I en mening

Använda modersmålstalare i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet modersmålstalare, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet modersmålstalare i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "modersmålstalare".

Exempel på användning av ordet "modersmålstalare" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet modersmålstalare kan användas i en mening.


 1. Folkräkningen från 1994 gav ungefär 618 000 modersmålstalare.


 2. Frasbetoning i svenska sker, åtminstone för modersmålstalare, vanligen omedvetet.


 3. Denna siffra omfattar 514 levande språk, två andraspråk utan modersmålstalare och 11 utdöda språk.


 4. Den låga siffran i västra Ukraina kan förklaras av den betydligt högre andelen modersmålstalare på ukrainska.


 5. Det är färre än de som har tyska som modersmål, ett språk som i sin tur har betydligt färre modersmålstalare än afrikaans.


 6. I Katalonien har katalanska och spanska ungefär lika stor andel modersmålstalare, med en liten men tydlig övervikt för spanskan.


 7. Sedan 1700-talet har koptiska varit begränsat nästan helt till ett liturgiskt språk och har idag inte längre några modersmålstalare.


 8. Med nästan 230 miljoner modersmålstalare är bengali ett av de mest talade språken i världen (det uppskattas vara det sjätte eller femte största).


 9. Det första blandspråket etablerades i slutet av 1700-talet, och det lever idag vidare i olika former bland modersmålstalare av ryska eller ukrainska.


 10. Som ett medelstort språk (globalt sett) med mindre än 10 miljoner modersmålstalare finns begränsningar för hur många som kan producera Wikipediaartiklar på katalanska.


 11. De första åtta kapitlen i Peadar Ua Laoghaires självbiografi på Wikisource innehåller inspelningar av texten lästa av en modersmålstalare av Muskerryiriska (en Munsterdialekt).


 12. Det största khoisanspråket är khoekhoegowab, eller nama, som det också kallas, som år 2000 uppskattades ha något fler än 170 000 talare, följt av ju/’hoan, som vid samma tidpunkt hade runt 30 000 modersmålstalare.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Baskiska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nigeria, https://sv.wikipedia.org/wiki/Surzjyk, https://sv.wikipedia.org/wiki/Språk_i_Namibia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Katalonien, https://sv.wikipedia.org/wiki/Forntida_Egypten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengali, https://sv.wikipedia.org/wiki/Katalanskspråkiga_Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Irisk_fonologi

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ modersmålslärare modersmålstalarna ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet modersmålstalare som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "modersmålstalare" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "modersmålstalare" i ett större sammanhang.