I en mening

Använda meddelats i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet meddelats, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet meddelats i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "meddelats".

Exempel på användning av ordet "meddelats" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet meddelats kan användas i en mening.


 1. Påföljden har ännu inte meddelats.


 2. Någon kvalgräns har ännu inte meddelats.


 3. Ingen officiell dödssiffra har ännu meddelats.


 4. Resultaten som har meddelats har inte verifierats av oss..


 5. Tidigare har det meddelats att 259 människor har omkommit i Zimbabwe.


 6. Men när tisdagen övergått till onsdag har fortfarande inget beslut meddelats.


 7.  Eftersom det ännu inte har meddelats officiellt kommer jag att försena de officiella gratulationerna.


 8. Gruppen förhandlar med representanter från landets fallna regering men inget formellt avtal har meddelats.


 9. Rättegången ställs in och något nytt datum har inte meddelats, säger familjen Binis presskontakt Mats Lövgren.


 10. Det officiella resultatet har inte meddelats, men Massud Barzani, kurdernas regionale president, har redan deklarerat att det blev ett ja.


 11. Rantzau hade meddelats om att svenskarna korsat Rönne å och skickade en kurir till Köpenhamn för att rådfråga kungen om vad han skulle göra.


 12. Än så länge har varken datum eller tidpunkt meddelats gällande Comeys vittnesmål, men han väntas möta senatens underrättelsekommitté, skriver CNN.


 13. Enligt SVT:s utrikeskommentator röstade parlamentet bara om ett tillägg i stället för fyra som tidigare meddelats, vilket innebar att omröstningen kunde äga rum tidigare på kvällen.


 14. På lördagen bekräftade en talesperson från FN att en ny anklagelse har inkommit men ville inte tala om ifall den ska ha ägt rum före eller efter det meddelats att styrkan skulle dras tillbaka.


 15. I huvudstaden Minsk demonstrerade tusentals personer sedan det meddelats att Lukasjenko fått mer än 80 procent av rösterna, mot bara runt 8 procent för oppositionshoppet Svetlana Tichanovskaja.


 16. ”Vi uppmuntrar till ett samarbete mellan Turkiet och Saudiarabien och ser fram emot att kungadömet Saudiarabien genomför en grundlig, trovärdig, transparent och snabb utredning, som har meddelats.”.


 17. Pelosi talade om det förslag på en kompromissbudget som nyligen meddelats från senatens ledare, och som skulle hindra en stängning av statsapparaten, men som inte tar upp den känsliga invandringsfrågan.


 18. Högsta domstolen har beslutat ett en advokat i Västsverige ska uteslutas ur Advokatsamfundet, efter att han vid två tillfällen handlat i strid mot de restriktioner som hans häktade klienter har meddelats.


 19. Premiärminister Malcolm Turnbull, som tidigare har sagt att han och hans fru skulle rösta ”ja”, säger efter att resultatet meddelats, att hans regering kommer att försöka få igenom lagstiftningen vid årsskiftet.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ meddelat meddetaljerna ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet meddelats som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "meddelats" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "meddelats" i ett större sammanhang.