I en mening

Använda narkotikaförsäljning i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet narkotikaförsäljning, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet narkotikaförsäljning i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "narkotikaförsäljning".

Exempel på användning av ordet "narkotikaförsäljning" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet narkotikaförsäljning kan användas i en mening.


  1. Minimistraff för narkotikaförsäljning ska vara sex månader.


  2. Dessutom hittade polisen en mobiltelefon som innehöll en mängd konversationer om narkotikaförsäljning.


  3. Vid ena sidan av köpcentrumet finns också ett för polisen välkänt ställe där narkotikaförsäljning bedrivs.


  4. Även straffskärpningar för illegal narkotikaförsäljning och innehav av narkotika som syftar till försäljning föreslås.


  5. Vad gäller narkotikaförsäljning som grund för människohandel saknas fällande dom och frågan har bara prövats vid enstaka tillfälle.


  6. Men vad gäller narkotikaförsäljning som grund för människohandel saknas fällande dom och frågan har bara prövats vid enstaka tillfälle.


  7. Statliga åklagare anklagar dem för att ha tagit emot mutor från ett kriminellt gäng i utbyte mot att det fick sköta sin narkotikaförsäljning i fred.


  8. Vårbynätverket ägnar sig åt brott som genererar pengar från bland annat narkotikaförsäljning, säger hon i samband med att den sista åtalspunkten om penningtvätt avhandlas.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/straffen-kan-skarpas-for-gangbrott, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/poliser-sniffade-sig-till-knarkbeslag, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/folk-kanner-sig-inte-trygga-nar-de-gar-hemifran, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/unga-tvingades-salja-droger-fyra-personer-atalas, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/massgripande-av-poliser-i-brasilien-anklagas-for-mutbrott, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/i-dag-avslutas-varbyrattegangen

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ narkotikafabriken narkotikaförsäljningen ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet narkotikaförsäljning som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "narkotikaförsäljning" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "narkotikaförsäljning" i ett större sammanhang.