I en mening

Använda luftoberoende i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet luftoberoende, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet luftoberoende i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "luftoberoende".

Exempel på användning av ordet "luftoberoende" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet luftoberoende kan användas i en mening.


  1. Under 1930-talet utvecklade Sergej Bazilevskij ett luftoberoende framdrivningssystem för ubåtar.


  2. Projekt 615 (NATO-rapporteringsnamn Quebec-class) var en sovjetisk ubåtsklass med ett luftoberoende framdrivningssystem.


  3. Testerna gick bra och 1946 beslutades att en det skulle byggas en ny ubåtsklass med Bazilevskijs luftoberoende framdrivningssystem.


  4. Den största skillnaden förutom storleken var det luftoberoende framdrivningssystemet som bestod av en vanlig dieselmotor drevs av dieselolja och en blandning av syre och koldioxid.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Projekt_615

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ luftningsbassängen luftpatruller ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet luftoberoende som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "luftoberoende" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "luftoberoende" i ett större sammanhang.