I en mening

Använda kunskap i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet kunskap, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet kunskap i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kunskap". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet kunskap kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är kunskapen och kunskaps. Om du klickar på den böjning av ordet kunskap som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "kunskap" i meningar

Kunskap är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur kunskap kan användas i en mening.


 1. Vart har denna kunskap blivit av?


 2. Har jag tillräcklig kunskap om KAM?


 3. Men detta verkar inte vara kunskap.


 4. Det tyder på väldigt god lokal kunskap.


 5. Därför har S inte kunskap om utbrottet.


 6. Ny kunskap går hand i hand med nya reformer.


 7. För att kunna laga något gott krävs kunskap.


 8. All empirisk kunskap betraktade han som opålitlig.


 9. • Hudikbo vill sprida kunskap om bin och pollinering.


 10. Tack för att du delar med dig av din gedigna kunskap.


 11. Vi har ingen närmare kunskap om det aktuella vaccinet.


 12. Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap.


 13. Hårdare krav ställs på undervisning och kunskap i tyska.


 14. Med nestorianerna kommer vi in i den historia om vilken vi besitter säker kunskap.


 15. Om Gud har en tidlös kunskap om ens val så tycks detta begränsa människors frihet.


 16. Händelsen förväntas ge kunskap om vattnets egenskaper beroende på planetens klimat.


 17. För mig är det en bra chans att förändra och hjälpa med min kunskap och erfarenhet.


 18. Beatty utövade sitt ledarskap med nonchalans, och satte yttre form framför kunskap.


 19. Det kommer nog ske på ett annat sätt nu när vi har bättre kunskap om vilka åtgärder som är effektiva.


 20. Boken är Hans Roslings sista bidrag i hans livslånga gärning att sprida kunskap om global utveckling.


 21. Personen behöver ju inte ha några goda skäl, som denne är medveten om, för att kunna sägas ha kunskap.


 22. I detta arbete ger Bacon en vision om hur människan i framtiden för människans upptäckter och kunskap.


 23. Utöver pinnar och rötter samlar hon på pärlor, snäckor, hjärtan, papperslappar, kunskap och historier.


 24. Med insatsen vill polisen sprida kunskap om våld i nära relation till allmänheten och inom poliskåren.


 25. Ayer gav följande nödvändiga och tillräckliga villkor för kunskap i sin bok The Problem of Knowledge:.


 26. I klippet: Lär dig mer om vilken kunskap man behöver för att bli en första hjälpare mot psykisk ohälsa.


 27. Mineralen i provet bestäms med hjälp av kunskap om deras egenskaper i olika former av polariserat ljus.


 28. Varje vinst har individuellt värde och jobbet på vägen till seger ger ovärderlig kunskap för framtiden.


 29. Timringskurser har bidragit till att sprida kunskap om ett hantverk som var på väg att falla i glömska.


 30. Anledning är ofta bristande kunskap om de höga estetiska värden som folkhemsarkitekturen förde med sig.


 31. Person A har kunskap om p om och endast om p är sant, A är övertygad om p och A har goda skäl att tro p.


 32. Viljan är först och ursprunglig; kunskap läggs bara till den som ett medel tillhörande viljans fenomen.”.


 33. Han tillägger att det inte räcker med enbart kunskap om risken för extremväder, den måste också förmedlas.


 34. Inom filosofin kan begreppet ha ontologiska beröringspunkter, exempelvis när det tolkas som kunskap om ett bestående jag.


 35. Hos SKR, Sveriges kommuner och regioner, pågår sedan länge ett arbete för att sprida kunskap och utbilda förtroendevalda.


 36. Däremot har vi ett nära samarbete med CVE som har kunskap om vad som är viktigt i sådana specifika fall, säger Thelander.


 37. Problematiken kring att bli kvarlevande är ständigt aktuell, och kunskap om livets största stresshändelse angår oss alla.


 38. Den överlägsna kvaliteten hos bilderna som togs av Galileo mellan 1995 och 2003 utökade vår kunskap om ringarna betydligt.


 39. Santaolalla föredrar att komponera samtidigt som inspelningen då han har begränsad kunskap av att läsa och skriva partitur.


 40. Alltför många människor har vare sig kunskap om sin egen andlighet eller om den grundläggande enheten mellan alla människor.


 41. Ytterligare en kategori av argument mot djurs medvetande fokuserar på omöjligheten att över huvud taget få kunskap i frågan.


 42. Franensteins monster till exempel läser böcker om radikala idéer men den kunskap han får från den är i slutänden meningslös.


 43. För att minska väntetiderna krävs bland annat kunskap om varje patient, aktivt lokalt arbete och nya arbetssätt inom vården.


 44. Socialtjänsten i Tranås hade kunskap om att mannen utövat våld mot kvinnan vid ett flertal tillfällen och kvinnan placerades 2015 i skyddat boende på grund av övergreppen.


 45. Yoko Ono öppnade museet för att sprida kunskap om John Lennons liv och musikkarriär, och det öppnades den 9 oktober 2000 - samma dag som John Lennon skulle ha fyllt 60 år.


 46. Som regel är bibelforskare inte papyrologer eller paleografer och saknar därmed kunskap för att själva kunna datera texter enbart utifrån det sätt på vilket de är skrivna.


 47. En tänkbar förklaring till den snabba förändringen i stil och kunskap tros kunna förklaras med influenser från andra länder, och den troligaste källan är antikens Grekland.


 48. Nejonögon erbjuder viktig kunskap om det adaptiva immunförsvaret eftersom de har en adaptiv immunitet som utvecklats konvergent med T- och B-cellerna hos högre vertebrater.


Källa: https://www.svt.se/sport/fotboll/fotbolls-em-28-juni, https://www.svt.se/opinion/ar-alternativmedicinska-behandlingar-har-for-att-stanna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Epistemologi, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/larm-om-skjutning-i-irans-parlament, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sabuni-aterta-kontroll-i-utsatta-omraden, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/han-lagar-mat-vid-fronten-tillrackligt-nara-for-att-se-artellerielden, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/har-ar-veckans-nyheter-fran-gavleborg-1, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/kolonilottsfeber-dela-med-dig-av-dina-erfarenheter, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brittiska-forskare-tillverkar-redan-coronavaccin-trots-att-det-inte-ar-testat, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/protester-mot-osterrikes-nya-hogerinriktade-regering, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendomens_historia_i_Kina_till_år_1500, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_vilja, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mars_(planet), https://www.svt.se/sport/fotboll/cristiano-ronaldo-presenterad-som-al-nassr-spelare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skagerrakslaget, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/okad-smittspridning-i-grannlanderna-kommer-inte-stanga-ner, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hans-roslings-sista-forsok-att-fa-oss-att-forsta-varlden, https://sv.wikipedia.org/wiki/1600-talets_filosofi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Westerberg_(konstnär), https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/citypolisen-i-stockholm-inrgiper-mot-vald-i-hemmet-folj-med-pa-spaningsinsats, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/sa-hjalper-du-nagon-i-psykisk-kris-forsta-hjalpen-uppsala-universitet-asa-konradsson-geuken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Geologi, https://www.svt.se/sport/langdskidor/emil-persson-om-succestarten-i-ski-classics-sa-jakla-harligt-och-skont, https://sv.wikipedia.org/wiki/Timring, https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkhemsarkitektur_och_byggande, https://sv.wikipedia.org/wiki/Conatus, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/professorn-om-sommarens-extremvader-det-forandrar-allt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Självkännedom, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sakerhetschefen-tonen-i-debatten-har-skarpts-rejalt-efter-senaste-fullmaktige, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/samtliga-barn-omhandertagna, http://www.las-en-bok.com/sorg.pdf, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jupiters_ringar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Musiken_i_The_Last_of_Us, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bahá'í, https://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetande_hos_djur, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skr-varden-har-klarat-pandemipressen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/kvinna-mordades-i-linkoping-brister-i-handlaggningen-hos-tranas-kommun, https://xn--resml-pra.com/japan/stader/saitama, https://sv.wikipedia.org/wiki/Papyrus_P52, https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrakottaarmén, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nejonögon

Exempel på användning av ordet "kunskapen" i meningar

Kunskapen är en böjningsform av ordet kunskap, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur kunskapen kan användas i en mening.


 1. Än så länge är kunskapen om planeten begränsad.


 2. Det är viktigt att vi tar tillvara på kunskapen.


 3. Unicef och andra organisationer har den kunskapen.


 4. Den vetenskapliga kunskapen om detta är väldigt begränsad.


 5. Nu är det upp till beslutsfattarna att använda den kunskapen.


 6. I ett fall hade den kunskapen kunnat vara av betydelse för försvaret.


 7. Rymdsonden var utformad för att öka kunskapen inom sex nyckelområden:.


 8. Objektet för kunskapen behöver emellertid inte befinna sig i förfluten tid.


 9. Det för att öka kunskapen om de fartygslämningar som finns utanför Gotland.


 10. Men frågan är om man verkligen lär sig bättre om man får dansa in kunskapen?


 11. I Indien finns kunskapen och möjligheten att snabbt ta fram en billigare kopia.


 12. Det finns bara ett fåtal fossil från denna epok men nya fynd kan förbättra kunskapen.


 13. I otaliga föreläsningar avslöjade han den bristande kunskapen om tillståndet på jorden.


 14. Vi behöver uppdatera kunskapen för att kunna anta de utmaningar som ligger framför oss.


 15. Journal of Artists' Books (JAB) grundades 1994 i syftet att öka kunskapen om artists' books.".


 16. I och med den kunskapen hamnade de i en helt annan klass än övriga konstnärer i antikens Grekland.


 17. Enligt vidskeplig uppfattning ger kunskapen om ett föremåls namn människan makt över föremålet ifråga.


 18. Som ett litet land utan större pågående konflikter är kunskapen om Sverige låg i omvärlden som helhet.


 19. Det behövs fler ambassadörer som hjälper oss att nå ut med kunskapen, framförallt i utbildningssektorn.


 20. Han menar att kunskapen om översvämningsrisker, framför allt gällande skyfall och extrema regn, är begränsad.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nasa-har-hittat-en-planet-som-liknar-jorden-bara-100-ljusar-harifran, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/slatterkurs-lockar-i-eslov-pa-hembygdsgardens-dag, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/barn-anvands-som-vapen-en-ny-typ-av-krig, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/alltfler-lander-i-europa-infor-masktvang, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-rapport-karnkraften-maste-oka-for-att-na-klimatmal, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/eskilstunas-aklagarkammare-far-hard-kritik-for-hantering-av-hemliga-tvangsmedel, https://sv.wikipedia.org/wiki/Merkurius, https://sv.wikipedia.org/wiki/Epistemologi, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/marinarkeologer-dyker-efter-vrak-langst-gotlands-kust, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/viksjofors-skola-lyfter-fram-kulturen-infor-terminsstarten, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/barn-dor-i-lunginflammation-medicin-kostar-for-mycket, https://sv.wikipedia.org/wiki/Markattartade_apor, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hans-roslings-sista-forsok-att-fa-oss-att-forsta-varlden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Konst_i_bokform, https://sv.wikipedia.org/wiki/Det_antika_Greklands_keramik, https://sv.wikipedia.org/wiki/Näverdokument_292, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-du-koll-pa-varlden-testa-din-kunskap, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kommuner-kritiseras-vill-bygga-pa-platser-med-oversvamningsrisk

Exempel på användning av ordet "kunskaps" i meningar

Kunskaps är en böjningsform av ordet kunskap, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur kunskaps kan användas i en mening.


 1. En frågeställning som gränsar till värdeteori är frågan om kunskaps värde.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Epistemologi

Synonymer till kunskap

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet kunskap följande synonymer: erfarenhet, färdighet, kompetens, kännedom, vetande, vetskap, visdom, lärdom, kunnande och know-how.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kunnighet kunskaper ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet kunskap som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "kunskap" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kunskap" i ett större sammanhang.