nedslagskratrarna och nedslagskratrarnas. Om du klickar på den böjning av ordet nedslagskratrar som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "nedslagskratrar" i meningar

Nedslagskratrar är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur nedslagskratrar kan användas i en mening.


  1. Månens yta är täckt med nedslagskratrar som bildats då asteroider och kometer kolliderat med månen.


  2. Det finns ett fåtal nedslagskratrar på slätterna och i vulkanområdet, men de flesta är koncentrerade till högplatåerna.


  3. Området vid Tritons sydpol täcks av ett mycket reflektivt täcke av fruset kväve och metan som ströts ut av nedslagskratrar eller gejseröppningar.


  4. Tre av fyra inre planeter har en betydande atmosfär och samtliga har en rik och varierande geologi med flera framträdande företeelser som nedslagskratrar och vulkaner.


  5. nedslagskratrar ackumuleras med en någorlunda konstant hastighet går det att studera hur stort antalet kratrar är per ytenhet för att uppskatta ytans ålder (se kraterräkning).


  6. Månhaven innehåller inget vatten utan är lavaslätter som bildats när magma för flera miljarder år sedan trängt upp från månens inre och fyllt stora nedslagskratrar och andra sänkor.


  7. I en bok om nedslagskratrar och stenblock på Mars upptäckte Gibbons ett fotografi av Galle-kratern, vilken liknar ett leende ansikte, som han och Moore arbetade in i en av delarna av serieromanen.

Exempel på användning av ordet "nedslagskratrarna" i meningar

Nedslagskratrarna är en böjningsform av ordet nedslagskratrar, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur nedslagskratrarna kan användas i en mening.


  1. Flera framträdande bergskedjor på månens framsida återfinns längs med gränsområdet till de gigantiska nedslagskratrarna, av vilka många har fyllts igen av basalt.

Exempel på användning av ordet "nedslagskratrarnas" i meningar

Nedslagskratrarnas är en böjningsform av ordet nedslagskratrar, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur nedslagskratrarnas kan användas i en mening.


  1. Högländerna tros vara det som återstår av nedslagskratrarnas yttre kraterrand.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ nedslagskrater nedslagsmärken ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet nedslagskratrar som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "nedslagskratrar" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "nedslagskratrar" i ett större sammanhang.