I en mening

Använda mutation i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet mutation, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet mutation i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "mutation". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet mutation kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är mutationen och mutationer. Om du klickar på den böjning av ordet mutation som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "mutation" i meningar

Mutation är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur mutation kan användas i en mening.


 1. Sjukdomen är en mutation i CLCN1 (7q35).


 2. En inhemsk mutation av coronaviruset har upptäckts i Finland.


 3. Nu har en mutation upptäckts som kallas delta plus-varianten.


 4. Vissa ord kan inte genomgå mutation, det gäller till exempel:.


 5. Donatorn hade en genetisk mutation i den så kallade CCR5-genen.


 6. Ett ord kan även genomgå mutation på grund av meningens konstruktion.


 7. Notera även att adjektivet genomgår mjuk mutation efter feminina ord:.


 8. Vissa prepositioner styr olika mutationer, men de flesta styr mjuk mutation.


 9. Ord som inte börjar på någon av konsonanterna i tabellen genomgår aldrig mutation.


 10. Under torsdagen upptäcktes en ny, inhemsk mutation av coronaviruset i södra Finland.


 11. Det gör att rhesymol (”rimlig”) genomgår mjuk mutation i ordet afresymol (”orimlig”).


 12. Ofta när ett ord genomgår mutation beror det på att ett annat ord ”styr” en mutation.


 13. En ny mutation av coronaviruset har upptäckts, som misstänks ha uppstått i Amazonasområdet.


 14. De styr alla mjuk mutation utom fy (”min”) som styr nasal och ei (”hennes”) som styr aspirerad.


 15. När ett ord med ⟨g⟩ genomgår mjuk mutation försvinner G:et, så att gwlad blir wlad, till exempel.


 16. En mutation i en gen, nervtillväxtfaktor-beta (NGFb), gör att nervsystemet inte utvecklas normalt.


 17. Den mutation som orsakar fenylketonuri förstör kroppens förmåga att bryta ner aminosyran fenylalanin.


 18. Den är den mest populära bordsapelsinen i Italien och tros ha härrört från en mutation av Sanguinello.


 19. Det är de senaste dagarna som den nya delta plus-varianten har upptäckts, en mutation på deltavarianten.


 20. Men om det blir någon ny smittspridning eller mutation kan länderna införa karantän igen, säger David Boati.


 21. De tonlösa nasalerna /m̥ n̥ ŋ̊/ förekommer främst i början av ord på grund av nasal mutation (se mutationer).


 22. Till exempel styr neu (”eller”) mjuk mutation så att coffi (”kaffe”) förändras i en mening såsom ”Te neu goffi?


 23. Läget i Storbritannien, där en ny och mer smittsam mutation av coronaviruset nu sprids, är utomordentligt allvarligt.


 24. Hur ser ni på Folkhälsomyndigheten på faran med att denna nya mutation av delta har smittat redan vaccinerade personer?


 25. Alla adjektiv som kommer före substantivet gör att substantivet genomgår mjuk mutation utom adjektivet ”pob” (”varje”).


 26. Efter ett par bekräftade fall under våren har det nu upptäckts 15 nya misstänkta fall av denna mutation i Västmanland. .


 27. I en mening som ”Rhaid i mi fynd.” har huvudverbet mynd (”gå, åka”) genomgått mjuk mutation till fynd på grund av verbet rhaid.


 28. King ger som exempel att i meningar med rhaid (”måste”) genomgår alltid huvudverbet mutation, även om andra ord skulle stå emellan.


 29. En mutation av coronaviruset hittades bland smittade minkar under hösten och den muterade varianten hade även spridits till människor.


 30. En sådan mutation gör att siamesiska katter har pigment på kroppsdelar som sticker ut och kyls mer, men inte på bålen, där den är varmare.


 31. Plötsliga dödsfall inom idrotten kan bero på ett ärftligt hjärtfel som har sitt ursprung i en mutation från en släkting för cirka 600 år sedan.


 32. Detta på grund av att man bland de smittade minkarna funnit en mutation av coronaviruset, en mutation som sedan spridits vidare till människor.


 33. Det förekommer sällsynt en recessiv genetisk mutation som gör att knölsvanens dunungar blir vita och de adulta fåglarnas fötter grå eller rosa.


 34. Charlie Gard föddes i augusti, med en sällsynt mitokondriell sjukdom (Mitochondrial DNA depletion syndrome) som orsakas av en genetisk mutation.


 35. Tio månader gamla Charlie Gard föddes med en sällsynt mitokondriell sjukdom, som orsakas av en genetisk mutation, och får livsuppehållande behandling.


 36. Studien är i ett tidigt stadium men Michael Hultström menar att dessa resultat visar på att mutation kan öka känsligheten mot även andra virussjukdomar.


 37. Folkhälsomyndigheten konstaterar att Sverige har en samhällsspridning av deltavarianten, den mutation av covid-19 som först upptäcktes i Indien, enligt TV4.


 38. Ny forskning från bland annat Uppsala Universitet visar hur en mutation i genen TRL7 ökar risken för den svåraste typen av covid-19 och andra infektionssjukdomar.


 39. Vid konfrontationen släpper Joker lös en fiende med en okänd mutation som Batman besegrar men clownen lyckas undkomma återigen och låser in sig i det isolerade cellblocket.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Asmus_Julius_Thomsen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-mutation-patraffad-i-finland-kan-vara-svarare-att-upptacka-vid-testning, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-mutation-upptackt-det-har-ar-delta-plus-varianten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kymriska, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hiv-smittad-man-friskforklarad, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/coronavaccineringen-startar-i-brasilien, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hereditär_sensorisk_och_autonom_neuropati_typ_V, https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik, https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodapelsin, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-overens-om-vaccinpass-for-sommarresor, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/laget-ar-utomordentligt-allvarligt-i-storbritannien, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/experterna-svarar-om-nya-deltavarianten, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/misstankta-fall-av-deltavarianten-i-vastmanland, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/danska-minkkadaver-hotar-grundvattnet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärta, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dansk-minister-avgar-efter-minkkaoset-1, https://sv.wikipedia.org/wiki/Knölsvan, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/en-brittisk-bebis-ode-engagerar-all-fran-trump-till-paven, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/tre-fragor-om-genmutationen-som-orsakar-svar-covid-19, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fhm-bekraftar-samhallsspridning-av-deltamutationen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Batman:_Arkham_Asylum

Exempel på användning av ordet "mutationen" i meningar

Mutationen är en böjningsform av ordet mutation, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur mutationen kan användas i en mening.


 1. Utbrott av indiska mutationen av coronaviruset i Blekinge.


 2. Är du förvånad över att den här mutationen kan ha nått länet?


 3. Nu i helgen upptäcktes 15 nya misstänkta fall av mutationen. .


 4. Den indiska mutationen av covid-19 kallas numera för ”deltavarianten”.


 5. 207 fall av mutationen har nu rapporterats in från 13 regioner i Sverige.


 6. Vaccin skyddar bra mot även den här mutationen, om man har fått två doser vaccin.


 7. Av de testade stammarna fram till i dag så är cirka 1,5 procent den indiska mutationen.


 8. Världshälsoorganisationen känner till den nya mutationen, uppger WHO-chefen Michael Ryan.


 9. Framförallt rör det sig om utbrott av den brittiska mutationen av viruset, som är mer smittsam.


 10. Hittills har 16 fall av den deltavarianten, alltså den indiska mutationen, upptäckts i Blekinge.


 11. Ibland sker mutationen i mitten av en mening på grund av att vissa prefix också styr mutationer.


 12. Fergus Walsh, medicinsk redaktör på BBC, manar folk att inte bli oroliga över den nya mutationen.


 13. Varianten, som kallas för Fin-796H, skiljer sig från den brittiska och den sydafrikanska mutationen.


 14. Forskarna tror att den påminner om den brittiska mutationen som är mer smittsam än den ursprungliga.


 15. I Norge finns 70 kända fall av mutationen och inget av dem har kopplingar till resor eller resenärer.


 16. I Storbritannien står den nya mutationen för nära 90 procent av alla nya konstaterade fall av Covid 19.


 17. I dag meddelar Region Norrbotten att den indiska mutationen står för sju av elva fall eller 63,64 procent.


 18. Hör smittskyddsläkaren om den indiska mutationen, och risken att smittas trots vaccination i klippet ovan.


 19. De mutationer som har inverkan påverkar oftast till det sämre, men ibland innebär mutationen en förbättring.


 20. Regeringen kan inte svara på hur utbredd spridningen av mutationen är, och fler restriktioner kan tillkomma.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/nyheter-fran-dagen-8-juni-36, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/misstankta-fall-av-deltavarianten-i-lanet-smittskyddslakaren-det-har-var-vantat, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/misstankta-fall-av-deltavarianten-i-vastmanland, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/varningen-efter-smittan-i-varmland-ta-dos-tva-for-att-vara-saker, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tegnell-ingen-anledning-till-vaccinoro-over-deltavarianten, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/svt-rattar-och-smittskyddslakaren-fortydligar-sa-ser-deltaspridningen-ut-i-norrbotten, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/london-infor-harda-restriktioner-varnar-for-ny-mutation-av-viruset, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/totalt-alkoholstopp-ska-hejda-smittan-i-norge, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/tre-fragor-om-den-indiska-virusvarianten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kymriska, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-mutation-patraffad-i-finland-kan-vara-svarare-att-upptacka-vid-testning, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/coronavaccineringen-startar-i-brasilien, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sverige-borde-fa-battre-koll-pa-sin-egen-bakgard, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-kan-deltasmittan-ta-over-i-sverige, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/deltaviruset-sprider-sig-i-norrbotten-over-63-procent-av-de-senaste-smittfallen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/utokade-analyser-for-att-spara-den-indiska-mutationen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/harda-restriktioner-infors-i-oslo

Exempel på användning av ordet "mutationer" i meningar

Mutationer är en böjningsform av ordet mutation, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur mutationer kan användas i en mening.


 1. Det sker mutationer hela tiden.


 2. Ett exempel på detta är temperatur-känsliga mutationer.


 3. En av dem är mutationer i en gen som har med hårtillväxt att göra.


 4. Vi kan få nya mutationer och varianter, och då får vi naturligtvis tänka om.


 5. Vissa prepositioner styr olika mutationer, men de flesta styr mjuk mutation.


 6. Första steget inbegriper mutationer av gener som påverkar utseendet i stort.


 7. UV-strålning introducerar mutationer genom att direkt förändra DNA-strukturen.


 8. Genom olika genetiska mutationer kan djuret bli antingen blått, gult eller rött.


 9. Pandemin kommer att fortsätta, mutationer spridas och så har vi den ekonomiska aspekten.


 10. Om dessa gener utsätts för mutationer kan det leda till att cellcykelns reglering förändras.


 11. Ibland sker mutationen i mitten av en mening på grund av att vissa prefix också styr mutationer.


 12. Enligt Richard Bergström så är vaccinmodellen inte användbar för att på lång sikt hantera mutationer.


 13. Andra mutationer har gett djuret extra stora fettdepåer och mutationer som påverkar dess immunförsvar.


 14. De mutationer som har inverkan påverkar oftast till det sämre, men ibland innebär mutationen en förbättring.


 15. Studien ska till exempel kunna se om de vaccin som finns idag fungerar lika bra på nya mutationer av coronaviruset.


 16. Dessa fel kallas mutationer och kan påverka organismens fenotyp, särskilt om de inträffar i en gens kodande sekvens.


 17. Rocklöv säger att det måste ske en mycket noggran bevakning av mutationer innan smittspridningen har blivit för hög.


 18. Smittskyddsläkaren Anders Nystedt är orolig för att det ska  driva på smittspridningen av covid-19 och dess mutationer.


 19. Olika mutationer kommer att ge upphov till olika former av enzymet och på sätt också hur mycket funktion enzymet har kvar.


 20. Myndigheterna bedömer att dagens vacciner som används skyddar mot svår sjukdom, och även mot de mutationer som hittills dykt upp.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/nya-deltavarianten-i-vastmanland-vi-bedriver-en-aktiv-smittsparning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/dna-avslojar-sa-overlevde-den-ullhariga-mammuten-sibiriens-kyla-under-700-000-ar, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/johan-carlson-trycket-pa-varden-kommer-oka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kymriska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mimikry, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ovanlig-hummer-fangad, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varlden-forlorar-ekonomiskt-pa-ojamn-vaccintillgang, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mareks_sjukdom, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bergstrom-astra-zenecas-vaccin-inte-lampligt-pa-lang-sikt, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ny-studie-av-coronavaccin-ska-testa-hur-lange-effekten-varar, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sverige-borde-fa-battre-koll-pa-sin-egen-bakgard, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/lattade-restriktioner-ledde-till-stokig-helg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kongenital_binjurebarkshyperplasi, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ema-inget-behov-av-en-tredjevaccindos

Synonymer till mutation

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet mutation följande synonymer: förändring och förändring av arvsanlagen.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ mutata mutator ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet mutation som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "mutation" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "mutation" i ett större sammanhang.