I en mening

Använda lindplantor i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet lindplantor, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet lindplantor i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "lindplantor".

Exempel på användning av ordet "lindplantor" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet lindplantor kan användas i en mening.


  1. De cirka hundra lindplantor som kom i denna leverans är troligen grunden i de alléer som anlades i slottsparken.


  2. Delar av den gamla lindallén, som ännu idag inramar parterren, är troligen en försändelse av ca hundra lindplantor, som den kungliga trädgårdsmästaren Christian Horleman skickade till Skokloster 1648.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skoklosters_slott

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ lindneriana lindra ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet lindplantor som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "lindplantor" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "lindplantor" i ett större sammanhang.