I en mening

Använda Mauritz i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet Mauritz, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet Mauritz i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "Mauritz".

Exempel på användning av ordet "Mauritz" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet Mauritz kan användas i en mening.


 1. I kyrkan hölls tal av Pollett samt av general Gustaf Mauritz Armfelt.


 2. Stormfågeln är en svensk dramafilm från 1914 i regi av Mauritz Stiller.


 3. Hennes & Mauritz har inte kommenterat utvecklingen i Kina i delårsrapporten.


 4. Sjöström kom jämte Mauritz Stiller att bli den svenska stumfilmens ledande gestalt.


 5. Mest nedåt i kraft av indextyngd drog klädkedjan Hennes & Mauritz, som rasade 7,0 procent.


 6. Fadern Mauritz var disponent, brännmästare och en tid ägare till Norra bryggeriet i Helsingfors.


 7. I det västra koret vilar Carl Mauritz Lewenhaupt och hustrun Dorothea Wrangel i sarkofager av tenn.


 8. Hennes & Mauritz redovisar en klart lägre vinst under fjärde kvartalet jämfört med föregående år.


 9. Efter slaget utnämndes Stenbock av Karl XI till överstelöjtnant i Mauritz Vellingks regemente i Stade.


 10. Han skickade bud till generalguvernör Mauritz Vellingk om att anskaffa stora mängder kläder till trupperna.


 11. Egendomen byggdes på 1580-talet ut till säteri av hans son riksrådet Mauritz Sture och fick namnet Sturehof.


 12. Han har också vid ett flertal tillfällen medverkat i radio bla tillsammans med Mauritz Callmyr och Ulf Störling.


 13. Som arkitekt anlitade han stadsarkitekten Mauritz Frohm som även ritat både Hotell d'Angleterre och Hotell Continental.


 14. Lewenhaupt föddes i Stockholm som son till greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt och dennes hustru friherrinnan Görvel Sparre.


 15. Weissman var son till Karl Mauritz Weissmann (1857–1912) och Maria Adelaide, född Idestam (1864–1919), båda från Tavastehus.


 16. Svensk 1900-talskultur är också känd för den tidiga verksamheten inom filmen, med personer som Mauritz Stiller och Victor Sjöström.


 17. Magnusson engagerade regissörer som Mauritz Stiller och Victor Sjöström och började arbeta i den nyuppförda filmateljén på Lidingö.


 18. Ernst Mauritz Håkanson, född 27 juni 1859 i Karlskrona, död 14 december 1932 i Hässleholm, var en svensk häradshövding och riksdagsman.


 19. Hennes och Mauritz, H&M, har i flera år uppmanat kunder att samla in använda kläder för att de ska kunna återanvändas och återvinnas.


 20. Som 15-åring skrevs Danielson-Gambogi in vid Finska konstsällskapets ritskola i Helsingfors och bosatte sig hos Mauritz och Clara Gestrin.


 21. Under byggnadstiden köpte handlanden Ewert Mauritz Falck fastigheten och bedrev där en cigarrfabrik och en butik för försäljning av cigarrerna.


 22. Victor Sjöström, Mauritz Stiller och Selma Lagerlöf samlades i denna byggnad för att diskutera hur man bäst skulle skildra hennes roman i film.


 23. Arvid Mauritz Eriksson, född 9 januari 1898 i Vaxholm, Stockholms län, död 18 november 1976 i Täby, Stockholms län, var en svensk militär (överste).


 24. Till skillnad från Mauritz Stiller och Hjalmar Bergman, som också prövade sin lycka i USA, hade Sjöström både konstnärlig och kommersiell framgång i landet.


 25. Stilmässigt anslöt den nya byggnaden sig till den nyrenässansstil som var förhärskande vid denna tid, i synnerhet i Helsingborg genom Mauritz Frohms försorg.


 26. Efter några år såldes verksamheten till Carl Henrik Lampén, som sålde den vidare till Finska Gummifabriks Ab där Mauritz Weissman fick befattning som teknisk direktör.


 27. De fick tillsammans barnen Ulrica (1746–1746), Hedvig (1747–1747), Henning, Carl Mauritz (1751–1764), Hedvig (1756–1757), Eva (1757–1849), Maria och Gustaf (1767–1767).


 28. De Lewenhauptska gravkoren är två till antalet och uppfördes 1654 av Gustaf Adolf Lewenhaupt och Carl Mauritz Lewenhaupt på kyrkans norra sida, öster om norra vapenhuset.


 29. Den ordinarie befälhavaren i Finland, fältmarskalk Vilhelm Mauritz Klingspor befann sig då i Stockholm, och försvaret leddes av generallöjtnant Karl Nathanael af Klercker.


 30. Här lärde Sjöström känna den blivande mästerregissören Mauritz Stiller och fotografbröderna Henrik och Julius Jaenzon, som skulle komma att arbeta med både Sjöström och Stiller.


 31. Trots ekonomiska svårigheter kunde hennes mor betala för döttrarnas skolgång, delvis med hjälp av sin bror Mauritz Gestrin som också senare stöttade Danielson-Gambogi ekonomiskt.


 32. I valven vilar också många andra medlemmar av den Lewenhauptska släkten, till exempel generalen Adam Ludwig Lewenhaupt (1659–1719) och översten Gustaf Mauritz Lewenhaupt (1651-1700).


 33. Under 1910-talet använde regissören Mauritz Stiller de nya gatorna för att filma kompletterande stadsmiljöer till filmer vilka annars i huvudsak spelats in Filmstaden i Råsunda, Solna.


 34. Han skulle även underställa sig kung Stanisław Leszczyński och rådslå med Mauritz Vellingk, som nu var guvernör över Bremen-Verden och kommenderande general över de svenska trupperna i Tyskland.


 35. De avbrutna fredsförhandlingarna mellan friherren Gustaf Mauritz Armfelt och greve Otto Henrik Igelström kunde återupptas och fred slöts med Ryssland i Värälä vid Kymmene älv den 14 augusti 1790.


 36. Vid planens utformning samarbetade Hallman förmodligen med Stockholms Mauritz Hammarberg (stadsträdgårdsmästare i Stockholm mellan 1906 och 1936), vars idéer om trädgårdskonst samspelte med Hallmans.


 37. Tavlans ägare, den svenske affärsmannen Mauritz Håkan Björnström-Steffansson, resande i första klass, lämnade in en fordran på 100 000 dollar (2,4 miljoner dollar år 2014) som ersättning för förlusten av konstverket.


 38. Det avtal som Preussen tecknat med Danmark hade dessutom hamnat i svenska händer genom att den svenske generalen Mauritz Vellingk erhållit en avskrift från greve Ditlev Reventlow, kusin till danske generalen Reventlow.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensksundsmedaljen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stormfågeln, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/miljardforlust-for-hm-samtidigt-tilltar-foretagets-kris-i-kina, https://sv.wikipedia.org/wiki/Victor_Sjöström, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kraftigt-ras-pa-borsen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Theodor_Weissman, https://sv.wikipedia.org/wiki/Riddarholmskyrkan, https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/oforandrad-utdelning-trots-vinstras-for-hm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Stenbock, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sturehov, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ljungström, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hotell_Mollberg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Johan_Lewenhaupt_(1683–1709), https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige, https://sv.wikipedia.org/wiki/Biografer_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ernst_Håkanson, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/h-och-m-branner-tonvis-med-nya-klader, https://sv.wikipedia.org/wiki/Elin_Danielson-Gambogi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarteret_Röda_Bryggan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Filmstaden,_Råsunda, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvid_Eriksson_(militär), https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Erik_Hallström_(1711–1790), https://sv.wikipedia.org/wiki/Finska_kriget, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lärkstaden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Svensksund, https://sv.wikipedia.org/wiki/Röda_bergen, https://sv.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic, https://sv.wikipedia.org/wiki/Danska_fälttåget_i_Skåne_och_Blekinge_1709–1710

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ Maurits Max ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet Mauritz som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "Mauritz" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "Mauritz" i ett större sammanhang.