I en mening

Använda klockringning i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet klockringning, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet klockringning i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "klockringning". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet klockringning kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är klockringningar. Om du klickar på den böjning av ordet klockringning som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "klockringning" i meningar

Klockringning är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur klockringning kan användas i en mening.


  1. Varje timme är det klockringning, med hjälp av ett antal animerade skulpturer.


  2. I firandet under denna tid inkluderades klockringning och fyrverkeri började användas tillsammans med traditionen att tända brasor under 1650-talet.


  3. Viktiga tidpunkter och händelser annonserades med klockringning, antingen för hand eller med en mekanisk anordningar som en fallande vikt eller en roterande slagkläpp.


  4. Termen ringklockor används ibland också som avskiljande begrepp för att skilja klockor som används för klockringning från slagklockor som ingår i klockspel och tornur.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidmätningens_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Krutkonspirationen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Klocka

Exempel på användning av ordet "klockringningar" i meningar

Klockringningar är en böjningsform av ordet klockringning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur klockringningar kan användas i en mening.


  1. Hon framträdde sedan för folket och mottog deras bifall mot en ljudkuliss av trummor, trumpeter, klockringningar och säckpipor.


  2. Gisslarna hälsades inte längre med klockringningar under sin färd genom Tyskland och i många städer stängdes stadsportarna framför dem.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabet_I, https://sv.wikipedia.org/wiki/Digerdöden

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ klockringarna klockringningen ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet klockringning som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "klockringning" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "klockringning" i ett större sammanhang.