I en mening

Använda kvävas i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet kvävas, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet kvävas i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kvävas".

Exempel på användning av ordet "kvävas" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet kvävas kan användas i en mening.


  1. ”Hon håller ju på att kvävas.


  2. För tätt och elden börjar kvävas, för glest och elden dör ut.


  3. Röken och föroreningarna där nere är mycket värre vilket fick mig att kvävas.


  4. Det var sex, sju döda öringar och jag såg fiskar som simmade runt och höll på att kvävas, säger han.


  5. Passagerarna insåg att de riskerade att kvävas så de bankade på dörrarna och skrek för att få förarens uppmärksamhet, uppgav en domare i domstolen förra året.


  6. ”Medicinska experter förklarade i detalj hur blandningen av de läkemedel som Tennessee planerar att injicera Irick med, kommer att få honom att uppleva känslor av att drunkna, kvävas och brinna levande inifrån och ut.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/flicka-foll-fran-akattraktion-fangades-av-parkbesokarna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lägereld, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-atenarnas-egna-bilder-fran-nar-elden-intar-staden, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/doda-fiskar-hittade-i-raan-igen-fortvivlad, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fyra-livstidsdomar-efter-71-migranters-dod, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/man-avrattad-i-usa-med-ifragasatt-metod

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kvävande kvävdes ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet kvävas som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "kvävas" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kvävas" i ett större sammanhang.