I en mening

Använda khan i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet khan, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet khan i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "khan". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet khan kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är khanen, khanens och khans. Om du klickar på den böjning av ordet khan som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "khan" i meningar

Khan är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur khan kan användas i en mening.


 1. Yesun Temür khan regerade Kina fem år från 1323 till 1328.


 2. År 1206 utropade sig Temüdjin till mongolernas Djingis khan.


 3. I Kina tjänstgjorde de hos Yuandynastins kejsare Kubilai khan.


 4. Kubilai khan framställs mycket positivt och närmast okritiskt.


 5. I augusti avled Djingis khan i sitt läger nära den belägrade staden.


 6. För invasionen av Buchara använde Djingis khan upp emot 20 000 soldater.


 7. Sedan Timur Lenk eller Djingis khan erövrat dem blev de viktiga allierade.


 8. Redan 1268 bad Kublai khan i ett personligt brev till påven om missionärer.


 9. Djingis khan är död, men legenden om honom och det han skapat lever vidare.


 10. Den lokala guvernören Gayer khan som orsakade incidenten fångades på våren 1220.


 11. Djingis khan samlade stadens överklass i musallan och höll ett dokumenterat tal:.


 12. Kublai khan var då död, men den nye khanen Uldjaitu-Timur Khan tog emot honom väl.


 13. Det finns flera anledningar till att dessa sektioner fått namn efter Djingis khan.


 14. Yesun Temür khan stödde islam och buddhismen, men hade även respekt för konfucianism.


 15. Både 1211 och 1213 gjorde Mongolväldets ledare Djingis khan försök att erövra Zhongdu.


 16. Murarna till Bucharaarken som Djingis khan intog 1220 för att verkställa "Guds straff".


 17. Kalyanminareten i Buchara, som var en av få byggnader som skonades av Djingis khan 1220.


 18. Som Djingis khan följde han upp med ett nytt anfall år 1207 i Västra Xias norra utposter.


 19. Yesun Temür khan tillträdde tronen 1323 efter att hans föregångare Shidebala khan mördats.


 20. Djingis khan tolkar jurchenas flytt av huvudstaden som falskhet och ett brott mot fredsavtalet.


 21. Inofficiellt kunde han ibland även få andra prestigefyllda titlar bland andra turkisk khan och bysantinsk tsar.


 22. Yuandynastin proklamerades formellt 1271 av Djingis khans barnbarn, storkhanen Kublai khan (storkhan 1260 1294).


 23. Detta tolkade Djingis khan som en krigsförklaring, och han började planera för en invasion av khwarezmiderna 1219.


 24. Yesun Temür khan eller Kejsar Taiding, född 1293, död 1328, var en mongolisk kejsare i den kinesiska Yuandynastin.


 25. År 1229 tillträder Ögedei som khan för mongolerna och återupptar erövringsförsöken av Jindynastin efter general Muqali.


 26. Sent 1214 återkom den nu arga Djingis khan till Zhongdu och påbörjade en sista belägring av staden som hämnd för avtalsbrottet.


 27. Alliansen förseglades genom att Djingis khan lät sin son Tolui gifta sig med en keraitisk kristen prinsessa, Sorghagthani Beki.


 28. Efter talet verkställde Djingis khan "Guds straff" genom att inta Bucharaarken där de försvarande soldaterna väntade, och bränna staden.


 29. Den kulturella öppenheten gjorde sig gällande även på religionens område och Kublai khan var mycket välvilligt inställd till kristendomen.


 30. Silvrets rike (engelsk originaltitel "Empire of Silver"), är den fjärde boken om Djingis och Kublai khan i serien Erövraren av Conn Iggulden.


 31. På våren 1227 samlade Djingis khan sina trupper för den slutliga belägringen av Västra Xias huvudstad; en belägring som varade i fem månader.


 32. När landet blev vasallstat under Mongoliet, såg Kubilai khan en möjlighet att korsa Koreasundet och erövra Japan i världens största imperium.


 33. Den mongoliska hövdingen Yesugei stal sin fru Höelun från merkiterna, och de fick sedan tillsammans sonen Temüdjin, senare känd som Djingis khan.


 34. Det ledde till att påve Nicolaus IV gav honom i uppgift att resa som påvligt sändebud till Kina och överlämna några påvliga brev till Kublai khan.


 35. I områdena norr och nordväst om Kina blev mongoliska stammar samlade till ett stort gemensamt rike under Djingis khan och startade sina erövringståg.


 36. Djingis khan drog tillbaka sina styrkor ännu en gång efter ett ha slutit ett, för Jindynastin mycket dyrt och förnedrande, fredsavtal i början på 1214.


 37. Djingis khan såg till att i förväg sprida informationen till städerna att de skulle skonas om de inte gjorde motstånd och utplånas om de försökte försvar sig.


 38. Efter mongolernas besegrande av naimanerna 1205 till 1205 flydde fursten Kuchlug, en ättling till Naimanernas khan, till Kara-Khitan där han skapade en maktbas.


 39. I februari eller mars 1220 nådde Djingis khan Buchara där de attackerades av en garnison på 20 000 man vars överlevande retirerade till citadellen Bucharaarken.


 40. Batu, som var son till Jochi och barnbarn till Djingis khan, blev efter att Ögedei tillträtt som storkhan 1229 placerad som khan över Gyllene horden i södra Ryssland.


 41. Efter att Tugh Temür khan förlorat makten till sin äldre bror Khoshila khan 1329 mördade El Temür Khoshila khan 30 augusti 1329 varefter Tugh Temür khan återtog tronen.


 42. I korthet beskriver de följande: Alexander Nevskij hjälpte Batu khan att hålla sig kvar vid makten, och i gengäld krävde och fick han hjälp mot tyskarna och germanofilerna.


 43. Som en följd av detta beordrade den lokala guvernören i Otrar, Gayer khan, att en mongolisk karavan med handelsmän och sändebud skulle mördas trots dess diplomatiska status.


 44. El Temür stödde Tugh Temür khan, och såg till att han blev tillsatt som kejsare efter att barnkejsaren Aragibag khan plötsligt försvann, alternativt mördades i oktober 1328.


 45. Djingis khan följde armen från mongolernas huvudstad Karakorum och västerut förbi Dzungariet och in i Kazakstan där de slog upp ett träningsläger inför den kommande kampanjen.


 46. Djingis khan såg stora fördelar med att ha en öppen handelsväg mellan öst och väst och ville ha en bra handelsrelation med khwarezmiderna, och dess shah Ala ad-Din Muhammed II.


 47. Yesun Temür khan hade mycket liten förståelse för den kinesiska kulturen, och under hans regeringstid hade de kinesiska vetenskapsmännen mycket lite inflytande på landets politik.


 48. I januari 1275 korsar Khubilai khan Yangtzefloden och 1276 är Lin'an och Hangzhou erövrade och mongolerna tillfångatar kejsare Gongzong och hans kejsarinnor som skickades till Dadu.


 49. Det första mongoliska anfallet mot tanguterna i Västra Xiadynastin kom på våren 1205, redan innan Temüdjin blivit khan, då mongolerna förstörde städer och kidnappade folk och boskap.


 50. Som hämnd för det brutna samarbetsavtalet ledde Djingis khan (som nyligen var hemkommen från sitt fälttåg i Centralasien) personligen år 1225 en arme på 180 000 man in på Västra Xias territorium.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Yesun_Temür_khan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolernas_invasion_av_Kina, https://sv.wikipedia.org/wiki/Marco_Polos_resor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolernas_invasion_av_Khwarezm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendomens_historia_i_Kina_till_år_1500, https://sv.wikipedia.org/wiki/Silvrets_rike, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesiska_muren, https://sv.wikipedia.org/wiki/Zhongdu, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kievrus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Koryo, https://sv.wikipedia.org/wiki/Merkiter, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolernas_invasion_av_Europa, https://sv.wikipedia.org/wiki/El_Temür, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lev_Gumiljov

Exempel på användning av ordet "khanen" i meningar

Khanen är en böjningsform av ordet khan, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur khanen kan användas i en mening.


 1. Kublai khan var då död, men den nye khanen Uldjaitu-Timur Khan tog emot honom väl.


 2. Tillsammans med Sigfrid Andersson Rålamb sändes han som legat till khanen av Krim.


 3. Efter donkosackernas anfall mot Krim drog sig khanen tillbaka för att försvara sina landområden.


 4. Ahmed III beordrade då khanen av Krim och seraskiern att bruka våld mot Karl XII ifall han inte gav sig av frivilligt.


 5. Biskopsvigseln ägde rum 1310 i närvaro av dåvarande khanen Külüg khan (kejsare Wuzong), när tre av de sex biskopar som sänts för att ordinera honom och för att förstärka missionen äntligen anlände.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendomens_historia_i_Kina_till_år_1500, https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Falck_(diplomat), https://sv.wikipedia.org/wiki/Polsk-ryska_kriget_1654–1667, https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII

Exempel på användning av ordet "khanens" i meningar

Khanens är en böjningsform av ordet khan, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur khanens kan användas i en mening.


 1. Kort efter khanens död kapitulerade Västra Xia.


 2. Bland dessa mongoler, och i khanens hov och familj, fanns kristna av olika ursprung.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolernas_invasion_av_Kina, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendomens_historia_i_Kina_till_år_1500

Exempel på användning av ordet "khans" i meningar

Khans är en böjningsform av ordet khan, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur khans kan användas i en mening.


 1. Marco Polo vann Kubilai khans förtroende, och han skickades på olika uppdrag i riket.


 2. Under ledning av Djingis khans son Jochi och general Jebe erövrar mongolerna Kara-Khitan år 1218.


 3. Yuandynastin proklamerades formellt 1271 av Djingis khans barnbarn, storkhanen Kublai khan (storkhan 1260 1294).


 4. Sektioner av kinesiska muren som finns innanför gränserna till dagens Mongoliet kallas ibland för Djingis khans mur.


 5. Johannes, som kom till Karakorum i juli 1246 fick inte utverkat några löften, men vad gäller trosförföljelse var detta något som redan förbjudits i Djingis khans lag.


 6. Jochi, som hade erövrat ett antal städer i norr Khwarezm nådde sent 1220 Kunja-Urgentj, där han senare mötte Chagatai och Ögedei med stora delar av Djingis khans styrka.


 7. Under Djingis khans ledning lyckades hans mongolstyrda allians i Centralasien genom en rad militära segrar pacificera stora delar av Eurasien från Stilla havet till dagens Ungern.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Marco_Polos_resor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolernas_invasion_av_Khwarezm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendomens_historia_i_Kina_till_år_1500, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesiska_muren

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ khakiuniformer khang ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet khan som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "khan" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "khan" i ett större sammanhang.