I en mening

Använda latitud i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet latitud, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet latitud i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "latitud". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet latitud kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är latituden och latituder. Om du klickar på den böjning av ordet latitud som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "latitud" i meningar

Latitud är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur latitud kan användas i en mening.


 1. Det ritades ursprungligen på samma latitud som San Diego.


 2. Det geografiska läget mäts därför i sydlig latitud och västlig longitud.


 3. På grund av Norges höga latitud finns det många varierande säsonger av dagsljus.


 4. Hos backtrav som växer vid en hög latitud har periodlängder upp mot över 28 timmar observerats.


 5. Den norra gränsen ligger mellan 6 och 8 grader latitud och den södra gränsen är Atlantens kust.


 6. Höjden på troposfären, den delen av atmosfären som brukar sägas innehålla vädret, varierar med latitud.


 7. Varje farkost har vid varje tidpunkt en given position på jordklotet, vanligen angiven med latitud och longitud.


 8. I fråga om latitud har den återfunnits från 71º nordlig bredd (Barents hav) till 51º sydlig bredd (Nya Zeeland).


 9. Som övriga Skottland har Edinburgh ett tempererat maritimt klimat, som är relativt milt, trots dess nordliga latitud.


 10. Sannolikheten för snöfall varierar med årstiden, platsen och andra geografiska förhållanden som latitud och höjd över havet.


 11. Vädret mellan latitud 10 och 70 styrs mycket av instabiliteten hos jetströmmarna och beror på så kallad baroklinisk instabilitet.


 12. Vintrarna är betydligt mildare än i till exempel Moskva och Labrador i Newfoundland och Labrador, trots att de ligger på samma latitud.


 13. Han började med att bestämma solhöjder, trimma instrument och finjustera beräkningarna av longitud och latitud för observationsplatsens position.


 14. Exempelvis är latitud representerat av raka parallella linjer i Robinsons projektion, medan Winkel III avbildar latitud med något kurvade linjer.


 15. Sjökort är kartor som visar latitud och longitud, vatten- och landmassor, öar, grund, sjömärken, fyrar, djupangivelser och annat som är relevant för den som navigerar.


 16. Kombinationen av höjd och latitud avgör livsvillkoren i fjällen.Närheten till hav, och även andra stora vattenmassor, har, precis som på andra platser, en stor betydelse för klimatet i fjällen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordvästpassagen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bolivia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norge, https://sv.wikipedia.org/wiki/Dygnsrytm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gbespråk, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Navigation, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ögonkorall, https://sv.wikipedia.org/wiki/Edinburgh, https://sv.wikipedia.org/wiki/Snö, https://sv.wikipedia.org/wiki/Väder, https://sv.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Le_Gentil, https://sv.wikipedia.org/wiki/Winkel_tripel_projektion, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fjäll

Exempel på användning av ordet "latituden" i meningar

Latituden är en böjningsform av ordet latitud, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur latituden kan användas i en mening.


 1. Trots den nordliga latituden har Orkneyöarna ett milt klimat tack vare Golfströmmen.


 2. Trädgränsens höjd beror av latituden och är tex högre upp i Dalafjällen än vid Riksgränsen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skara_Brae, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige

Exempel på användning av ordet "latituder" i meningar

Latituder är en böjningsform av ordet latitud, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur latituder kan användas i en mening.


 1. latituder nära ekvatorn är det normalt en låg sannolikhet för snöfall; man brukar ange 35° N och 40° S som grova gränsdragningar.


 2. Sverige ligger i norra Europa, på östra delen av den skandinaviska halvön och sträcker sig över ungefär 17 latituder (breddgrader) och 15 longituder (meridianer).


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Snö, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige

Synonymer till latitud

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet latitud följande synonymer: breddgrad.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ latistriata latiusculum ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet latitud som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "latitud" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "latitud" i ett större sammanhang.